Oslo 20191028. 
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H), th. og  Nav-direktør Sigrun Vågeng  holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
OSLO, NORGE 20191028. 
Nav-skilt i kveldsbelysning.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NAV leverte feilaktig anmeldelse så sent som 23. april i år

NAV leverte uriktig anmeldelse fire måneder at de selv slo alarm.

TV 2 har spurt når NAV siste gang «feilaktig anmeldte en person for å ha tatt med seg trygdeytelser til et EØS-land».Svaret fra NAV er at den siste feilaktige anmeldelsen ble levert 23. april 2019. Det er fire måneder etter at Nav slo alarm til arbeids- og sosialdepartementet:TV 2 har fått tilgang til et brev fra 20. desember 2018 som viser at Nav varslet departementet om at Trygderetten mener at regelverket er blitt