APRIL 1975: Nyvalgt partiformann Reiulf Steen sitter sammen med nyvalgt nestformann Gro Harlem Brundtland under Arbeiderpartiets landsmøte. 
Foto: Henrik Laurvik / NTB / SCANPIX
APRIL 1975: Nyvalgt partiformann Reiulf Steen sitter sammen med nyvalgt nestformann Gro Harlem Brundtland under Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: Henrik Laurvik / NTB / SCANPIX

Ny bok avslører: Alkohol, utroskap og intriger

Hans Olav Lahlum med brutalt åpenhjertig biografi om tidligere Ap-leder Reiulf Steen

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Historiker Hans Olav Lahlum har arbeidet i ti år med en biografi om Arbeiderpartiets tidligere leder Reiulf Steen. Over nesten 500 sider beskriver han den legendariske Ap-kjempen både på godt og vondt, med nærgående beskrivelser av Steens alkoholmisbruk, de mange kvinne-historiene, og angsten som tidvis satte partilederen ut av spill.

Steen opplevde mange personlige tragedier gjennom livet. Faren som døde av hjerteinfarkt da han var liten. Broren som ble revet bort altfor tidlig av kreft. Og AUF-leder Ola Teigens selvmord etter opprivende strid innad i partiet.

Bekrefter rykte

Biograf Hans Olav Lahlum skriver at han avkrevde Reiulf Steen svar på det han kaller som «århundrets sladderrykte i norsk politikk»: Stemmer det at Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland på et tidspunkt hadde et seksuelt forhold?

Ryktet var velkjent i politiske kretser, men hårdnakket og konsekvent benektet av Gro Harlem Brundtland i ettertid, og heller ikke bekreftet av Reiulf Steen, før nå.

«Reiulf Steens versjon var mot slutten av livet at han hadde hatt et seksuelt forhold til Gro Harlem Brundtland. Han ville ikke gi detaljer, men tidfestet det til første del av deres politiske samarbeid – i fasen etter at hun ble statsråd høsten 1974,» skriver Lahlum, og legger til at dette stemmer overens med hva Steen skal ha sagt til sin tidligere samboer Eli Engen, og inntrykket han ga til en nær venn på 1990-tallet.

Lahlum understreker likevel at det, selv om Steen har sagt det samme over tid til et lite utvalg betrodde venner, ikke er gitt at Steens versjon er riktig. Gro Harlem Brundtland skal ifølge biografien ved ulike anledninger ha fortalt om episoder der Steen skal ha gjort forsøk på tilnærmelser.

Lahlums konkluderer med følgende: «Både ut fra det som beviselig skjedde da, og historiens videre gang og hva han selv hevdet hadde skjedd, synes det åpenbart at partiformann Reiulf Steen i hvert fall periodevis rundt 1975-77 ønsket å ha et fysisk forhold til Gro Harlem Brundtland. Derimot er det, så langt kjent, ikke støtte for at det på noe tidspunkt var et slikt forhold mellom dem.»

Om forholdet til Reiulf Steen sier Gro Harlem Brundtland i et intervju med biograf Lahlum tidligere i år at Reiulf Steen gjorde fysiske tilnærmelser til henne på et hotellrom i Finland i 1975. Hun avviste tilnærmelsene.

Hun bekrefter også at hun ved et par senere anledninger ble utsatt for uønskede tilnærmelser fra partiformannen, gjerne i forbindelse med at han hadde drukket. Hun beskriver Steen som kontaktsøkende etter å ha drukket for mye alkohol, men at han godtok et utvetydig nei, og at han ikke oppførte seg på en måte hun oppfattet som truende.

Men den tidligere statsministeren avviser at de to noen gang hadde noe romantisk eller fysisk forhold.

Alkoholproblem

Steens alkoholproblemer var lenge ukjent for offentligheten. Hans første kone Lis fikk også problemer, omtrent samtidig.

«Hans problem ble synlig for omverdenen litt før hennes på midten av 1970-tallet. Kanskje skyldtes det mest at han levde et mer utadvendt liv enn hun gjorde. At ektemannen hadde et forhold til andre kvinner, var Lis trolig uvitende om da hun utviklet sitt alkoholproblem. Ekteskapsproblemet kom før alkoholproblemet i hennes tilfelle. Rekkefølgen er mer uklar for hans vedkommende,» skriver Lahlum i sin biografi.

Etter hvert ble problemene synlige for omgivelsene, om ikke i full offentlighet. 1. mai 1977 på Jevnaker og Gjøvik fikk arrangøren på Gjøvik en advarsel om at Steen var full, og på vei til Mjøsbyen for å holde tale. Pressen ble tipset, men arrangøren, den lokale tillitsvalgte Kari Bergum, svarte unnvikende, og det ble ingen avisoppslag om partilederens alkoholproblem denne gangen.

Lekkasjer

Lahlum omtaler også skandalen omkring partiformannens rolle som anonym kilde til opplysninger fra Aps indre liv, særlig til avisen VG. Lekkasjene gikk via møbelhandler Arvid Engen på Jessheim, broren til Steens tidligere samboer. VG hadde utstyrt Engen med båndopptaker, og opptakene fra Steen tilfløt VG, som hadde en rekke avslørende saker om den indre maktkampen i Ap på midten av 1970-tallet.

«Det var illustrerende for de dårlige samarbeidforholdene i partiets toppsjikt at partiformannen selv sto bak lekkasjer til pressen, og at nestformannen svarte med motlekkasjer,» skriver Lahlum.

Reiulf Steens omgang med Øst-Europa skapte uro og mistenksomhet i Ap og i Politiets Overvåkningstjeneste. Lahlum viser til flere kilder som fastslår at Steen ble fulgt tett både av norsk og utenlandske hemmelige tjenester. Men uten at det antydes at Steen opptrådte utilbørlig. Han opplyste ved flere anledninger om møter med øst-diplomater, og var åpenbart klar over at han var under oppsikt, også på grunn av at han ble regnet for å tilhøre den utenrikspolitiske venstresiden i partiet.