Her sitter teamet som ringer de NAV-rammede

NAV skal ringe 2400 personer som kan ha blitt utsatt for trekk i lønn og ytelse på grunn av feiltolkningen. 27 personer skal jobbe på spreng for å nå ut til de som er uriktig anklaget.

NAV har satt ned en egen innsatsstyrke på 27 personer som jobber på spreng for å nå ut til folk.

– Her sitter de saksbehandlerne som først skal finne disse sakene, ringe brukerne og fortelle dem at vi stopper trekket i ytelse eller lønn som de har hatt på seg, sier seksjonssjef Magne Fladby i NAV til TV 2.

De første personene som får telefon fra NAV har en såkalt tilbakekrevingssak på seg, de har tatt med trygd til EØS-land og NAV har krevd penger tilbake for det. En praksis som nå har vist seg å være feil.

– Det er en vanskelig telefon å ta og vi må være ydmyke for de som har vært utsatt for det her. Vi må trygge dem på at vi håndterer dette på en god måte, vi trygger dem på at vi stopper det trekket de har hatt fra oss på lønn eller ytelse og da vil de få en bedre økonomisk situasjonen. Vi skal også trygge dem på at vi skal behandle saken deres ordentlig, sier Fladby.

Høyeste prioritet

NAV sier at feiltolkningen og konsekvensene har høyeste prioritet for dem nå, men at det ikke skal gå utover andre tjenester og brukere. Også de Nav-ansatte er preget av situasjonen.

– Dette er jo selvfølgelig en sak som tynger oss alle og vår samvittighet og som vi gjerne skulle vært foruten, sier Fladby

Innsatsstyrken skal jobbe fra 07 om morgenen til 22.00 om kvelden og i helgene for å nå ut til flest mulig.

– Vi skal jobbe så raskt som mulig og oppskalerer hvis vi har behov for det. Dette er et omfattende arbeid og vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å få kontakt med alle, men vi er på, sier Fladby til TV 2.