Her er to av ulvene i den såkalte Slettåsflokken i Trysil da de ble bedøvet og merket.
Her er to av ulvene i den såkalte Slettåsflokken i Trysil da de ble bedøvet og merket.

– Norske ulver kan stamme fra dyreparker

Oppsiktsvekkende DNA-rapport om ulver i Norge.

  • Ulv i Slettåsflokken i Trysil kan opprinnelig stamme fra en dyrepark i Paris
  • Enkelte norske ulver viser slektskap med Molosserhunder.
  • Tre norske ulver har trolig opprinnelse fra Latvia.

Dette er foreløpige konklusjoner Bonde og småbrukerlaget i Telemark har fått etter å ha sendt inn prøver av norske ulver til DNA-analyse. Målet har vært å finne mer fakta om ulvenes opprinnelse i Skandinavia.

Resultatene legges fram under et foredrag foran årsmøte til Norges Bonde- og småbrukerlag på Gardermoen fredag kveld.

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforskning NINA påpeker at dette går imot all tidligere forskning knyttet til den skandinaviske ulvens opphav..

– Dette virker både rart og oppsiktsvekkende, sier han, og viser til at tidligere og ny forskning viser at ulvene i Skandinavia har vandret inn fra Finland og Russland.

Slettåsulvene i Trysil

Gjennom en dugnad blant jegere og skogsfolk, landet rundt, har Bonde og småbrukerlaget i Telemark fått samlet inn blod fra ulver som er skutt på jakt.

Så har de sendt materialet til ForGen, et privat rettsmedisinsk instituttet i Hamburg. Som er kjent for å undersøke alt fra drapssaker til å foreta genetiske analyser av dyr. Resultatene de har fått på tilsammen åtte ulver er oppsiktsvekkende.

Regina Brajkovic er bonde i Telemark og har vært primus motor for arbeidet for å få gjort uavhengige DNA-undersøkelser av norske ulver. Hun understreker at resultatene er foreløpige og at det er usikkerhet knyttet til dem, blant annet på grunn av referansematerialet som er benyttet.

– Vi har samlet blod fra ulv i Slettåsflokken. DNA-analysene viser at de opprinnelig kan stamme fra en dyrepark i Paris. Ulvene har også spor i seg fra Baltikum, og så har de havnet i Trysil, sier Regina Brajkovic.

Slettåsflokken i Trysil ble landskjent fordi ulvene labbet rundt husene i bygda og var nærgående. Det endte etter mye strid med at regjeringen åpnet for jakt.

– Tre ulver som nylig ble analysert har latvisk opprinnelse, viser resultatene., Noen har så mye molosserhund i seg at det mistenkes hybrid. En av disse tre prøvene kommer fra en ulv i Trysil. Den ble skutt av en mann som fikk fem måneders fengsel for å ha skutt en genetisk viktig ulv. En annen prøve handler om en ulv som ble skutt i Stange kommune, forteller Brajkovic.

Hun forteller at det også er sendt inn prøver på noen finske ulver og at det i forhold til dem er kommet analysesvar på at de kobles til ulver i Spania.

Lederen i Bonde og Småbrukerlagets rovviltutvalg, Ståle Støen, mener resultatene kan få stor betydning i diskusjonen om ulvenes opprinnelse.

Ståle Støen i Bonde og småbrukerlaget mener resultatene kan få konsekvenser for rovdyrpolitikken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Ståle Støen i Bonde og småbrukerlaget mener resultatene kan få konsekvenser for rovdyrpolitikken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Bygdefolk har jo siden 80-tallet hevdet at ulvene ikke kom hit naturlig,fra Russland eller Finland, slik myndighetene sier. Og det som nå framkommer gjør at det er naturlig å spørre om ulvene vi har i Skandinavia nå, har kommet hit gjennom ulovlig utsetting, sier han.

Øystein Flagstad i NINA sier det er umulig å kommentere det som legges fram fordi han ikke er kjent med hva slags referansemateriale og analysemetoder det tyske instituttet har brukt når de har analysert prøver av norske ulver.

Men i forhold til påstander om utsetting gjør han det klart at både tidligere og nye DNA-undersøkelser av de skandinaviske ulvene konkluderer med at de etter all sannsynlighet har vandret naturlig inn fra Finland eller Russland.

–Det er også gjort undersøkelser som dokumenterer at det ikke er hundeinnblanding i ulvestammen, sier Flagstad.

Seniorforsker Øystein Flagstad i NINA stiller store spørsmål ved det som legges fram.S
Seniorforsker Øystein Flagstad i NINA stiller store spørsmål ved det som legges fram.S

Er dette seriøst?

– Er arbeidet dere har gjort foretatt på en seriøs måte. Og kan resultatene etterprøves?

– Ja. Vi må selvfølgelig huske at resultatene av slike undersøkelser aldri er bedre enn referansematrialet man har. Men det vi har fått inn av svar antyder at myndighetenes forklaring om at ulvene i Skandinavia har sin opprinnelse gjennom innvandring fra Finland og Russland ikke nødvendigvis stemmer, sier Regina Brajkovic..

– Så dette er ikke sikre resultater?

– Nei. Det er behov for flere analyser hos ForGen for å undersøke at resultatene som hittil har kommet, stemmer, sier hun og fortsetter:

– Staten kan etterprøve resultatene

– ForGen har en litt annen referansedatabase enn man bruker i Skandinavia, hvilket forklarer forskjellige prøveresultater. Den norske ulven stammer offisielt fra en ulvetispe. Siden mitochondrie-dna (halotype) uforandret arver videre fra mor til barn, skulle alle norske ulver ha den samme DNA-halotypen. Det har de imidlertid ikke. Vi mener å se av våre prøveresultater at en mulighet er at ulver kan være utsatt i naturen, sier Brajkovic.

Her er konklusjoner i en av rapportene om ulvene som er undersøkt.
Her er konklusjoner i en av rapportene om ulvene som er undersøkt.

Resultatene legges fram samtidig som Miljøverndepartementet på oppdrag fra Stortinget har satt uavhengige eksperter til å utrede avstammingen til de Skandinaviske ulvene.

– Staten kan gjerne sende egne prøver for å sjekke det vi har gjort. For vi trenger en åpen og ærlig debatt om hva vi skal gjøre med ulver der genetikken ikke kan forklares med naturlig migrasjon, sier Brajkovic.

Og understreker at hun ikke har noen tro på forklaringen norske myndigheter har gitt i årevis. Om at ulvene i Norge har vandret usett, helt fra Finland eller Russland. før de slo seg ned i Hedmark.