Her ligger 110 millioner kroner – men ingen vil noen gang få bruke dem

Fredag er siste dag du kan være sikker på at du får betale med de gamle 50- og 500-sedlene i butikken. Norges Bank makulerer sedler for rundt 75 millioner kroner hver dag.

Den 18. oktober 2018 ble de nye 50- og 500-lappene lansert. Nå har det gått et år siden lanseringen, som betyr at de gamle 50- og 500-sedlene utgår.

– Hvis du har gamle 50- og 500-sedler, er anbefalingen å bruke dem eller sette dem inn på konto i banken din, sier Norges Banks spesialrådgiver og prosjektleder for den nye seddelserien, Trond Eklund.

Etter 18. oktober 2019 er det bare Norges Bank som er pliktige til å ta imot de gamle 50- og 500-lappene.

– Men det er fortsatt flere butikker og banker som vil ta dem imot en stund fremover, så sjekk med banken eller butikken din om du får brukt dem der, sier Eklund.

NY SERIE: Spesialrådgiver i Norges Bank, Trond Eklund, var prosjektleder for den nye seddelserien. Foto: Sverre Saabye / TV 2
NY SERIE: Spesialrådgiver i Norges Bank, Trond Eklund, var prosjektleder for den nye seddelserien. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Store summer

Da de nye 50- og 500-sedlene ble lansert, var omtrent 53 millioner gamle 50- og 500-sedler i omløp. Nå er det igjen rundt syv millioner av 500-lappene og 12 millioner av 50-lappene.

– Det er fortsatt mye igjen. Når du ser på gamle 100- og 200-lapper, var det cirka 50 millioner i omløp da de ble lansert. Nå er det ute til sammen tolv millioner sedler av de to. Mye er kommet inn og destruert, men det er fortsatt mye som er ute, sier Eklund.

For tiden makulerer Norges Bank i gjennomsnitt 200.000 sedler hver dag. Det er naturlig nok mest 50- og 500-sedler. Samtidig er det flest av 500-lappene.

Dersom man legger til grunn en snittverdi på 350-400 kroner, betyr det at Norges Bank makulerer sedler for rundt 75 millioner kroner per dag.

Selv om de gamle 50- og 500-lappene utgår fredag, viser tall fra Norges Bank at det fortsatt er over 40 millioner av disse sedlene i omløp. Verdien på de gamle 50- og 500-sedlene i omløp rundt om i landet ligger på rundt fire milliarder kroner.

Destruering

Makulering av sedlene i Norges Bank foregår blant annet ved hjelp av to ulike maskiner. Den ene maskinen er betydelig nyere enn den andre, og kan telle sedlene samtidig som den makulerer. Den eldre maskinen er større og kan makulere flere sedler på kortere tid.

NY: Denne maskinen kan telle, verifisere og makulere sedler. Foto: Sverre Saabye / TV 2
NY: Denne maskinen kan telle, verifisere og makulere sedler. Foto: Sverre Saabye / TV 2
GAMMEL: Denne maskinen bruker to stasjoner med kniver til å makulere sedlene til små papirbiter. Foto: Sverre Saabye / TV 2
GAMMEL: Denne maskinen bruker to stasjoner med kniver til å makulere sedlene til små papirbiter. Foto: Sverre Saabye / TV 2

TV 2 fikk være med ned i rommet der destrueringen med den eldste maskinen finner sted.

– Før sedlene kommer hit, har vi sjekket at de er ekte og at det er riktig antall. Maskinen er enkel – den kutter sedlene med kniver, forteller Eklund.

– Det er to stasjoner; først kutter man sedlene i relativt store biter, før de går til neste stasjon, hvor de kuttes i veldig små biter. Da er det ikke mulig å sette sammen disse bitene til en seddel igjen.

MAKULERT: Slik ser sedlene ut etter destruksjon. Papirbitene sendes til forbrenning. Foto: Sverre Saabye / TV 2
MAKULERT: Slik ser sedlene ut etter destruksjon. Papirbitene sendes til forbrenning. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Sikkerhet

Seddelserien som nå utgår kom ut fra 1994 til 2001, og har dermed vært i sirkulasjon en god stund.

– Vi har ikke gjort noe med sikkerheten siden 1999. Det er 20 år, og det er veldig lenge. Vi mente det var på tide å øke sikkerhetsnivået i sedlene, sier Eklund.

ENDEN ER NÆR: Seddelbunkene legges inn i maskinen, klare for å bli hakket opp i to omganger. Foto: TV 2
ENDEN ER NÆR: Seddelbunkene legges inn i maskinen, klare for å bli hakket opp i to omganger. Foto: TV 2

– Den teknologiske utviklingen går fremover på alle fronter, og det betyr at de som ønsker å forfalske sedlene våre har tilgang til bedre utstyr og bedre programvare, sier Eklund.

Samtidig så Norges Bank at mange land rundt Norge kom med nye seddelutgaver med høyere sikkerhet.

– Vi ønsket ikke å være landet med dårligst sikkerhet, og dermed være utsatt for økt risiko for forfalskning.

SIKKERHET: Disse sedlene har vært i sirkulasjon i rundt 20 år. En ny seddelserie skal bedre sikkerheten. Foto: Sverre Saabye
SIKKERHET: Disse sedlene har vært i sirkulasjon i rundt 20 år. En ny seddelserie skal bedre sikkerheten. Foto: Sverre Saabye

Hvorfor kontanter

I dagens samfunn er det mange som omtrent aldri rører kontanter, og i stedet kun benytter seg av kortbetaling og andre teknologiske løsninger. Disse vil kanskje tenke at kontantene er overflødige.

– Det er riktig at kontantbruken har gått ned. Det er også riktig at det totale omløpet av sedler og mynt som sirkulerer i samfunnet har gått ned. Men det brukes fortsatt mye, sier Eklund.

Spesialrådgiveren sier det fortsatt er 40 milliarder kroner som sirkulerer ute i samfunnet, og at cirka én av ti transaksjoner gjøres med kontanter.

– Hvis du går i dagligvareforretninger, er det cirka én av fem transaksjoner. Norges Banks oppgave er å møte etterspørselen. Så lenge kontanter brukes, er vår oppgave å forsyne med sikre og gode sedler.

UTGÅR: Sedlene som makuleres går først gjennom en grovhakking. Foto: Sverre Saabye / TV 2
UTGÅR: Sedlene som makuleres går først gjennom en grovhakking. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Ti år på å veksle

Motivet for de nye sedlene er havet. Den gamle 50-lappen med bilde av forfatter Peter Christen Asbjørnsen erstattes av seddelen hvor Utvær fyr i Solund kommune er illustrert.

500-lappen med portrett av en ung Sigrid Undset utgår, mens den nye 500-seddel med redningsskøyta RS 14 «Stavanger» som motiv overtar.

Dersom du finner noen gamle sedler etter de har utløpt, er det ikke slik at de har mistet sin verdi helt enda.

– Du har god tid, for vi kommer til å veksle inn i ti år. Men da må du levere pengene til Norges Bank, enten ved å sende pengene i posten, eller ved å besøke et av depotene våre, sier Eklund.

Norges Bank har fem depoter du kan besøke: I Oslo, Bergen, Stavanger Trondheim og Tromsø. Det koster ingenting å veksle.