SKANDALE: Titalls mennesker har blitt dømt til feilaktig fengsel for trygdesvindel.
SKANDALE: Titalls mennesker har blitt dømt til feilaktig fengsel for trygdesvindel. Foto: Gorm Kallestad

Disse har blitt feilaktig dømt

TV 2 har gått gjennom de feilaktige dommene i trygdeskandalen til NAV. Titalls mennesker har sittet uriktig fengslet.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer har blitt feilaktig dømt for trygdesvindel.

36 av disse er ubetingede fengselsdommer. Til sammen har rundt 2400 personer fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

TV 2 har gjennomgått flere av dem, og har en oversikt over 45 av dommene.

Høyesterett:

 • Mann (68) fra Telemark ble i mars 2017 dømt til 75 dagers ubetinget fengsel for å ha mottatt 309 458 kroner i arbeidsavklaringspenger over en periode på 2,5 år. I denne perioden oppholdt han seg i Italia. Saken ble avdekket under en rutinekontroll i NAV i februar 2014.

Kongsberg og Eiker tingrett:

 • Kvinne (51) oppholdt seg i Bulgaria mens hun mottok 511 493 kroner i arbeidsavklaringspenger. Dømt til ubetinget fengsel i fem måneder. Retten anførte i dommen at det er viktig at denne type kriminalitet møtes med en følbar reaksjon. Domfelte avga en uforbeholden tilståelse i tingretten.

Sunnmøre tingrett:

 • Mann (52) fra Søre Sunnmøre ble i august 2016 dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter at han 13 ganger reiste utenlands samtidig som ha mottok arbeidsavklaringspenger. Mannen var tiltalt for å ha mottatt 111 838 kroner over en periode på 3,5 år. Nektet straffskyld.

Follo tingrett:

 • Mann (48) fra Ski ble i oktober 2019 dømt til 90 dagers betinget fengsel for trygdebedrageri. Ifølge tiltalen skal mannen urettmessig ha fått utbetalt 365 000 kroner i arbeidsavklaringspenger mens han oppholdt seg i Spania. Nektet straffskyld.

Fredrikstad tingrett:

 • Mann (45) ble i mai 2018 dømt til 150 timers samfunnsstraff for å ha mottatt 434 256 kroner i fra NAV etter at han ikke meldte fra om utenlandsopphold. Ifølge dommen oppdaget NAV forholdet i januar 2014, men anmeldte ikke saken til politiet før i juni 2017. Mannen erkjente straffskyld.

Halden tingrett:

 • Finsk statsborger (38) dømt til 55 dager ubetinget fengsel for å ha mottatt til sammen 416 808 i arbeidsavklaringspenger fra NAV etter at han unnlot å opplyse at han oppholdt seg i utlandet. Mannen erkjente delvis straffskyld for grovt uaktsomt trygdebedrageri.

Nedre Telemark tingrett:

 • I januar 2017 ble kvinne (46) dømt til betinget fengsel i 45 dager etter at hun mottok 176 636 kroner i arbeidsavklaringspenger mens hun oppholdt seg i Italia. Meldte ikke fra til NAV at hun var på ferie/oppholdt seg i utlandet. Erkjente ikke straffskyld.

Rana tingrett:

 • Kvinne (55) unnlot å krysse av for at hun fravær/ferie på meldekortet til NAV. Tiltalt for å ha urettmessig fått 284 810 kroner fra NAV. Retten mente hun hadde vært grovt uaktsom og dømte henne i mai i fjor til fengsel i 75 dager. 45 dager av straffen ble gjort betinget.

Salten tingrett:

 • Mann (46) fikk ubetalt 317 888 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger da han i et tidsrom på 4,5 år unnlot å opplyse til NAV at han befant seg i utlandet. Retten mener at i den grad tiltalte var usikker på hvordan reglene skulle forstås, burde han sørget for å avklare dette. Dømt til 90 dagers fengsel.

Øvre Romerike tingrett:

 • Mann (45) ble i 2014 dømt til ubetinget fengsel i 60 dager for grovt bedrageri av NAV. Ifølge tiltalen oppholdt han seg ni ganger i utlandet samtidig som han mottok 198 951 kroner i arbeidsavklaringspenger. Mannen nektet straffskyld.

Nord-Troms tingrett:

 • Kvinne (37) mottok 423 790 kroner i attføring og arbeidsavklaringspenger fra NAV mens hun oppholdt seg i utlandet. Hun avga en uforbeholden tilståelse for grovt bedrageri og mottok i november 2015 en dom på fengsel i 100 dager. 82 dager av straffen ble gjort betinget.
 • Kvinne (48) erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen om grovt bedrageri da saken var oppe i tingretten i august 2014. Hun mottok vel 200 000 kroner i arbeidsavklaringspenger uten å melde fra at hun var i utlandet, og ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager.
 • Kvinne (33) befant seg i Tsjekkia over en periode på to år mens hun mottok 202 047 kroner i arbeidsavklaringspenger. I januar i fjor mottok hun en tilståelsesdom på ubetinget fengsel i 60 dager for trygdebedrageri.

Asker og Bærum tingrett:

 • Kvinne (58) kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten i februar i år, siktet for grovt bedrageri av 527 270 kroner i arbeidsavklaringspenger. Dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for ikke å ha krysset av på meldekortet om at hun befant seg i utlandet.
 • Kvinne (69) mottok 890 395 kroner i rehabiliteringspenger og arbeidsavklaringspenger fra NAV. Men kvinnen unnlot å opplyse om at hun oppholdt seg i utlandet mesteparten av tiden. Erkjente ikke straffskyld, men dømt til fengsel i 11 måneder i november 2015. 90 dager av dommen ble gjort betinget.
 • Kvinne (60) ble i tingretten i mars 2015 dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for grovt bedrageri. Over en periode på nesten to år mottok hun 471 495 kroner i arbeidsavklaringspenger mens lange perioder oppholdt seg i utlandet. Nektet straffskyld.

Drammen tingrett:

 • Mann (55) erkjente straffskyld for å ha mottatt 412 465 kroner i arbeidsavklaringspenger og for å ha unnlatt å krysse av på meldeskjema at han var i utlandet. Dømt til ubetinget fengsel i fem måneder da han møtte i retten i april 2015.
 • Mann (41) mottok 61 162 kroner i sykepenger fra NAV over en periode på tre måneder mens han befant seg i utlandet. Møtte ikke i retten, men dømt til 15 dagers betinget fengsel.
 • Mann (57) mottok 122 144 kroner i arbeidsavklaringspenger mens han befant seg i Spania. I januar 2017 ble mannen dømt til 21 dager betinget fengsel etter å ha erkjent delvis straffskyld.

Larvik tingrett:

 • Mann (67) dømt til ubetinget fengsel i 75 dager i for urettmessig å ha mottatt 268 282 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV etter å ha unnlatt å melde fra at han befant seg i utlandet. Avga en uforbeholden tilståelse da han måttei retten i september 2016.

Tønsberg tingrett:

 • Mann (63) erkjente ikke straffskyld da han møtte i retten i februar 2017, tiltalt for grovt trygdebedrageri av 207 314 kroner i arbeidsavklaringspenger. Ble dømt til ubetinget fengsel i 45 dager for ikke å ha meldt fra at han var i utlandet.
 • Mann (62) mottok nesten 400 000 kroner i arbeidsavklaringspenger og ble siktet for grovt bedrageri fordi utenlandsopphold ikke ble rapportert. Fikk behandlet saken som tilståelsessak i januar 2017 og ble dømt til ubetinget fengsel i 90 dager.
 • Kvinne (53) unnlot i flere perioder å melde ut at hun oppholdt seg i utlandet og mottok nesten 100 000 kroner i arbeidsavklaringspenger. Erkjente straffskyld og ble i mai fjor dømt til ubetinget fengsel i 18 dager.

Sandefjord tingrett:

 • Mann (68) fikk utbetalt 997 541 kroner fra NAV i arbeidsavklaringspenger over en periode på fem år mens han i lange perioder befant seg i utlandet. Erkjente delvis straffskyld og ble sommeren 2017 dømt til ubetinget fengsel i sju måneder.

Oslo tingrett:

 • Mann (48) fikk utbetalt 358 138 kroner i arbeidsavklaringspenger uten at han opplyste NAV om at han oppholdt seg i Spania i perioder. Mannen ble dømt for grovt bedrageri, samt dokumentforfalskning. Han ble dømt til 75 dager betinget fengsel, samt samfunsstraff i 75 timer.
 • Kvinne (38) fikk utbetalt 599 186 kroner i arbeidsavklaringspenger, men unnlot å varsle NAV om at hun i hele/deler av perioden oppholdt seg i Danmark. Kvinnen ble dømt til betinget fengsel i 50 dager og en bot på 10 000 kroner.
 • Mann (30) fikk utbetalt 320 302 kroner i arbeidsavklaringspenger. Ble dømt til fengsel i 120 dager, og måtte betale staten 3000 kroner i saksomkostninger.
 • Kvinne (55) fikk utbetalt til sammen 236 730 kroner i arbeidsavklaringspenger uten å opplyse om at hun oppholdt seg i utlandet. Kvinnen ble dømt til 75 dager betinget fengsel.
 • Mann (38) mottok 211 714 kroner i arbeidsavklaringspenger, men opplyste ikke at han hadde opphold i utlandet. Mannen fikk betinget fengsel i 65 dager.
 • Mann (67) mottok 379 059 kroner i arbeidsavklaringspenger, men opplyste ikke at han regelmessig oppholdt seg i utlandet samtidig som han mottok arbeidsavklaringspenger. Mannen sto i samme sak tiltalt for å ha drapstruet en NAV-direktør. Han ble dømt til seks måneder ubetinget fengsel.
 • Kvinne (62) sto tiltalt for å ha forledet ansatte i NAV til å utbetale seg 600 270 kroner i arbeidsavklaringspenger mens hun oppholdt seg i Italia og/ eller annet sted. Hun ble dømt til fengsel i seks måneder, hvor seksti dager var betinget. Hun ble også dømt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner.
 • I en periode på tre år, mente NAV at en mann (71) forledet ansatte til å urettmessig anvise og utbetale ham til sammen 866 056 kroner i trygdeytelser, attføringspenger og/eller arbeidsavklaringspenger uten å opplyse NAV om at han oppholdt seg i utlandet. Han ble dømt til fengsel i ni måneder, hvor fire var betinget. Han ble også dømt til å betale tilbake 205 639 kroner til NAV.
 • Mann (58) mottok 258 647 kroner i arbeidsavklaringspenger uten at han opplyste om lengre utenlandsopphold. Han ble dømt til fengsel i 120 dager, og måtte betale tilbake 51 453 kroner til NAV.

Bergen tingrett:

 • Kvinne (49) fra Askøy ble i februar 2019 dømt til 40 dagers betinget fengsel og to års prøvetid for å ha mottatt 342.513 kroner i arbeidsavklaringspenger for en periode på 17 måneder mens hun oppholdt seg i Spania. Saken ble avdekket da NAV oppdaget at hun ikke hadde meldt fra om Spania-oppholdet. Hun tilsto at hun ikke hadde meldt ifra om utenlandsoppholdet, men denne innmeldingen var egentlig ikke nødvendig.
 • Kvinne (68) fra Bergen ble i april 2018 dømt til 75 dagers fengsel for å ha mottatt 196.516 kroner i arbeidsavklaringspenger i perioder der hun oppholdt seg i England og Spania. Oppholdene skjedde i tidsrommet oktober 2013 til juni 2015, og kvinnen ble tiltalt for grovt bedrageri da dette ble oppdaget. Av de 75 dagene ble 45 dager gjort betinget, med en prøvetid på to år.
 • Mann (61), opprinnelig fra Hellas, ble i januar 2018 dømt til betinget fengsel i 60 dager for å ha mottatt 452.676 kroner i tidsrommet februar 2011 til juni 2013. Den domfelte oppholdt seg en del i hjemlandet i den aktuelle perioden, mens han mottok ytelsene fra NAV. Ble tiltalt og dømt for grovt bedrageri.
 • Mann (47) ble i juni 2017 dømt til ubetinget fengsel i 55 dager for å ha mottatt 173.217 kroner mellom desember 2013 til november 2014. Mannen lot være å opplyse om ferieturer og diverse arbeidsoppdrag. Erkjente delvis straffskyld.
 • Mann (41) - opprinnelig fra Sierra Leone, men bosatt i Bergen - ble i mars 2019 dømt til fengsel i 60 dager for å ha mottatt 224.625 kroner mens han oppholdt seg i England uten å melde fra til NAV. Mannen bodde i London mellom juni 2015 og august 2016, men nektet straffskyld fordi han hevdet han aldri hadde mål om å bedra den norske stat.
 • Mann (38) ble i september 2019 dømt til betinget fengsel i 60 dager for å ha mottatt 530.390 kroner under flere utenlandsopphold – deriblant i Ungarn - mellom oktober 2011 til november 2013. Tiltalte erkjente de faktiske forhold, men hevder han ikke visste han måtte melde fra til NAV om utenlandsreiser.

Hedmarken tingrett:

 • Mann (55) mottok 384 794 kroner i arbeidsavklaringspenger uten at han oppga at han i samme tidsrom befant seg i utlandet. Han ble dømt til fengsel i fem måneder.

Jæren tingrett:

 • Kvinne (53) mottok 200 292 kroner uten at hun opplyste om at hun oppholdt seg i Sverige og Frankrike ved flere anledninger. Hun ble dømt til fengsel i 30 dager, med en prøvetid på to år.
 • Kvinne (66) mottok tilsammen 142 792 kroner i arbeidsavklaringspenger mens hun oppholdt hun seg på Kypros flere ganger over en toårsperiode. Hun unnlot å opplyse om at hun oppholdt seg i utlandet, og ble dømt til 21 dagers fengsel.

Salten tingrett:

 • Mann (54) mottok 317 888 kroner i arbeidsavklaringspenger, til tross for at han befant seg i Storbritannia, Marokko og Sverige i løpet av perioden han mottok penger fra NAV. Han ble dømt til fengsel i tre måneder.

Trondenes tingrett

 • Kvinne (35) mottok 158 266 kroner i arbeidsavklaringspenger, og unnlot å opplyse at hun oppholdt seg utenlands i deler av perioden hun mottok penger fra NAV. Hun ble dømt til 21 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.
 • Kvinne (29) mottok 198 443 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV. Hun tilstod å ha unnlatt å informere om at hun i perioder oppholdt seg utenlands. Kvinnen ble dømt til å betale et erstatningskrav på 102 120 kroner, og ble dømt til 75 dagers ubetinget fengsel.

I tillegg er fire personer dømt i Kristiansand tingrett.