TRUENDE SITUASJONER: Enhetslederen ved Valentinlyst, Trine Arntsen, sier hun har leid Securitas-vektere flere ganger for å beskytte sine ansatte.
TRUENDE SITUASJONER: Enhetslederen ved Valentinlyst, Trine Arntsen, sier hun har leid Securitas-vektere flere ganger for å beskytte sine ansatte. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Sykehjem leier inn vektere for å beskytte ansatte

Flere sykehjem har måttet leie vektere fordi utagerende demente beboere har truet ansatte. – Det har oppstått stadig flere utrygge situasjoner de siste par åra, sier Trine Arntsen, ved Valentinlyst helse-og velferdssenter.

Det er Valentinlyst helse-og velferdssenter som i størst grad benytter vektere, skriver Adresseavisen. Avisa omtaler et fenomen som er økende, at sykehjem må bestille tjenester fra vektere.

– Vi har en egen enhet, som er en forsterket skjermet avdeling for demente med utagerende atferd, forteller enhetsleder Trine Arntsen, til TV 2.

Flere sykehjem bruker vektere

Det er flere sykehjem i Trondheim som nå benytter vektertjenester, ifølge Adresseavisen.

– Våre ansatte på den spesielle avdelingen er kurset i å forsvare seg selv fysisk, sier Arntsen. Det kan handle om å forebygge, men også direkte å kunne avverge for så å rømme unna en farlig situasjon.

Trine Arntsen understreker at mange demente kan være urolige når de flytter inn på et sykehjem. Nye beboere kan således utfordre de ansatte, men at mange etterhvert roer seg ned og finner seg til rette.

Vekterne fra Securitas kan av og til være på avdelingen i kortere perioder, mens de andre ganger blir tilkalt når situasjonen er akutt.

Går med alarmknapp

– Vi har 20 plasser i denne gruppa på skjermet enhet, og oftest løser vi opp i de vanskelige situasjonene selv, mener enhetsleder Arntsen. Hun legger til at de ansatte alltid går med alarmknapp på seg, som man kan utløse ved behov.

ALARMKNAPP: Alle ansatte ved den skjermede enheten går med alarmknapp. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2
ALARMKNAPP: Alle ansatte ved den skjermede enheten går med alarmknapp. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2

– Alle våre ansatte er klar over at en dement jo har mistet kontrollen over sitt liv når man har blitt syk, og at en helt ny bosituasjon kan gjøre opplevelsen av kontroll-tap ennå mer kaotisk.

Kommunaldirektøren for helse i kommunen, Helge Garåsen, uttaler til Adresseavisen at det var han som foreslo å få vektere inn i sykehjem.

Garåsen sier at Trondheim kommune opplever en økende utfordring på sykehjemmene med demente og fysisk sterke beboere som oppfører seg voldelig.

Sykepleierforbundet kritiske

– Her må vi gi uttrykk for to tanker samtidig, at vi er glade for at våre ansatte trygges i utrygge situasjoner, men man må sannelig også stille spørsmålet om det er for få hender på avdelingene. Hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, uttrykker en viss skepsis til den utviklingen man ser på sykehjemmene i kommunen.

LEID INN AV SYKEHJEM: Driftsleder Jostein Jacobsen sier de har ansatte som er spesialkurset i å håndtere voldelige og vanskelige demente. FOTO: Heidi Venæs/TV 2
LEID INN AV SYKEHJEM: Driftsleder Jostein Jacobsen sier de har ansatte som er spesialkurset i å håndtere voldelige og vanskelige demente. FOTO: Heidi Venæs/TV 2

– Jeg hadde fram til idag ikke hørt om dette aspektet som går på sikkerheten løs på kommunens sykehjem.

Berg Selfjord vil be Trondheim kommune om innsyn i hvilke situasjoner som utløser behov for vektere.

Vekterselskapet Securitas vil ikke si noe om hvor mange slike oppdrag de har, men sier at de har en rammeavtale med Trondheim kommune.

– De av våre ansatte som tar slike oppdrag er kurset hos Ressurssenter for demens, opplyser driftsleder Jostein H. Jacobsen til TV 2.