MILLIONSVINDEL: Økokrim mener de to mennene ved hjelp av kreative metoder har utsatt banker og leasingselskaper tap i mangemillionersklassen.
MILLIONSVINDEL: Økokrim mener de to mennene ved hjelp av kreative metoder har utsatt banker og leasingselskaper tap i mangemillionersklassen. Foto: Tore Meek

Svindeltilale avdekket smutthull:

– Det åpner for misbruk

To menn i 40-årene skal ha utnyttet et smutthull, og både solgt og finansiert trucker opp til flere ganger hver. Økokrim mener de har svindlet for titalls millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to tiltalte hadde ledende roller i to selskaper som tilhørte samme konsern, og som begge drev med utleie av trucker.

Økokrim mener de gjennom sine lederroller benyttet kreative metoder for å tilegne seg finansiering selskapene ikke hadde grunnlag og verdier til egentlig å motta.

Den ene mannen er tiltalt for å ha solgt 43 trucker som selskapet ikke eide til flere leasingselskaper. Totalt førte dette til tap eller fare for tap på til sammen 21,7 millioner kroner, ifølge tiltalen.

Den andre mannen er tiltalt for bedrageri av en kronesum på 12,1 millioner.

Blant de fornærmede finner man Nordea finans, Ikano Bank og SG Finans.

Slik gjorde de det

Saken begynte da det ble åpnet konkurs i konsernet i 2018. Advokat Christian Lundin ble oppnevnt som bostyrer. Han sier han raskt oppdaget flere mistenkelige forhold.

Flere av truckene fantes rett og slett ikke, selv om de var både leaset ut, og i enkelte tilfeller solgt.

– For det første oppdaget jeg at et stort antall trucker var finansiert flere ganger. Av cirka 240 leasingkontrakter var det i underkant av 100 som gjaldt den samme trucken, sier Lundin.

I tillegg mener han at omlag 185 trucker var leaset, men at bare 60 av dem faktisk fantes ved konkursåpning. Resten var solgt, kondemnert, eller hadde forsvunnet på annet vis.

I tillegg sier Lundin at flere av kontraktene var kraftig overfinansiert. Dessuten har det blitt avdekket at samme trucker ble solgt tre og fire ganger til finansieringsselskaper.

Har funnet et smutthull

De to tiltalte benyttet seg ifølge Økokrim av et smutthull knyttet til lovgivning om registrering av motorvogner.

Når man kjøper seg bil, blir man oppført med navn og kontaktinformasjon i motorvognregisteret. Dette gjør at om bilen skal selges videre, kan potensielle kjøpere enkelt sjekke hvem som er registrert som eier, og om det har vært tidligere eiere av bilen.

Dette systemet finnes derimot ikke for trucker, og nettopp det mener påtalemyndigheten at de to tiltalte har utnyttet.

Ved å parallelt søke finansiering, og samtidig overføre trucker mellom underselskapene innad i konsernet, tilegnet de seg inntekter langt utover det selskapene egentlig hadde muligheter til.

Påtaleansvarlig i saken, statsadvokat Bård Thorsen, sier til TV 2 at Økokrim i sin etterforskning har avdekket et smutthull som gjennom innviklede metoder har blitt utnyttet av gjerningspersonene.

– Saken viser at her har man utnyttet et tillitsbasert system. Det at trucker ikke er ført opp i et register åpner for misbruk, sier Thorsen.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene i saken før rettssaken, men mener tiltalen understreker alvoret.

– Etterforskningen har avdekket høye beløp, og tiltalen snakker for seg selv når den beskriver forholdene som grove, sier han.

Erkjenner ikke straffskyld

De to mennene er også tiltalt for å ha begått grov økonomisk utroskap ved å utsette selskaper de har hatt ledende verv i for tap, eller fare for tap for henholdsvis vel 19 millioner kroner og vel 10,8 millioner kroner.

Begge er i tillegg tiltalt for å urettmessig ha disponert over et formuesgode og dermed utsatt panthaver for tap på vel 1,1 millioner kroner etter salg av 15 trucker.

Forsvarer for den ene mannen, Øyvind Kilstad, sier til TV 2 at hans klient stiller seg uforstående til tiltalen, og at han har gjort det hele veien.

– Han mener at det Økokrim hevder ikke er korrekt, og at ingen har lidd det økonomiske tapet som anføres i tiltalen, sier Kilstad.

Den andre mannens forsvarer, Leif Thore Lian, opplyser i en kort kommentar at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.