– Gitt sakens alvor og omfang mener vi at den bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, sier Støre til NTB mandag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjør for trygdeskandalen i Stortinget tirsdag.

– Vi mener at utover en hurtigarbeidende gjennomgang av hvordan mennesker er blitt feilaktig behandlet, bør det vurderes en gransking, om nødvendig i regi av Stortinget, for å kartlegge hvordan ulike deler av det norske maktapparatet sviktet på en måte som rammet sårbare mennesker, sier Ap-lederen.

Sist uke ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil, og minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag.

Tre krav

Støre har hittil ligget lavt i terrenget og nøyd seg med en kort oppdatering på Facebook etter at saken ble kjent.

Men nå går han ut med sine tre krav til Hauglie i forkant av redegjørelsen.

Fremfor alt krever opposisjonslederen en klar erkjennelse av at det har skjedd en rettsskandale i Norge som er bred i sitt omfang og har rammet sårbare mennesker.

– Vi har et krav om at folk får oppreisning og pengene sine tilbake, uten forsinkelse, sier Støre.

Hva ble gjort?

Han forventer for det andre en gjennomgang som viser hvordan det kunne skje at «folk er blitt kastet i fengsel og stemplet som trygdesvindlere på feil grunnlag».

– Vi ønsker også å få vite hva som ble gjort da man ble klar over at man her hadde en uklar eller feilaktig lovfortolkning, og når det ble trukket i bremsen og tatt affære, sier Støre.

Det tredje han trekker fram, er altså et krav om at saken havner i kontrollkomiteen, og at det blir vurdert en egen gransking i regi av Stortinget. Det siste er temmelig uvanlig og et tiltak forbeholdt virkelig store og omfattende saker.

Partilederen er krystallklar i sin kritikk, og mener alle statsmaktene har feilet.

– Det har vært flere år hvor man har tatt beslutninger i forhold til et regelverk som ikke ligger til grunn. Domstolen har dømt folk etter et regelverk som ikke har vært gjeldende. Det er ikke noe som er mer alvorlig i en rettstat enn at uskyldige mennesker blir dømt, sier Støre til TV 2.

Overrasket

Han mener det viktigste som skjer under tirsdagens høring i Stortinget er at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie erkjenner at det har skjedd en feil, og at de som er rammet får en erstatning.

Støre er overrasket over at noe sånt kunne skje i Norge.

– Det har vært klare prinsipper om at det skal være likebehandling i Europa, og senest i 2016-2017 fikk vi en stortingsmelding om eksport av norske velferdsytelser med gjennomgang av dette regelverket hvor det står at det er likebehandling som gjelder. Desto mer alvorlig er det at det er folk i sårbare situasjoner som er rammet av det. De fortjener en unnskyldning og en oppreisning, sier partilederen.