Siden 2012 har minst 48 mennesker blitt dømt for trygdesvindel i det som kan være den største trygderettsskandalen i Norge noen sinne. I tillegg til de som har blitt dømt har minst 2400 personer fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener NAV-skandalen er svært alvorlig for de norske domstolene.

– Høyesteretts dom for grovt trygdesvindel er en av sakene som i særlig grad svekker rettsstaten og tilliten til domstolene. Her skulle vi fått mindre bortforklaringer, sier Andenæs til TV 2.

I andre EØS-land har man ikke hatt skandaler av liknende omfang, ifølge professoren. Andenæs sier svenske professorer, advokater og jurister i forvaltningen har bidratt til at Sverige skal unngå slike skandaler.

– Denne saken viser hvordan enkelte har vært opptatt av å gjøre det så vanskelig som mulig å anvende trygdelovgivningen i samsvar med EØS-retten, antakeligvis også for å følge politiske signaler, sier Andenæs.

– Alvorlige feil

En liste TV 2 har fått tilsendt fra Domstoladministrasjonen viser at det er 23 domstoler som har sviktet i disse sakene, og feilaktig dømt personer for trygdebedrageri.

Andenæs mener juristene kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet.

– De har gjort alvorlige feil simpelthen ved ikke å se nøye på saken, forteller Andenæs.

– Burde ikke domstolene ha oppdaget feilen i vedtakene fra NAV?

– Det er klart de burde det. Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier Andenæs.

Mener flere må dele ansvaret

I etterkant av skandalen har kritikken haglet mot Nav, domstolen og norske myndigheter. Andenæs sier at det er flere som må dele ansvaret.

– Det er mange av oss som deler ansvaret i denne saken, også vi på universitetet. Noen har støttet teori og praksis om utvidelsen av handlingsrommet. Det er ikke nok forskning på for eksempel gjennomføringen av EØS-retten på trygdefeltet. Tvert om er det for mye forskning og utredning om hvordan det nasjonale handlingsrommet kan utvides, sier Andenæs.