Fra 2016 har norske tollere hatt tilgang på pepperspray. For et halvt år siden gikk denne fristen ut på grunn av prøveprosjektet gikk ut etter to år.

– Vi står overfor tungt kriminelle som ønsker å få med seg smuglervarer inn til landet vårt. Ofte er tjenestemenn ved øde grenseoverganger langt fra politi og hjelp, sier leder i Norsk Tollforbund, Fredrik Støtvig.

Grønt lys

Finansdepartementet sendte 28. juni inn et forslag til høring om å etablere en hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel.

Forslaget ble godkjent, så nå skal tollere igjen få muligheten til å bære pepperspray i beltet.

KLARSIGNAL: Siv Jensen kunne i dag offentliggjøre at tollerne få bære pepperspray. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
KLARSIGNAL: Siv Jensen kunne i dag offentliggjøre at tollerne få bære pepperspray. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det vi snakker om her er tollerne der ute som skal kunne forsvare seg i en truende situasjon, altså en nødverge, sier Støtvig.

Finansminister Siv Jensen sier til TV 2 at alle tjener på at tollerne er trygge.

– I dag får vi på plass en hjemmel som gir tollerne muligheten til å bruke pepperspray i nødverge. Har du trygge tollere så er det bra for alle oss andre også, sier Jensen.

Ikke først ut

Selv om det først er nå norske tollere har hatt muligheten til å bære pepperspray permanent, er ikke dette noe nytt virkemiddel for tollere i Skandinavia.

SPRAY: Tolldirektør Øystein Børmer forklarer at norske tollere er langt ifra alene om å bære pepperspray. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
SPRAY: Tolldirektør Øystein Børmer forklarer at norske tollere er langt ifra alene om å bære pepperspray. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– I Sverige og Finland for eksempel så er det jo sånn at tolletatene har pepperspray, de har batong og det er også tollere i de to landene som har skytevåpen. Når vi nå får pepperspray på plass, så er ikke det på noen måte å gå for langt i forhold til nabolandene våre, sier tolldirektør, Øystein Børmer.

I høringsnotatet står det at Tolletaten har vurdert å søke om å bære både batong og forsvarsspray, men at pepperspray var virkemiddelet som ville fungere tilstrekkelig, samt unngå å påføre ytterligere skader på person.

Økt trygghet

I prøveprosjektet som ble avsluttet 31. desember 2017 var det 295 kontrollpersoner hos Tolletaten som fikk sprayen i beltet.

I løpet av prøveperioden ble ikke sprayen benyttet en eneste gang, men i Tolletatens egen evaluering kom det frem at de som bar sprayen hadde en økt opplevelse av trygghet.

TRYGGHET: Toller Monica Ødegaard ser på pepperspray som en trygghet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
TRYGGHET: Toller Monica Ødegaard ser på pepperspray som en trygghet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg følte meg tryggere før da vi hadde pepperspray. For oss og for meg er det et nødvergemiddel som gjør at vi har en forsikring når vi er på jobb dersom en situasjon eskalerer og blir alvorlig, sier toller Monica Ødegaard.

Fra 2014 til 2017 ble det rapportert om 59 truende hendelser i Tolletaten som potensielt kunne ha eskalert til situasjoner hvor tjenestepersoner ble alvorlig skadet.