GLASSKLAR: Mads Andenæs mener det er flere som må dele ansvaret etter Nav-skandalen.
GLASSKLAR: Mads Andenæs mener det er flere som må dele ansvaret etter Nav-skandalen. Foto: NTB Scanpix

– NAV-skandalen svekker tilliten til domstolen

Jusprofessor Mads Andenæs er tydelig på at domstolen ikke har kontrollert forvaltningen slik de skulle ha gjort.

Siden 2012 har minst 48 mennesker blitt dømt for trygdesvindel i det som kan være den største trygderettsskandalen i Norge noen sinne. I tillegg til de som har blitt dømt har minst 2400 personer fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener NAV-skandalen er svært alvorlig for de norske domstolene.

– Høyesteretts dom for grovt trygdesvindel er en av sakene som i særlig grad svekker rettsstaten og tilliten til domstolene. Her skulle vi fått mindre bortforklaringer, sier Andenæs til TV 2.

I andre EØS-land har man ikke hatt skandaler av liknende omfang, ifølge professoren. Andenæs sier svenske professorer, advokater og jurister i forvaltningen har bidratt til at Sverige skal unngå slike skandaler.

– Denne saken viser hvordan enkelte har vært opptatt av å gjøre det så vanskelig som mulig å anvende trygdelovgivningen i samsvar med EØS-retten, antakeligvis også for å følge politiske signaler, sier Andenæs.

– Alvorlige feil

En liste TV 2 har fått tilsendt fra Domstoladministrasjonen viser at det er 23 domstoler som har sviktet i disse sakene, og feilaktig dømt personer for trygdebedrageri.

Andenæs mener juristene kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet.

– De har gjort alvorlige feil simpelthen ved ikke å se nøye på saken, forteller Andenæs.

– Burde ikke domstolene ha oppdaget feilen i vedtakene fra NAV?

– Det er klart de burde det. Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier Andenæs.

Mener flere må dele ansvaret

I etterkant av skandalen har kritikken haglet mot Nav, domstolen og norske myndigheter. Andenæs sier at det er flere som må dele ansvaret.

– Det er mange av oss som deler ansvaret i denne saken, også vi på universitetet. Noen har støttet teori og praksis om utvidelsen av handlingsrommet. Det er ikke nok forskning på for eksempel gjennomføringen av EØS-retten på trygdefeltet. Tvert om er det for mye forskning og utredning om hvordan det nasjonale handlingsrommet kan utvides, sier Andenæs.