Frp-topp:

– Arbeiderpartiet er «trumpifisert»

Oslo 20190508.Stortingspolitiker Sivert Bjørnstad (Frp).Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Oslo 20181113.Arbeiderpartiet og Rigmor Aasrud legger fram sitt alternative budsjett i Stortinget.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FÅR KRITIKK: Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, sitt utspill får Sivert Bjørnstad (Frp) til å reagere kraftig. Foto: NTB Scanpix
Arbeiderpartiets angrep på sentralbanksjefen og Norges Bank får Frps finanspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, til å reagere kraftig. Han mener Arbeiderpartiet er inspirert av Donald Trump.

– Jeg synes det er greit at opposisjonen er uenig med posisjonens budsjett, sånn er det og sånn har det alltid vært, men når man går tom for kritikk og angriper sentralbanksjefen, som på faglig grunnlag har satt opp renta, da har det gått altfor langt, sier Bjørnstad til TV 2.

Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet sa søndag til Aftenposten at Norges Bank «tar feil» i en viktig del av sin begrunnelse for renteøkningen i september.

Inspirert av Trump

– Da er det bare en mann å sammenlikne med, og det er Donald Trump. Han gjør akkurat det samme som Arbeiderpartiet nå gjør, sier Frp-toppen.

– Hvordan begrunner du det?

– Hver gang noe går galt, skylder Trump på sentralbanksjefen som styrer renta, og nå ser vi at Arbeiderpartiet gjør det samme. De kritiserer ikke politikken. De kritiserer ikke det som muligens kommer i statsbudsjettet, men sentralbanksjefen, og det er helt utrolig, sier Bjørnstad.

– Det er naturlig at opposisjonen snakker om arbeidsmarkedet og tiltak for å få folk inn i arbeidslivet, slik Aasrud gjør. Det som er en helt ny tradisjon, er at man går på den faglige begrunnelsen. Det samme så vi da sentralbanken foreslo å endre inflasjonsmålet. Da gjorde Arbeiderpartiet det samme, gikk i mot det faglige rådet. Det virker som Arbeiderpartiet er trumpifisert, og henter inspirasjon av Donald Trump. Det er en ny tradisjon i norsk politikk som vi burde vært foruten.

Senest i september angrep Trump sentralbanksjef Jay Powell da han senket styringsrenta.

President Trump har gjentatte ganger krevd større og raskere rentekutt fra den amerikanske sentralbanken.

– Jay Powell og Federal Reserve mislyktes igjen. Ingen ryggrad, ingen fornuft, ingen visjon! En fryktelig kommunikator, tvitret presidenten kort tid etter sentralbankens kunngjøring 18. semptember.

Hevet styringsrenta

Norges Bank hevet styringsrenten fra 1,25 til 1,50 prosent i september og skrev i sin pengepolitiske rapport at «sysselsettingsandelen nå er nær det høyeste nivået som er forenlig med prisstabilitet».

Til Aftenposten sa Aasrud at det virker som om Norges Bank ikke har tatt inn over seg endringen som ble gjort i sentralbankens mandat i fjor. Da la Stortinget til ordet «høy» foran sysselsetting:

«Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 pst. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser».

I dag er sysselsettingsandelen på 67,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Aasrud sier hun ikke vil legge seg opp i hva rentenivået burde ha vært, men at budskapet er at regjeringen ikke kan slå seg til ro med Norges Banks virkelighetsbeskrivelse.

– Vi kan ikke være fornøyd med en sysselsettingsgrad på 67,8 prosent. Kan ikke Norges Bank gjøre noe med det, må regjeringen gjøre det, sa Aasrud til Aftenposten.

Norges Bank skriver i sin siste rapport at sysselsettingen har økt og at utsiktene tilsier at den kommer til å øke ytterligere, selv om det er ventet at sysselsettingsveksten vil avta noe de neste årene.

Aasrud: Helt opp til Norges Bank

– Å få flere folk i arbeid burde også Frp bry seg mer om. En sysselsettingsandel på under 68 prosent er ikke godt nok.

Det svarer Rigmor Aasrud på kritikken fra Bjørnstad.

Hun understreker at det er fullt og helt opp til Norges Bank å sette renta.

Banken har nettopp fått et nytt mandat om å sikre høy sysselsetting, men har ikke fått noen nye virkemidler. Renta alene viser seg å ikke være nok. Arbeiderpartiet lener seg på faglige argument fra Holdenutvalget, som sier at det burde la seg gjøre hente ut mer arbeidskraft uten at det blir press på priser og rente. Det legger et større ansvar på regjeringen enn de har vært villige til å ta. Det er mulig å ha høyere ambisjoner for andelen folk i arbeid, sier Aasrud.

Hun mener det er tre grunner til at regjeringen burde lykkes bedre er:

  • Pensjonsreformen. Flere kan stå lenger i jobb. De eldre både kan, vil og bør det.
  • En høyt utdannet befolkning tilbyr mer arbeid. Et større arbeidstilbud er forenlig med stabil lønns - og prispress.
  • Stor økning i andel uføre, spesielt unge. Flere av disse kan jobbe litt.

(TV 2/NTB)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook