STEPPER INN: Henry John Mæland blir setteriksadvokat for riksadvokat Maurud.
STEPPER INN: Henry John Mæland blir setteriksadvokat for riksadvokat Maurud. Foto: Stian Lysberg Solum

Mæland blir riksadvokat for Nav-skandalen

– Jeg er sikker på at Henry John Mæland vil utføre dette arbeidet på en utmerket måte, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen opplyser at de vil oppnevne professor dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Mæland skal behandle spørsmålet om gjenåpning av uriktige domfellelser som er knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Den nye riksadvokaten har tidligere erklært seg inhabil i Nav-saken fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm.

– I lys av at riksadvokat Maurud har ansett seg inhabil til å behandle sakene, vil regjeringen oppnevne professor dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat. Jeg er sikker på at Mæland vil utføre dette arbeidet på en utmerket måte, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en uttalelse.

Mæland har ved flere anledninger vært oppnevnt som setteriksadvokat, og ble i statsråd 8. september 2006 oppnevnt som leder i et utvalg som skulle granske Fritz Moen-saken. Han er professor dr. juris. ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og var tre måneder i 2001-2002 konstituert som dommer i Høyesterett.

Norske tingretter har meldt fra om ytterligere 30 saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, i tillegg til de første 48 sakene fra Riksadvokaten.