HAVARI: Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad fotografert onsdag 14. november. i fjor
HAVARI: Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad fotografert onsdag 14. november. i fjor Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Dette er konklusjonen til havarikommisjonen

Fredag klokken 11.00 legger Havarikommisjonen fram granskningsrapporten fra Helge Ingstad-ulykken, akkurat ett år etter milliard-fregatten krasjet med et tanksip.

Natt til fredag er det ett år siden marinens stolthet KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet «Sola TS».

Havarikommisjonen skal som hovedregel levere sin rapport etter slike hendelser innen et år, og har ikke brukt en dag mindre enn de har hatt til rådighet.

Etter det TV 2 erfarer er hovedkonklusjonen til kommisjonen at ulykken skyldes en serie uheldige sammentreff. De vil ikke peke på en enkeltaktør eller hendelse som utløsende faktor for ulykken, men peke på at det denne novembernatten inntraff en rekke sammenfallende uheldige omstendigheter som til sammen gjorde at det gikk så fryktelig galt.

Likevel trekker kommisjonen frem tre sentrale aktører - som alle kunne ha gjort ting annerledes. Man kan se på selve ulykken som et puslespill der alle brikkene måtte være på plass for at ulykken kunne skje.

Én person ombord hadde ansvaret

På broen i fregatten befinner det seg normalt fem personer – vaktsjef, vaktsjefassistent, rormann, babord utkikk og styrbord utkikk. Men da fregatten seilte inn i Hjeltefjorden denne natten hadde styrbord utkikk etter det TV 2 erfarer gått for å spise. Da mannskapet på Helge Ingstad handlet feil i minuttene før kollisjonen var det særlig fordi mannskapet manglet kontroll over nettopp styrbord side.

Likevel er det lite trolig at styrbord utkikk vil få kritikk. Også de menige som innehar denne posisjonen må ha pauser - og da er det vaktsjefen som har ansvar for at situasjonsbildet likevel blir ivaretatt. Det er han som har det overordnede ansvaret. Det har også politiet vært veldig klar på i ettertid.

I DAG: Slik ser Helge Ingstad ut nå, ett år etter ulykken. I dag ligger den ved Ågotnes på Sotra i Hordaland.
I DAG: Slik ser Helge Ingstad ut nå, ett år etter ulykken. I dag ligger den ved Ågotnes på Sotra i Hordaland.

Etter det TV 2 erfarer er det vaktsjefen man hører snakke på lydloggen. Og ut ifra det man hører i loggen, høres det ut som han tror fregatten er et helt annet sted enn det den i realiteten er. Over radio får fregatten beskjed om å styre styrbord for å unngå kollisjon med tankskipet. Lenge unnlater de å endre kurs - før de til slutt svinger babord.

Mange har stilt spørsmål om i hvilken grad mannskapet brukte de tekniske hjelpemidlene, som radaren, på broen. Trolig vil dette bli omhandlet når kommisjonen legger frem rapporten sin.

Lå i feil «kjørefil»

Også tankskipet «Sola TS» blir omhandlet i rapporten. «Trafikkreglene» for sjø, er på mange måter like reglene på land – høyreregelen gjelder. Da tankskipet skulle ut fra Stureterminalen la de seg ikke så langt til styrbord i leden som hovedregelen tilsier. Tankbåtkapteiner TV 2 har snakket med forteller at dette er vanlig praksis i området, fordi å kjøre ut fra terminalen til andre siden av fjorden er litt som å krysse en motorvei. Det er ikke lett å flytte seg raskt med et tankskip.

Plasseringen til tankskipet vil også bli omhandlet i kommisjonens fremleggelse i morgen - av to årsaker:

SATTE DYPE SPOR: Her ser man Øygarden
Baugen på tankskipet Sola TS som satte dype og varige spor i forsvarets fregatt 08. november 2018.
SATTE DYPE SPOR: Her ser man Øygarden Baugen på tankskipet Sola TS som satte dype og varige spor i forsvarets fregatt 08. november 2018. Foto: Ness, Jan Kåre

Fordi de la seg lenger mot babord mistolket fregatten lysene, og trodde lyset fra det 250 meter lange skipet var en del av Stureterminalen.

Dersom de hadde ligget lengre til høyre i leden hadde hendelsen aldri oppstått.

Sentralen hadde ikke oversikt

På land i sjøtrafikksentralen Fedje sitter det kontinuerlig mennesker å følger med på skipstrafikken til og fra land. Deres oppgave er å ha oversikt, og forhindre at det skjer ulykker.

Tre minutter før de to enorme skipene smeller inn i hverandre spør tankskipet Fedje over radio hvem som kommer inn i fjorden. Rundt ti sekunder senere svarer sentralen «Nei, det er en eh. Jeg har ikke fått noen opplysninger om den. Den har ikke rapportert til meg. Jeg ser bare at den dukker opp på skjermen her». Fedje hadde altså ikke den oversikten de skal ha.

Kilder til TV 2: – Rapporten samsvarer med egne funn

Når havarikommisjonen fredag legger fram rapporten etter en ett år lang granskning, kommer de ikke til å peke på én stor årsak. Hvis de på broen hadde sett på radaren, eller hvis de på sjøtrafikksentralen hadde hatt bedre oversikt eller grepet inn med mer myndighet, eller hvis tankbåten hadde ligget mer styrbord i leden, kunne kanskje ulykken vært forhindret. Men alle de tre aktørene gjorde mest sannsynlig feil denne kvelden, som resulterte i et milliard-havari.

Politiet har også etterforsket saken, og forsvaret har hatt sin egen granskningskomité, men ingen har røpet noe. De venter på at Havarikommisjonen legger fram fasiten fredag. Til TV 2 sier kilder at denne rapporten er veldig grundig, og gir et veldig godt bilde på hva som skjedde den natten.

Personer i Forsvaret sier også til TV 2 at rapporten samsvarer i stor grad med deres egne funn.