Kongen åpnet det 164. Storting

Selv om dagens stortingsåpning foregår i rolige omgivelser kan de blåse opp til politisk storm i høst. Dette er sakene som politikken har å by på i månedene som kommer.

Klokken 13:00 onsdag åpnet det 164. storting. Kongehuset, hele regjeringen og stortingsrepresentantene er samlet på Stortinget.

Tradisjon tro ble den høytidelige åpningen preges av Kongens trontale skrevet av regjeringen og bunadskledde politikere.

– Jeg hilser stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det vil bli til gagn for fedrelandet.

Kongen gikk så over til å lese opp regjeringens trontale, som omhandlet hovedtrekkene i den sittende regjeringens politikk og målsetninger.

– Skal vi lykkes må flere komme i arbeid. Det skal bo og arbeide folk i hele landet og da trenger vi flere arbeidsplasser og mer næringsvennlig politikk. Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader med å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er 10 milliarder i perioden fra 2017 til 2021, leste Kongen opp.

Raja-uro

GJENVALGT: Abid Raja fortsetter som Stortingets visepresident etter at ble gjenvalgt.
GJENVALGT: Abid Raja fortsetter som Stortingets visepresident etter at ble gjenvalgt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det har i tiden før åpningen av Stortinget vært debatt rundt om Abid Raja skulle få fortsette som Stortingets visepresident, etter at Frp ba om skriftlig votering over at Abid Raja skulle fortsette i rollen.

Dette fikk derimot ikke gjennomslag og Abid Raja ble gjenvalgt. Det var dog 31 representanter som stemte blankt. I Frps stortingsgruppe sitter det 27 personer, noe som vil si at det var fire andre som også stemte imot Raja.

Klappet og klart

Etter ett heseblesende politisk år starter den politiske høsten for alvor mandag 7. oktober da finansminister Siv Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Man kan vente seg en litt annen politisk høst i år siden det er første gang siden 2013 er en flertallsregjering som legger fram budsjett. Alle forhandlinger er derfor unnagjort på forhånd.

Opposisjonen venter likevel spent på dokumentene, og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad er spesielt opptatt av hvem som skal betale regningen for alle lekkasjene som kom i valgkampen.

– Skal de gjøre noe upopulært, er det denne høsten de har. Neste år er det et valgkampbudsjett, sier hun til NTB.

Nye forsvarsplaner

8. oktober kommer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen med sitt fagmilitære råd. Der skisserer han hva han mener regjeringen bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret.

Bruun-Hanssen har varslet at han vil gå inn for å ruste Forsvaret betydelig opp fra dagens nivå, som han mener er «under minimum» etter fregatten Helge Ingstads forlis. Men harde diskusjoner om pengebruk, baser og lokalisering er utvilsomt i vente.

Regjeringens klimasatsing er en annen sak som vil rulle gjennom høsten. Venstresiden vil holde fanen høyt, og Norge skal melde inn nye mål til FN tidlig neste år. Norge skal også utarbeide en lavutslippsstrategi fram mot 2050, og dette er saker som griper inn i alle sektorer.

Syriabarn og asyldugnad

Hva som skal skje med norske kvinner som reiste til Syria under IS-styret, men som nå vil tilbake til Norge, er en annen sak under utvikling. Mange av kvinnene har også fått barn.

Regjeringen har hittil hentet hjem fem foreldreløse barn, men KrF krever at både barn og mødre hentes hjem. Venstre ønsker å hente ut barn, men om nødvendig også mødre.

Samtidig ønsker Venstre at Norge deltar i en europeisk dugnad for fordeling av asylsøkere som kommer til Europa over Middelhavet. Men Frp er avventende, og en vanskelig debatt kan være i kjømda om hvor mange Norge eventuelt skal ta imot hvis vi blir med.

Pelsdyr og rovdyr

Også avviklingen av pelsdyrnæringen blir det mer bråk om. Frp er misfornøyd med sin egen regjerings forslag til kompensasjon til pelsdyrbønder som fratas levebrødet.

Også at ulven yngler som aldri før i Norge, skaper politisk splid og bringer Frps ønske om å skyte mer ulv på kollisjonskurs med Venstres restriktive linje. Rovviltnemndene vil felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren, men forslaget blir påklaget fra begge sider.

HARD OPPGAVE: Venstre og Frp står langt unna hverandre i rovdyrspørsmålet, og det kan føre til problemer.
HARD OPPGAVE: Venstre og Frp står langt unna hverandre i rovdyrspørsmålet, og det kan føre til problemer. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Til slutt må miljøminister Ola Elvestuen (V) skjære gjennom, noe som normalt ikke skjer før pepperkakene er i boks og julenissen har fylt opp sekken.

Samtidig vil verdenspolitikken sette preg på den politiske debatten i Norge. Britene skal forlate EU 31. oktober, et brudd som kan bli hardt og brutalt hvis det skjer uten enighet, men som også kan bli utsatt på nytt. Og i EU skal et nytt lederskap tiltre, med nye prioriteringer som vil få betydning for Norge.