NAV-SKANDALEN: Oslo tingrett er bare én av totalt 23 domstoler som har sviktet.
NAV-SKANDALEN: Oslo tingrett er bare én av totalt 23 domstoler som har sviktet. Foto: Terje Pedersen

Disse domstolene har avsagt feil dom

En foreløpig oversikt TV 2 har fått tilgang til viser at totalt 23 domstoler har feildømt i forbindelse med saker som omhandler NAV-skandalen.

Mandag kom nyheten om at NAV siden 2012 har feiltolket sentrale trygderegler i forbindelse med reise eller opphold i andre land innenfor EU/EØS.

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

En foreløpig oversikt viser at omtrent 2400 personer kan ha fått tilbakebetalingskrav som kan være feil.

Minst 48 uriktige dommer har blitt avsagt, og minst 36 personer har blitt feilaktig fengslet som en direkte konsekvens.

23 domstoler

En liste TV 2 har fått tilsendt fra Domstoladministrasjonen viser at det er totalt 23 domstoler som har sviktet i disse sakene, og feilaktig dømt personer for trygdebedrageri.

Noen av disse har flere slike saker, mens andre kun har én. På lista finner man blant annet Høyesterett, Agder lagmannsrett og Oslo tingrett.

Se listen over domstoler i faktaboksen under.

I disse domstolene er det blitt avsagt feilaktig dom:

 • Asker og Bærum tingrett
 • Bergen tingrett
 • Drammen tingrett
 • Follo tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Halden tingrett
 • Hedmarken tingrett
 • Jæren tingrett
 • Kongsberg og Eiker tingrett
 • Kristiansand tingrett
 • Larvik tingrett
 • Nedre Telemark tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo tingrett
 • Rana tingrett
 • Salten tingrett
 • Sandefjord tingrett
 • Sunnmøre tingrett
 • Trondenes tingrett
 • Tønsberg tingrett
 • Øvre Romerike tingrett
 • Agder lagmannsrett
 • Høyesterett

Leder Wiggo Storhaug Larssen i Den norske dommerforening sier til NTB at det er beklagelig dersom noen er uriktig dømt for trygdesvindel.

Larssen understreker at han ikke kjenner detaljene i saken, men påpeker at trygdesvindelsakene har gått gjennom mange ledd før de kommer til domstolen.

– Disse sakene kommer til domstolen fra NAV via påtalemyndigheten. Forsvarer er involvert. Hvis domstolen på tross av dette har foretatt uriktige domsavsigelser, er det meget beklagelig, påpeker han.

På spørsmål om hvem som har ansvaret for at dommerne er oppdatert på gjeldende regler, svarer Larssen:

– Dommerne har et selvstendig ansvar for fortolkningen. De baserer seg på hva som er forelagt av informasjon.

– Å begynne å kritisere enkeltpersoner er vanskelig uten å kjenne sakene, sier han.

Larssen vedgår at det kan være komplisert når man har både norske regler og EU-regler å forholde seg til.

– Svært alvorlig

Anniken Hauglie redegjorde for saken sammen med NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor mennesker urettmessig er anmeldt og fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Hauglie vil be Stortinget om å få holde en redegjørelse om saken.

NAV vil gjennomgå alle relevante saker manuelt. De som har krav på ytelser eller kompensasjon, vil få melding fra NAV.

Personene det gjelder er de som etter 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, og som har søkt om å oppholde seg i EU/EØS og fått avslag. Det gjelder også de som har fått slike utbetalinger stoppet på grunn av opphold i EU/EØS, eller som har fått krav om tilbakebetaling på grunn av opphold i EU/EØS.

– Store mørketall

Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid mener mørketallene kan være store.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Disse 36 som er dømt representerer bare en andel av de som er blitt tiltalt, og de igjen representerer bare en andel av de som er blitt anmeldt. Disse igjen representerer kun en andel av de som har fått problemer med NAV på grunn av den uriktige praksisen, sier Lægreid til TV 2.

Arbeidsminister Anniken Hauglie sa på mandagens pressekonferanse at reglementet ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Men Lægreid sier at den gamle forordningen hadde tilsvarende regler.

– Dette må dreie seg om mange tusen personer. Antallet kan være enda større enn de 2400. Det har vært en praksis over mange år der NAV har oppfattet at denne forpliktelsen ikke gjelder at man har rett til å ta med seg ytelser, sier han.