OSLO  20190312.
Under presentasjonen av  nytt felles navn for NSB og Nettbuss.  Det nye navnet ble VY

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hele landet rammes av tog-stans: – En merkelig streik

Torsdag står alle togene stille i Norge i to timer. Høyre mener streiken er merkelig.

Torsdag stanser togtrafikken fra klokka 12 til 14. Da går Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund til politisk streik mot EUs fjerde jernbanepakke.

I tillegg til NJF og NLF deltar Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta Jernbane i streiken.

– Innfører man EUs fjerde jernbanepakke vil man måtte legge ut all persontrafikk på anbud. Det er ikke de som styrer landet som bestemmer om det skal ut på anbud eller ikke, men da må man ut av EØS før man må gjøre endringer. Det er også EU som stiller kravene til sikkerhet og ikke tilsynsmyndigetene i Norge, sier Line Steinseth, forbundsstyremedlem og lokfører i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Hvorfor er det viktig at vi skal ha styring over dette selv?

– Nei, hvorfor er vi et eget land? Det er fordi man har lyst til å bestemme hvordan det skal være i Norge. Vi er ikke en del av EU, så da regner jeg med at de fleste vil at norske myndigheter skal bestemme, sier Steinseth.

KRITISK: Line Steinseth og Norsk Lokomotivmannsforbund vil stoppe EUs fjerde jernbanepakke.
KRITISK: Line Steinseth og Norsk Lokomotivmannsforbund vil stoppe EUs fjerde jernbanepakke.

Høyre: – Merkelig

Høyre mener streiken er merkelig.

Samferdelspolitisk talsperson for partiet, Helge Orten, sier han ikke forstår hvorfor de togansatte streiker mot EUs fjerde jernbanepakke.

– Det er i så fall en streik mot økt sikkerhet, forenkling av togreiser over landegrensene og lavere utslipp, sier Orten til TV 2.

Han minner om at konkurranseutsetting av jernbanen i Norge allerede har gjort at staten har spart penger.

POSITIV: Høyre og Helge Orten ønsker EUs jernbanepakke fire. Foto: Høyre/ Hans Kristian Thorbjørnsen
POSITIV: Høyre og Helge Orten ønsker EUs jernbanepakke fire. Foto: Høyre/ Hans Kristian Thorbjørnsen

– Vi har lagt til rette for to jernbanepakker som har vært ute på anbud og i sum sparer vi inn 800 millioner i året og det er flere pakker på gang. Sparte penger for staten betyr at vi kan bruke mer penger på å bygge ut mer jernbane i Norge, sier Høyre-politikeren.

Orten mener det finnes flere usannheter om hva pakken vil innebære.

– Jernbanepakke 4 inneholder i hovedsak reguleringer som skal gi oss økt sikkerhet på europeisk jernbane, forenkle togreiser over landegrensene og styrke jernbanens konkurranseevne overfor andre transportformer, sier Orten,som er leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han mener pakken vil bidra til at togreiser over landegrensene blir enklere.

– Det skapes et bilde av at Norge mister råderetten over egen jernbane. Det er ikke riktig. Infrastrukturen eies av staten, vi bestemmer selv vilkårene i anbudene og jernbanetilsynet har ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt. Norsk jernbane er norsk, og vil forbli norsk.

Arbeiderpartiet: – Privatisering

Sverre Myrli er Arbeiderpartiets samferdelspolitiske talsperson. Han gir støtte til streiken.

– Vi deler budskapet til de streikende og kampen mot EUs jernbanepakke fire, som går ut på at jernbanen må konkurranseutsettes og privatiseres, sier Myrli til TV 2.

Han fryktet en «oppsplitting» av norsk jernbane.

– Vi vil ha styringen på norsk jernbanepolitikk selv. Det mener vi Stortinget og regjeringen i Norge skal styre. Sier vi ja til direktivene, så ligger det noen prinsipper der om hvordan jernbanepolitikken skal være. Blant annet må jernbane konkurranseutsettes, og det mener Arbeiderpartiet er feil.

SIER NEI: Arbeiderpartiet og Sverre Myrli.
SIER NEI: Arbeiderpartiet og Sverre Myrli. Foto: Ruud, Vidar

– Kan ikke konkurranse være positivt?

– Det kan det på mange områder, men jernbanen er et innfløkt system og den utviklingen vi nå har med oppsplitting i masse forskjellige selskaper er en utvikling og politikk Arbeiderpartiet ikke tror på. Vi tror det viktige er å bygge flere spor og kjøpe flere tog. Det er det vi trenger, ikke flere direktører og logoer.

– Men vil det ikke gi et billigere togtilbud til de reisende?

– Det har vi ingen tro på i det lange løp når vi regner med alle kostnadene. Det er et voldsomt administrativt apparat som nå bygges opp. Det gamle NSB er splittet opp i mange forskjellige selskaper, svarer Ap-politikeren.

– Dette er en avsporing det er ikke det som trengs. Vi har gode erfaringer i Norge med at det som trengs for å flere til å ta toget og mer gods på jernbanen, er nye moderne dobbeltspor. Å tegne nye firkanter på et organisasjonskart er ikke viktig. Det er ikke det som trengs, sier Myrli.

SE VIDEO: Arbeiderpartiet mener VY kunne vært en kaffebar

Kostnader blir ikke dekket

I Oslo vil også trikkene og t-banen stå mellom 12:30 og 13:30.

Ettersom dette er en lovlig politisk streik setter vi ikke opp alternativ transport for avgangene som blir berørt før, under og etter streiken. Kostnader til alternativ transport blir ikke refundert, opplyser VY.