VERDIDOKUMENT: I en ansettelsesprosess blir søkere spurt om hvordan de identifiserer seg med skolens verdidokument.
VERDIDOKUMENT: I en ansettelsesprosess blir søkere spurt om hvordan de identifiserer seg med skolens verdidokument. Foto: Tor Høvik / NTB Scanpix / Skjermbilde

Reagerer på spørsmål på jobbintervju – har sagt opp

Ifølge et verdidokument fra NLA Høgskolen er ekteskap mellom kvinner og menn det eneste riktige.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke fikk et seminar som ble holdt ved NLA Høgskolen i Sandviken i Bergen mye oppmerksomhet.

Én av foredragsholderne var britiske Mike Davidson. Han beskriver seg selv om eks-homofil og praktiserer såkalt konverteringsterapi, som han mener kan hjelpe homofile til å bli heterofile.

– Solid overtramp

Det var nettverkene Frimodig Kirke og Til Helhet som sto bak seminaret.

Etter det omstridte seminaret valgte to ansatte ved skolen å si opp sin stilling i protest.

Én av disse er professor i pedagogikk Tone Sævi. Hun har jobbet ved skolen i 13 år.

– At skolen åpnet for et slikt arrangement vitner om dårlig vurderingsevne, og jeg opplever det som et solid overtramp, sier Sævi til TV 2.

Men forrige ukes seminar er ikke det eneste som har vakt oppsikt blant de ansatte ved skolen. Professoren sier at det har vært flere hendelser knyttet opp mot spørsmålet til homofili de siste årene, og at forrige ukes seminar var dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Kjenner oss ikke igjen

Rektor ved NLA, Erik Waaler, sier de er lei seg for å miste gode medarbeidere, og hadde gjerne sett at de fortsatte. Han kjenner seg imidlertid ikke igjen i fremstillingen til Sævi.

– Vi har hatt interne debatter om samlivsetiske spørsmål i tilknytning til våre grunnlagsdokument, men det synes jeg er noe annet, sier rektor ved NLA Erik Waaler til TV 2.

Men Sævi hevder man i en ansettelsesprosess blir spurt om sitt syn på homofili. Dersom dette synet ikke er forenlig med verdidokumentet til skolen, risikerer man å ikke få jobben.

TV 2 har også snakket med andre ansatte ved skolen som også er kjent med denne praksisen.

– I strid med Bibelen

I det nevnte verdidokumentet står det blant annet:

«Ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne. Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning som Gud har innstiftet. Seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.»

– Jeg mener det er urimelig at folk skal granskes på akkurat dette spesielle og komplekse punktet, sier professoren og fortsetter:

– Når ett syn får en så sterk preferanse, blir det en usikkerhet og redsel for å uttrykke et annet syn. En skal ha høy kompetanse og stor selvtillit for å våge stå imot det, sier Sævi.

Hun sier at ansettelsesprosessen er endret etter at hun selv ble ansatt ved skolen for 13 år siden, og at hun selv ikke opplevde å blir stilt spørsmål om verdidokumentet i samme grad.

– Viktig å være klar over

Rektor Waaler sier at de i en ansettelsesprosess ikke legger opp til å spørre en kandidat om vedkommendes syn på homofili, men erkjenner at de spør hvordan kandidaten «identifiserer seg med høgskolens kristne verdigrunnlag».

– Vi spør altså i utgangspunktet ganske åpent, og da kommer det opp ulike tema i ulike intervju fra den som skal ansettes. Vanligvis er ikke dette en stor del av intervjuet. Vi synes det er viktig at de som søker hos oss er klar over at høgskolen har et kristent verdigrunnlag, sier han.

– Har det hendt at noen ikke har blitt ansatt fordi de har «feil» syn på homofili?

– Vi søker etter personer med vitenskapelig kompetanse, personlig egenhet, evne til å undervise, gode samarbeidsevner og en som kan identifisere seg med høgskolens kristne verdier. Ansettelser er en helhetsvurdering, sier Waaler.

– For spesifikt

NLA er en privat, kristen høgskole, men de får offentlig støtte fra staten. I 2019 fikk skolen utbetalt over 218 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2020 er NLA oppført med 239 millioner kroner i støtte.

Sævi forstår at som en kristen skole har de rett til å ansette folk som deler en kristen tro. Men hun mener synet på homofili blir for spesifikt.

Hun mener forskere alltid skal være åpne for faglig drøfting, også om spørsmål om tro og trossyn.

– Det betyr selvsagt ikke at vi alltid kan ha som mål om å bli enige. Vi må noen ganger konkludere med at vi har ansvar for å stå for ulike syn som må stå side om side, sier hun og fortsetter:

– I akademia bør ikke et syn «vinne», og dermed undertrykke andre syn.