TID: Fastlege Elin Kjølsrød Ødemark mener det må være rom for å bruke tid med pasienter.
TID: Fastlege Elin Kjølsrød Ødemark mener det må være rom for å bruke tid med pasienter. Foto: AP / Privat

Fastlege: – Må være mulig å ta opp to ting på én legetime

– Det er et sterkt signal å få et sånt brev fra Helfo, og det er veldig ubehagelig, sier fastlege Elin Kjølsrød Ødemark.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elin Kjølsrød Ødemark er en av fastlegene som i disse tider er mottaker av et brev fra Helfo.

Brevet er sendt til 450 fastleger, som er nær ti prosent av alle fastleger i Norge.

Ødemark var uteksaminert fra medisinstudiet i 2014, og er fastlegevikar både ved Vinderen legekontor og og ved Utmarkveien legekontor i Oslo.

– Jeg ble oppgitt da jeg fikk brevet. Jeg følte det var en smekk på fingeren jeg ikke helt fortjente, sier Ødemark, som også er leder for Allmennleger i Spesialisering (ALIS)-utvalget.

1,1 milliard kroner

Selv syns Ødemark at hun jobber altfor mye, og er generelt bekymret for at ferske leger heller takster litt for lite enn for mye.

– Man blir jo litt satt ut. Helfo er kontrollorganet vårt, og det har jo litt tyngde å få et slikt brev fra dem, sier Ødemark.

I brevet Helfo har sendt til 450 norske fastleger står det blant annet «Du får denne e-posten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet».

2cd-taksten er et tillegg for tidsbruken der konsultasjonen varer utover 20 minutter. I brevet vises det til at bruken av tidstaksten 2cd utløste 1,1 milliarder kroner i 2018.

Jobber 50 + timer

Selv jobber hun over 50 timer i uken.

Etter jobb henter hun barn i barnehagen, og når barnet har lagt seg, jobber hun gjennomsnittlig to timer hver kveld på hjemmekontor.

Deretter kommer helgen, hvor det gjerne er enda litt mer arbeid som må tas unna før uken kommer.

– Man tar det til seg, selv om det ikke er ment personlig til meg. Dette brevet er ikke sendt til alle, og da kan det tolkes feil. Jeg blir oppgitt, og vet kollegaer av meg kan bli stresset av det, sier Ødemark.

Som ny fastlege og leder av Allmennleger i Spesialisering (ALIS)-utvalget er hun spesielt bekymret for signalene dette gir til de aller ferskeste legene.

– De undertakster sannsynligvis mer enn de som er erfarne, og de kjenner nok på dette ekstra mye. Det er et sterkt signal å få et sånt brev fra Helfo, og det er veldig ubehagelig.

BREVET: Utdrag fra brevet fra Helfo.
BREVET: Utdrag fra brevet fra Helfo.

Tar lang tid

Ødemark har to praksiser på to steder med svært ulike pasientgrupper. I den ene praksisen er hovedvekten av pasientene eldre pasienter med komplekse fysiske tilstander og mange medisiner.

– Det er ofte sammensatte problemstillinger. Det er alvorlige kroniske sykdommer, psykiatri, bruk av flere medisiner, røyking og overvekt. Ting som tar lang tid, og som det er viktig å bruke tid på, forteller fastlegen.

I den andre praksisen er det mange gravide pasienter, og mange praktiske prosedyrer som innlegg av spiral og småkirurgi.

– De gravide har ofte mange spørsmål, og mange er engstelige. Jeg prioriterer å bruke tid med dem, og det er viktig å ikke kaste dem ut etter 15 minutter, sier Ødemark.

Flere oppgaver

Siden Samhandlingsreformen har fastlegene fått langt flere oppgaver enn tidligere. For eksempel pasienter som tidligere fikk kreftoppfølging på sykehus. Det kan komplisere oppgaven å holde timen innen 20 minutter.

– Å holde faglig god kvalitet, og å møte pasienters bekymringer og forventninger tar tid, sier Ødemark og fortsetter:

FASTLEGE: Elin Kjølsrød Ødemark. Foto: Privat
FASTLEGE: Elin Kjølsrød Ødemark. Foto: Privat

– Det tar også tid å avverge en MR til mange tusen kroner. Vi må ta oss tid til å snakke med pasienten og forklare hvorfor henvisningen ikke er nødvendig, eller hvorfor den er nødvendig, utdyper Ødemark.

Hun mener det er mange grunner til at legene trenger å bruke tid med pasientene, og at de øverste myndighetene ikke ser totalbildet og hvilke andre kostnader de sparer samfunnet for. Som å hindre dyre innleggelser.

– Det som står i kalenderen trenger ikke nødvendigvis være det pasienten faktisk kommer for. Og noen ganger må man ringe sykehuset, eller konferere med en kollega. Sånne ting tar tid, sier hun.

Mye på 20 minutter

På 20 minutter skal hun være ferdig med samtalen med pasienten, undersøkelsen, ha sendt ut resepter, eventuelt henvisninger og skrevet et godt notat. Det kan være problematisk.

– Det er en ganske krevende øvelse dersom pasienten bruker lang tid på å kle av seg, ikke hører så godt eller bruker mange medisiner. Det er en utfordring.

Hun mener pasienter må kunne få lov til å ta opp flere ting på én legetime.

– Det er ikke riktig om en pasient må ta seg fri tre ganger fra jobb for å ta opp de problemene man har, enn å ta alt på én time. Det hadde vært samfunnsøkonomisk lurt om vi kunne ta oss den tiden vi trenger for å gjøre en best mulig jobb, fastslår Ødemark.

Synkende skip

Nettopp derfor reagerer mange på brevet fra kontrollorganet Helseøkonomiforvaltningen, bedre kjent som Helfo.

– Vi har veldig mye å gjøre. Det er vanskelig å være fastlege i dag. Det er ikke vi som overforbruker pengene satt av til helse i Norge, sier Ødemark.

Hun føler hun er på et synkende skip.

– Vi er veldig overarbeidet, og ordningen er underfinansiert. Det er det vi håper vi kan få politikerne til å forstå.

Ødemark forteller hun tror intensjonen til Helfo er god, men at et privat brev fra dem sender et sterkt signal uansett hva intensjonen er.

– Da blir man fort skremt eller provosert, akkurat som folk ble nå. Folk er slitne og overarbeidet, og så får vi en smekk på fingeren, sier Ødemark og legger til:

– Jeg tenker det er viktig å holde det innenfor faglig forsvarlighet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle endret på måten jeg jobber på, avslutter hun.

– Ikke en pekefinger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til TV 2 at brevet er en del av en kampanje fra Helfo som skal bidra til at fastlegene reflekterer rundt sin bruk av taksten.

– Fastleger skal bruke den tiden som er nødvendig med pasientene. Det er derfor vi har en egen takst som gir betaling for det, sier Høie.

Han sier dette ikke er et signal til fastlegene om å bruke mindre tid med pasientene, eller en beskjed om at de gjør feil, men at det er viktig å få sammenlignet sin egen praksis med andre.

– Fastlegene opplever det som en pekefinger mot deres tidsbruk. Var det riktig av Helfo å sende ut en slik mail?

– Dette er ikke en pekefinger fra Helfo, og jeg håper at fastlegene også ser det. Helfo har en jobb å gjøre for å påse at takstene blir brukt riktig, og vi har et veldig tillitsbasert takstsystem i Norge med lite kontroll og stor frihet for den enkelte lege, sier Høie.

– Skaper frykt

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, har derimot opplevd at flere fastleger tok brevet tungt.

– Jeg er redd for at legene vil bruke mindre tidstakst på grunn av dette. Selv om de oppfyller kravene til å ta taksten. Det gjelder spesielt de nye fastlegene, som også trenger ekstra tid på å bli kjent med pasientene sine, sier Klev.

Han forteller at underforbruk av takster også er en utfordring, og at han er redd flere nå vil la være å ta tidstakst selv om de bruker mer enn 20 minutter med pasienten.

Klev har fått tilbakemeldinger fra leger om at de ikke syns det var greit å motta et slikt brev.

LEDER: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Legeforeningen
LEDER: Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Legeforeningen

– Vi har et tillitbasert system, men jeg tror ikke man treffer de som faktisk misbruker systemet med et slikt brev. Man skaper heller frykt og bekymring hos uskyldige, mener Klev.

Gjort noe galt

Helfos fungerende direktør, Kari Melle, uttalte til TV 2 at det tydelig fremgår i brevet at Helfo ikke vurderer det som feil takstbruk å motta et slikt brev.

Det er ikke Nils Kristian Klev enig i.

– Det kan godt være de mener det tydelig fremgår i brevet, men når man får et personlig brev, så føles det som man har gjort noe galt, sier Klev, og legger til:

– Ellers har Helfo en viktig rolle for å forebygge misbruk, og det er riktig å slå ned på de som faktisk misbruker systemet.

56 timer i uka

I Tidsbrukundersøkelsen kommer det fram at en fastlege gjennomsnittlig jobber 56 timer i uken, og 25 prosent jobber 62 timer eller mer.

– Fastlegene jobber mye. De sitter ikke på kontoret og tvinner tommeltotter og skriver tidstakst, sier han.

Det har vært stabil bruk av takst 2cd de siste tre årene. Ifølge Klev er den eneste endringen at bruken per lege faktisk har gått litt ned.

– Det er heller bekymringsverdig at den har gått ned og at fastleger føler seg stadig mer presset på tid. Det har ikke vært noen negativ utvikling som tilsier at Helfo skulle hatt et stort fokus på dette nå, sier han.