BLIR DYRERE: Prisen på disse skal etter all sannsynlighet stige.
BLIR DYRERE: Prisen på disse skal etter all sannsynlighet stige. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Vil gjøre det dyrere for deg å skaffe pass

Regjeringen foreslår endringer i passloven.

Om du skal ut og reise utenlands, må du ha med gyldig pass. Dette gjelder selv om du bare skal en liten tur til Danmark eller Sverige.

Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet, og ofte vil flyselskaper, fergeselskaper og hoteller kreve gyldig ID-dokument ved innsjekking.

De fleste nordmenn bør altså eie et pass. Nå vil regjeringen gjøre det dyrere for deg å skaffe det.

Prisen opp 27 prosent

I dag er det slik at personer over 16 år må betale et gebyr på 450 kroner for å få utstedt pass. For personer under 16 år koster det 270 kroner.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår nå at prisene økes med nesten 27 prosent.

Det betyr at gebyret for personer over 16 år vil stige til 570 kroner. For pass til personer under 16 år foreslås gebyret økt til 342 kroner.

Lovforslaget ble fredag godkjent i statsråd, og skal nå legges frem for Stortinget. Med dagens flertallsregjering er det grunn til å tro at de foreslåtte endringene vil stemmes gjennom uten nevneverdige justeringer.

Nye pass og ID-kort

Endringene skal gjelde fra 1. januar 2020. Regjeringens forslag om å øke gebyrene skyldes at politiets utgifter til passutstedelse har «økt vesentlig som følge av nødvendige tiltak for å styrke sikkerheten i utstedelsesprosessen».

Etter planen skal nye pass og nasjonale ID-kort lanseres i løpet av 2020. Når det skjer, er det varslet at gebyret for utstedelse av pass vil økes ytterligere.

De gjeldende passgebyrene har stått uendret siden 2008, og reflekterer ifølge regjeringen ikke dagens kostnadsnivå.

I proposisjonen til Stortinget skriver Justisdepartementet at justering av passgebyrene de siste årene har vært utsatt i påvente av innføringen av nytt saksbehandlingssystem, nye pass og nasjonale ID-kort og nye forskriftsbestemmelser om blant annet gebyr.

«I 2019 er det imidlertid iverksatt en rekke praktiske og organisatoriske tiltak som har økt politiets utgifter til passutstedelse vesentlig. De iverksatte tiltakene er nødvendige for å styrke sikkerheten ved utstedelse av norske pass, og gjennomføres uavhengig av nytt saksbehandlingssystem», skriver departementet.