minibank molde sentrum
minibank molde sentrum Foto: privat

Fikk ikke kvinnen han elsket - dømt for falsk forsvinning

ÅLESUND (TV 2) Mannen iscenesatte sin egen forsvinning da han ikke fikk kvinnen han elsket. Nå er han dømt til ubetinget fengsel i ett år og seks måneder for å ha fabrikkert bevis.

– Tiltaltes fremgangsmåte ved egen forsvinning bygget opp under at han hadde vært utsatt for en straffbar handling, enten frihetsberøvelse eller drap, skriver Romsdal tingrett.

Den oppsiktsvekkende saken startet med at han ble meldt savnet av sin arbeidsgiver da han ikke møtte på jobb. Politiet iverksatte en massiv etterforskning der blant annet to tjern i mannens nabolag ble tømt i fjor sommer.

Plantet blod

Saken tok en dramatisk vending da et ektepar i Molde ble varetektsfengslet - siktet for å ha bortført 39-åringen. Ti dager senere dukket ungareren opp i Frankrike, og politiet mente han hadde arrangert sin egen forsvinning for rette straffeansvar mot ekteparet.

– Påtalemyndigheten mener at tiltalte hadde et forhold til kvinnen og arrangerte forsvinningen for å ramme hennes mann, fremholdt aktor, statsadvokat Magne Nyborg.

AKTOR: Statsadvokat Magne Nyborg krevde fengsel i tre år. Flertallet i retten har komme til at straffen skal settes til ubetinget fengsel i 1 år og seks måneder.
AKTOR: Statsadvokat Magne Nyborg krevde fengsel i tre år. Flertallet i retten har komme til at straffen skal settes til ubetinget fengsel i 1 år og seks måneder. Foto: Arne Rovick

Tingretten er ikke i tvil om at tiltalte på aktivt vis forsøkte å overtale kvinnen til å forlate ektefellen til fordel for et samliv med ham. Dette ønsket hun ikke, og retten mener det er sammenheng mellom bruddet og den fabrikerte forsvinningen.

Selv hevder mannen at han ikke har gjort noe galt og nekter straffskyld.

– Politiet er helt på villspor i denne saken. Ja, jeg hadde et forhold, men det er ikke korrekt at jeg ønsket å straffe hennes ektemann. Tiltalen mot meg er sjokkerende. Jeg var i en tvangssituasjon og måtte reise. Men jeg vil ikke forklare nærmere hvorfor, sa mannen i sin forklaring i tingretten.

I straffesaken i Romsdal tingrett kom det frem at politiet fant 39-åringens blod i ekteparets bil.

– Vi mener å føre bevis for at tiltalte plantet blodsporene av seg selv i bilen til ekteparet da denne var inne på service på verkstedet der tiltalte jobber. Dette skjedde bare få dager før forsvinningen, opplyste aktor i tingretten.

Nøye planlagt

Blodfunnet gjorde at politiet fikk mistanke om at det var en bortføring eller i verste falle et drap, kommer det frem av dommen.

– Det er under bevisføringen fremkommet en rekke opplysninger som samlet sett med klar styrke taler for at forsvinningen var arrangert i den hensikt å skape mistanke om at de fornærmede hadde begått en alvorlig forbrytelse mot tiltalte, mener Romsdal tingrett.

Tingretten anfører videre at det i skjerpende retning må legges vekt på at en her ikke står ovenfor en impulshandling. Handlingen bærer preg av forberedelser og planlegging, som klart kastet en mistanke mot de to fornærmede.

Dommen er avsagt under dissens. Rettens administrator, tingrettsdommer Oddne Hansen, ønsket ubetinget fengsel i to år. Meddommerne kom til at straffen skulle settes til 1 år og seks måneder for å ha fabrikert bevis mot ekteparet. Til fradrag kommer 282 dager som mannen har sittet i varetekt, både i Norge og i Frankrike.

Mannen er også dømt til å betale ekteparet 80 00 kroner hver i oppreisningserstatning.

Mannens forsvarer, advokat Astrid Bolstad, opplyser til NRK at dommen blir anket.