Dette vet vi allerede om statsbudsjettet

KLAR: Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte pressen ved huset sitt mandag morgen før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KLAR: Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte pressen ved huset sitt mandag morgen før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Regjeringen legger i dag frem et forslag til statsbudsjett for 2020. Allerede er flere detaljer kjent.

Mandag klokken 10 legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. På vei ut døra om morgenen tok finansminister Siv Jensen tradisjon tro en kort prat med pressen.

– Dette er en viktig dag. Statsbudsjettet berører alle mennesker i hele Norge, sa Jensen.

– Har du sovet godt i natt?

– Jeg har sovet godt i natt. Jeg har bare ikke sovet så lenge, men det er greit, svarte en opplagt finansminister.

Oljefondet har økt kraftig

Budsjettet legges altså ikke frem før klokken 10, men allerede er flere detaljer kjent.

Verdien av oljefondet har passert 9.600 milliarder kroner. Dette betyr likevel ikke at regjeringen bør øse på med penger i budsjettet. Tvert imot må finansminister Siv Jensen være forsiktig med hvor mye oljepenger hun bruker neste år.

Etter det TV 2 erfarer, er det ventet få nye skatte- og avgiftsendringer i neste års statsbudsjett utover de som ble kjent under valgkampen.

Se vår sending om statsbudsjettet direkte på TV 2 Nyhetskanalen fra 07.00.

Lavere eiendomsskatt

Regjeringen varslet i valgkampen at de setter ned makssatsen for eiendomsskatt fra 5 til 4 promille. Det vil påvirke skatten i 101 kommuner. Men de rødgrønne har varslet et mottrekk i flere storbyer, hvor folk dermed ikke vil nyte godt av skattekuttet.

Regjeringen øker CO2-avgiften med fem prosent. Samtidig reduseres bruksavgiften på drivstoff med fem prosent, som skal skjerme bilistene for økte priser.

Fordi flere kjøper elbil fortsetter inntektene fra bilavgifter å falle i neste års budsjett. Etter det TV 2 erfarer er inntektstapet beregnet til rundt en milliard kroner neste år.

Bompengekutt

Etter det TV 2 erfarer settes det av rundt to milliarder til å innfri avtalen om bompenger og kollektivtrafikk som ble forhandlet frem mellom de fire regjeringspartiene i valgkampen.

Det betyr at det kommer penger til å slette gjeld til veiprosjekter som er bygd utenfor byområdene, samtidig som regjeringen øker bevilgningene til kollektivtrafikk i byene.

I tillegg kan samferdelsminister Jon Georg Dale (Frp) innfri følgende løfter:

 • 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

 • 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

 • 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner.

 • 100 millioner til tunnel- og rassikring over Kvamskleiva på E16 nord for Fagernes.

 • 25 millioner kroner til utbedring av riksveg 4 gjennom Gran og Lunner.

Oljepengebruk

Den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger setter en grense for bruk av oljepenger på tre prosent.

Da regjeringen presenterte den vårlige budsjettjusteringen i mai var anslaget på verdien av Statens pensjonsfond utland 8.243 mrd. 2019-kroner. Nå har verdien passert 9.600 mrd. Fortsetter veksten passerer verdien trolig 9.750 mrd ved årsskiftet. Det vil bety en økning på 1500 milliarder i løpet av 2019, noe som vil være ny rekord på et år.

Da budsjettet for 2019 ble lagt frem i fjor høst var oljepengebruken beregnet til 231,2 mrd (+ 4,5 fra 2018) eller 2,7 prosent. I den vårlige budsjettjusteringen økte bruken til 238,1 milliarder, eller 2,9 prosent.

Om det samme legges til grunn neste år vil det bety omlag 45 mrd nye oljekroner på neste års budsjett. Det vil øke presset på økonomien, derfor blir økningen mindre og prosentsatsen langt under grensen på 3 prosent.

Økt barnetrygd

Barnetrygden skal økes med 300 kroner i måneden, eller 3.600 kroner i året for familier med barn opp til seks år fra 1. september neste år.

– Vi økte barnetrygden for alle barn for første gang på 20 år i mars, og nå øker den ytterligere for barn opp til fylte seks år. Det at KrF nå er i regjering, har gjort at vi endelig har fått til en økning i barnetrygden. Det er jeg glad for. Dette er et viktig løft for barnefamiliene, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i valgkampen.

I regjeringserklæringen lovet regjeringspartiene å øke barnetrygden for barn opp til fylte seks år med totalt 7.200 kroner i året.

Regjeringen innfører også en forsøksordning med fritidskort i norske kommuner. Det settes av 60 millioner til ordningen neste år.

Helse

Utbetaling til uføretrygd passerer 100 milliarder. Det eksakte tallet 100,8 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår en satsing på 400 millioner kroner til kjøkken på sykehjem og omsorgsbolig.

Det opprettes også et eget eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

 • Det settes av 150 millioner kroner til opptrappingsplan for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.
 • Regjeringen vil i neste års statsbudsjett øke bevilgningene til tarmkreftscreening med 24,7 millioner, skriver VG. Det betyr en total ramme på 97 millioner kroner.

 • Det settes 373 millioner til e-helse, som blant annet skal gå til et standardisert språk for elektroniske journalsystemer, skriver Aftenposten.

 • Ifølge NRK vil regjeringen sette av 13,1 millioner kroner til et forsøk med heroinassistert behandling. 300 pasienter skal inkluderes i forsøket.

Kultur

Regjeringen har tidligere varslet at kringkastingsavgiften avvikles fra neste år. Med dagens ordning betaler hver husstand en NRK-lisens på omtrent 3000 kroner årlig. Nå slipper nordmenn denne lisensen, men må i stedet betale en slags «NRK-skatt». «Et hovedprinsipp i modellen er at NRK-betalingen skal knyttes til person, ikke husholdning eller apparat, og at alle over en viss alder med inntekt skal betale NRK-bidrag. (...) Det er da naturlig at Skatteetaten krever inn bidraget som en skatt», står det i mediemeldingen.

Medier 24 får bekreftet at pressestøtten økes med 40 millioner kroner. I tillegg skal støtten dreies for å stimulere til digitalisering.

TV 2 erfarer at støtten til den kontroversielle organisasjonen Human Rights Service videreføres. Det var NRK som første omtalte saken, men TV 2 får bekreftet opplysningen. De siste to årene har HRS fått 1.835.000 kroner i tilskudd. Tilskuddet prisjusteres ikke, men forblir 1.835.000. I august gikk Venstres Abid Raja ut i Aftenposten og sa at organisasjonen ikke bør få statsstøtte.

Regjeringen setter av 35 millioner kroner for oppstart av bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdø.

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, sa statsråd for forskning- og høyere utdanning, Iselin Nybø (V) da hun presenterte nyheten.

Et nytt museum er foreløpig kostnadsberegnet til to milliarder kroner.

 • Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

 • Støtten til utvikling av dataspill økes fra 30 til 40 millioner kroner.

 • Det settes av 25 millioner kroner til mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren.

Skole

Det settes et tak på hvor mye en plass på SFO skal koste for foreldre med lav inntekt. Prisen for en plass skal ikke være mer enn seks prosent av familiens inntekt for barn i første og andre trinn. Regjeringens mål er å få flere barn med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier til å gå på SFO.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Det er å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i valgkampen.

Tiltaket er kostnadsberegnet til 58 millioner kroner i 2020, mens det vil koste 140 millioner kroner fra 2021.

Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner.

Noen andre nyheter på utdanningsområdet:

 • 50 millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

 • 15 millioner kroner til digitale læremidler på samisk.

 • 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad.

 • Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen, ifølge Adresseavisen.

 • 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

 • Det kommer forslag om å innføre et særskilt tilleggslån på inntil 100.000 kroner per undervisningsår til voksne over 30 år som vil ta høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Tilleggslån for å ta videregående blir på inntil 50.000 kroner.

Beredskap

Regjeringen lover at neste år skal målet om to politifolk per 1.000 innbyggere være oppfylt. Løftet ble gitt i trontalen som kong Harald holdt på vegne av regjeringen da Stortinget åpnet onsdag.

– Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020, heter det i talen, der regjeringen også slår fast at den vil prioritere å gjennomføre politireformen.

Ifølge lekkasjer fra neste års statsbudsjett skal politiet styrkes med 350 millioner kroner i 2020.

 • Regjeringen har varslet at det skal etableres en ny redningsbase i Troms. Lokaliseringen er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss.
 • Regjeringen vil sette av 3 millioner i statsbudsjettet til en foreldretelefon for å hindre vold mot nyfødte barn.

Bistand

Regjeringen legger opp til å beholde andelen av BNI som settes av til bistand på en prosent. Det betyr mer penger neste år.

150 millioner kroner skal gå til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.

Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av tuberkulose, malaria og aids med 20 millioner over en treårsperiode.

Forsvar

Regjeringen setter av 2,4 milliarder kroner til å fullføre langtidsplanen for forsvaret. Det betyr en økning på 3,6 prosent.

Dermed kommer forsvarsbudsjettet opp i 1,8 prosent av BNP, mens Norge på NATO-toppmøtet i 2014 forpliktet seg til å «ha som mål å bevege seg mot» å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Forsvarssjefen legger opp til betydelig styrking av Hæren i nord, blant annet med dedikerte helikoptre.

Kystvaktens kapasitet blir styrket. Regjeringen forslår å etablere en åttende besetning i Ytre kystvakt.

Omstridte kutt

Regjeringen kutter i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 12.000 mottakere under 25 år.

– Vi tar ned ytelsene for å sette inn tiltak som raskere kan få ungdommene over i utdanning eller arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Regjeringen avvikler også det såkalte «ung ufør»-tillegget, som utgjør 119 millioner kroner i 2020.

Den såkalte «ABE-reformen» videreføres. Reformen ble innført for å redusere byråkratiet og betyr at offentlige etater må effektivisere med mellom 0,5 og 0,8 prosent. Siden 2015 har staten spart rundt 10,3 milliarder kroner på denne reformen.

7 mrd til klima

Det er kjent at det settes av totalt sju milliarder mer til ulike klimatiltak i neste års statsbudsjett.

De største satsingene er 3,3 milliarder kroner til klimatiltak knyttet til skogbruk. Det er også satt av 1,8 milliarder til fornybarsatsing.

Under valgkampen fortalte statsminister Erna Solberg (H) at det settes av 700 millioner kroner ekstra i egenkapital til selskapet «Nysnø», som er et statlig fond for klimainvesteringer. Fondet ledes av Siri Kalvig.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook