Anklager norske myndigheter for arrogante holdninger mot EØS-lover

Tidligere president for EFTA-domstolen kommer med knallhard kritikk etter NAV-skandalen.

– Jeg mener at til syvende og sist er dette er en kulminasjon av tjue år med en kritisk holdning til EØS, ESA og EFTA-domstolen fra store deler av det norske EØS-miljøet, sier Carl Baudenbacher.

Fra 2003 til 2017 var han president for EFTA-domstolen. Han reagerer sterkt på det han beskriver som en gjennomgående arrogant holdning til EØS-regler fra norske myndigheter og byråkrater.

– Det jeg har observert over flere år, er at de har vært overkritiske mot EØS-institusjonene. Det var et klima som tilsa at EFTA-domstolen er ubrukelig, uviktig og at den ikke skal tas seriøst. Og det har lagt grunnlaget for det som skjedde nå, sier Baudenbacher til TV2.

Det var bransjenettstedet Rett24 som først omtalte kritikken.

Resultat av defensive holdninger

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi NAV har tolket EØS-regelverket feil. Fem dager senere har norske tingretter funnet over 20 nye saker hvor uskyldige kan ha blitt feilaktig dømt.

Baudenbacher sier at han ikke kjenner detaljene i enkeltsaker, men mener NAV-skandalen er et resultat av behandlingen EØS-regler har fått i Norge.

– Det generelle klimaet har vært nesten fiendtlig mot EØS-avtalen. EØS-lover ble beskrevet som utenlandske lover, som på en måte undergravet det norske sosialdemokratiet. Hvis du har denne defensive holdningen, og i tillegg har noen som oppmuntrer deg til å bruke et påstått handlingsrom, så kan du gjøre den typen feil som vi ser i denne saken, sier Baudenbacher.

Kritiserer regjeringsadvokaten

Den tidligere EFTA-domstolsjefen kommer også med krass kritikk av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Han mener Sejersted har vært «frontfigur» for de negative holdningene til EØS-lover.

KRITIKK: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted får krass kritikk.
KRITIKK: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted får krass kritikk. Foto: Heiko Junge

– I 2008 lanserte han sin såkalte teori om at norske myndigheter burde bruke et påstått handlingsrom, som sette norske interesser over forpliktelser gjennom internasjonale avtaler. Jeg mener ikke at han har bedt NAV om å gjøre det de har gjort, men hvis du oppfordrer administrasjonen til å gå så langt som mulig, og til å presse grensen så langt som mulig, så tillater du at dette kan gå den veien det har gått, sier han.

Han trekker også frem 2012-rapporten «Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU», som den nåværende regjeringsadvokaten ledet arbeidet med.

– Også denne rapporten er politisk manøvrering mot EFTA-domstolen, sier Baudenbacher.

Ikke enig i kritikken

Sejersted hadde ikke anledning til å stille til et intervju, men skriver i en kommentar til TV2 at han avviser kritikken fra Baudenbacher. Han sier også at han alltid har vært en sterk tilhenger av EØS-avtalen og EFTA-institusjonene.

– Den norske diskusjonen om «handlingsrom» handler om hvordan man på en faglig grunnlag best kan bistå norske myndigheter og Storting med å ivareta nasjonale interesser innenfor rammene av lojal etterlevelse av EØS-avtalen. Det er en viktig og legitim oppgave. Men det som nå er avdekket i NAV-saken har ikke noe med dette å gjøre, sier Sejersted.

Heller ikke statsminister Erna Solberg er enig i kritikken fra den avgåtte EFTA-lederen.

– Jeg mener vi er ganske pliktoppfyllende på EØS-reglene i Norge, og forsøker å følge dem. Men av og til er vi uenige med ESA om hvordan disse reglene skal tolkes, og derfor har vi også av og til rettsaker om de spørsmålene, sier Solberg til TV2.