NAV-SKANDALE: Minst 36 personer er blitt feilaktig fengslet . Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
NAV-SKANDALE: Minst 36 personer er blitt feilaktig fengslet . Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– NAV har rasert familien min

– Jeg har vært så bitter, og hatt en vanvittig aggresjon mot systemet, men nå kjenner jeg bare glede, sier en 46 år gammel kvinne til TV 2. Både hun og faren (68) er blant de 36 som er urettmessig er dømt i NAV-skandalen.

Ifølge to dommer fra Nedre Telemark tingrett ble først far i 2016, og senere datter i 2017, funnet skyldige i grovt uaktsomt bedrageri etter å ha vært på ferie i utlandet mens de fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger.

Dette er to av dommene som skal være avsagt på feil grunnlag som følge av at NAV har tolket reglene om trygdeytelser til EØS-land feil.

Kvinnen forteller til TV 2 at da hun skjønte at hun og faren var blant dem som urettmessig har vært tiltalt og dømt, begynte hun å skjelve.

– Jeg tenkte «fy fader!». Jeg klarte ikke å holde kaffekoppen og måtte sette den fra meg. Det gikk helt i ball!

Preger resten av livet

46-åringen ble i januar 2017 tiltalt og dømt til betinget fengsel i 45 dager for grovt uaktsomt bedrageri, og til å betale over 8496 kroner i skadeerstatning til NAV.

Hun var ikke tidligere straffet, og dette sammen med helseproblemer gjorde at hun slapp å gå i fengsel, men fikk en betinget dom med prøvetid på to år.

Tiltalen ble begrunnet med at hun i 2012 og 2013 reiste til Italia på ferie uten å opplyse NAV om dette mens hun fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger.

Hun bekreftet i retten at hun hadde vært på ferie uten å melde fra til NAV, men forklarte at hun ikke hadde fått informasjon fra NAV om at hun ikke kunne være i utlandet når hun mottok arbeidsavklaringspenger.

– Å sitte i retten og brette ut livet ditt – den følelsen var grusom. Det har rasert familien min, psyken og alt. Du finner ikke deg selv igjen etterpå. Det preger deg for resten av livet.

Hun opplevde at folk begynte å unngå henne etter dommen.

NAV trakk tilbake arbeidsavklaringspengene allerede i 2014, og begrunnet det med at hun måtte være i Norge hele tiden, forteller hun.

– Jeg gikk uten noen ytelse til jeg fikk uførepensjon i april 2017. Det var en tøff periode.

– Nå har både Riksadvokaten, arbeidsministeren og statsministeren lovet at de som er dømt på feil grunnlag skal få erstatning og oppreisning. Forventer du at du får det?

– Ja, det er all grunn til å be om erstatning for en urettmessig dom, og å få tilbakebetalt bota.

Far fikk ubetinget fengsel

Mens datteren fikk en betinget dom, ble faren idømt en ubetinget fengselsstraff på 75 dager.

Ifølge dommen unnlot han å melde fra til NAV om at han oppholdt seg i perioder i utlandet uten at dette var godkjent av NAV, og hadde dermed ikke krav på arbeidsavklaringspenger.

68-åringen reiste til utlandet flere ganger både før og etter at regelendringen om trygdeytelser i EØS-land, uten å melde fra til NAV.

Retten kom fram til at han hadde opptrådt grovt uaktsomt.

– Han fikk sone hjemme med fotlenke, men så måtte han inn for å ta urinprøve for å vise at han ikke brukte narkotika. Det var den nedverdigende følelsen!

Begge mener de er berettiget til erstatning.

– Det har ødelagt meg for livet. Vi vil aldri bli kvitt det, sier hun.