I KØ FOR Å KJØPE ELBIL: Teslaer venter på sine norske eiere i Drammen havn. I løpet av årets åtte første måneder utgjorde elbiler 44 prosent av nybilsalget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
I KØ FOR Å KJØPE ELBIL: Teslaer venter på sine norske eiere i Drammen havn. I løpet av årets åtte første måneder utgjorde elbiler 44 prosent av nybilsalget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Så mye koster elbilsatsingen

Elbiler er kraftig subsidiert. Det betyr milliarder i tapte inntekter for staten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbiler er fritatt for engangsavgift, merverdiavgift, trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift. I tillegg slipper elbilister unna CO2-avgiften på drivstoff.

Alle disse tiltakene er gjort for å stimulere til lavere utslipp fra bilparken, og det har politikerne lykkes særdeles godt med.

I de åtte første månedene av 2019 utgjorde elbiler om lag 44 prosent av førstegangsregistrerte personbiler.

Mister inntekter

Dette utgjør et betydelig tap for staten. Nøyaktig hor mye det utgjør, går fram i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Avgifter på kjøp, eie og bruk av bil var i 2013 om lag 62 milliarder kroner. I 2020 beregnes disse inntektene til vel 42 milliarder kroner, altså et inntektstap på 20 milliarder i løpet av sju år.

I tillegg til fritakene for bilrelaterte særavgifter, er elbiler fritatt for merverdiavgift. Dette inntektstapet kommer på toppen av de 20 milliardene som har forduftet siden 2013. Fra 2013 til 2019 har momstapet økt fra om lag 600 millioner kroner til 7,7 milliarder.

MINDRE Å RUTTE MED: Siden 2013 har inntektene på bilrelaterte særavgifter falt med 20 milliarder kroner. Inntektene av elavgiften for biler er tatt med, men knapt synlig i figuren. Illustrasjon: Finansdepartementet
MINDRE Å RUTTE MED: Siden 2013 har inntektene på bilrelaterte særavgifter falt med 20 milliarder kroner. Inntektene av elavgiften for biler er tatt med, men knapt synlig i figuren. Illustrasjon: Finansdepartementet

Til sammen utgjør dette et inntektstap på rundt 27 milliarder kroner siden 2013.

Nytt avgiftsregime

Finansdepartementet legger til grunn at denne utviklingen kommer til å fortsette. Regjeringen står imidlertid fast på at elbil-fordelene skal videreføres ut stortingsperioden. Etter det legges det opp til at elbilistene må bidra med flere kroner i statskassen.

– Videre er det varslet at det skal startes et arbeid med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025, heter det i budsjettdokumentet.