REAGERER: Fastlege Bente Prytz Mjølstad er en av mange som reagerer på brevet som ble sendt ut til 450 fastleger.
REAGERER: Fastlege Bente Prytz Mjølstad er en av mange som reagerer på brevet som ble sendt ut til 450 fastleger. Foto: TV 2 / Stein Roar Leite

Reagerer på at 450 fastleger får brev fordi de bruker for mye tid med pasienter

– Myndighetene kan ikke be oss om å bruke mer tid med pasienter, for så å sende motsatt signal til de som faktisk gjør det, sier fastlege Bente Prytz Mjølstad.

Fastlegeevalueringen ble publisert tidligere denne måneden.

Der kom det fram at pasienter ønsker mer tid med fastlegene, og helseminister Bent Høie (H) har også kommet med et ønske om at fastleger skal kunne gjøre nettopp dette.

Samtidig sender Helfo i disse dager brev til 450 fastleger om at de bruker for mye tid med pasientene.

– Paradoksalt

Det reagerer nå flere fastleger sterkt på. En av dem er fastlege Bente Prytz Mjølstad ved Saksvik legesenter.

– Det er paradoksalt, og en veldig dårlig timing. Vi prøver å gjøre en god jobb for hver enkelt pasient, også får vi et brev som gir signal om at vi bruker for lang tid med pasientene, sier Mjølstad.

Ifølge evalueringen anser mange pasienter fastlegen som stresset og travle, og de ønsker mer tid med dem.

– Det blir helt feil at myndighetene ber oss om å bruke mer tid med pasientene, samtidig som de sender signal om å bruke mindre tid med pasientene, slår Mjølstad fast, som selv bruker godt over anbefalt tid på sine pasienter.

1,1 milliard

I brevet Helfo har sendt til 450 norske fastleger står det blant annet «Du får denne e-posten fordi analyser viser at du i første halvår 2019 har brukt takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet».

FASTLEGE: Bente Prytz Mjølstad ved Saksvik legesenter.Foto: Privat
FASTLEGE: Bente Prytz Mjølstad ved Saksvik legesenter.Foto: Privat

2cd-taksten er et tillegg for tidsbruken der konsultasjonen varer utover 20 minutter. I brevet vises det til at bruken av tidstaksten 2cd utløste 1,1 milliarder kroner i 2018.

– 1,1 milliarder kroner er mye penger, men det er også vel anvendte penger, mener Mjølstad.

Tar brevet tungt

Mjølstad er også førsteamanuensis i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU. Hun er bekymret for at nyutdannede fastleger skal bli skremt vekk fra allmennlege-yrket.

– Jeg vet at en del yngre kollegaer ble lei seg og tok dette brevet personlig. De lurer på hva de har gjort galt, forteller Mjølstad.

Selv er hun ikke redd for reaksjoner på sin bruk av tid med pasientene ettersom hun har jobbet som fastlege i mange år. Det gjelder derimot ikke mange som er nye i stillingen.

– Jeg har ingen problemer med å gi gode grunner til hvorfor jeg jobber slik jeg gjør. Men yngre fastleger kan ta dette ganske tungt, etter de har jobbet i timevis for sine pasienter.

Mange vurderer å slutte

I fastlegeevalueringen oppgir én av tre medisinstudenter at fastlegeyrket er et reelt alternativ, men at forhold ved yrket gjør at de sannsynligvis velger en annen karrierevei.

– Det er strevsomt å komme inn i allmennpraksis nå, og legene jobber på spreng. Så får man i tillegg et sånt brev. Det kan være den lille dråpen som gjør at man kanskje vil finne på noe annet, sier Mjølstad.

Fastlegeevalueringen viser at ti prosent av fastlegene har meldt fra til kommunen at de ønsker å slutte som fastlege. Mjølstad forteller at hun vet om flere fastleger som er i den situasjonen.

– Det er et voldsomt press på oss, og på fastlegeordningen generelt. Vi trenger flere folk, men for mange er det allerede nok, sier fastlegen.

– Må få bruke tid

For Mjølstad er det åpenbart hvorfor mange fastleger bruker lang tid på pasienter. I Samhandlingsreformen har fastlegene blitt bedt om å behandle flere av pasientene som tidligere ble behandlet på sykehus.

– Vi har opplever at fastlegeordningen er overbelastet men forsøker likevel ikke å henvise for mange pasienter til spesialisthelsetjenesten. Vi prøver å ta det ansvaret vi blant annet har fått gjennom samhandlingsreformen. Men da må vi også få lov til å bruke tid med kreftpasienten eller den eldre personen med sammensatte sykdommer, sier Mjølstad og avslutter:

– Konsekvensen av at vi tar ansvar for disse pasientene med sammensatte og komplekse behov, er at vi må bruke lenger tid. Jeg føler ikke helt at de på øverste nivå, helsebyråkratene, skjønner hvordan dette fungerer i praksis.

Har forståelse

Hun mener forøvrig at det er bra at Helfo følger med på takstene hos fastlegene.

– Jeg er en tilhenger av at man følger med i tilfelle noen misbruker takstsystemet, sier hun.

Mjølstad understreker at det først og fremst er timingen som er merkelig fra Helfo sin side, og at de velger å kjøre denne kampanjen i samme tidsrom som den planlagte publiseringen av fastlegeevalueringen.

– Ikke en pekefinger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til TV 2 at brevet er en del av en kampanje fra Helfo som skal bidra til at fastlegene reflekterer rundt sin bruk av taksten.

– Fastleger skal bruke den tiden som er nødvendig med pasientene. Det er derfor vi har en egen takst som gir betaling for det, sier Høie.

Han sier dette ikke er et signal til fastlegene om å bruke mindre tid med pasientene, eller en beskjed om at de gjør feil, men at det er viktig å få sammenlignet sin egen praksis med andre.

– Fastlegene opplever det som en pekefinger mot deres tidsbruk, var det riktig av Helfo å sende ut en slik mail?

HØIE: Helseminister Bent Høie. Foto: Torstein Wold
HØIE: Helseminister Bent Høie. Foto: Torstein Wold

– Dette er ikke en pekefinger fra Helfo, og jeg håper at fastlegene også ser det. Helfo har en jobb å gjøre for å påse at takstene blir brukt riktig, og vi har et veldig tillitsbasert takstsystem i Norge med lite kontroll og stor frihet for den enkelte lege, sier Høie.

Tillitbasert system

Han sier de ikke mistenkeliggjør fastlegene, men at Helfo har behov for å minne legene om å se på eget bruk av taksten, og sammenligne med andre.

– For veldig mange av fastlegene vil det være sånn at de har god grunn til å bruke over 20 minutter på en konsultasjon, mens det kan være andre som har lagt seg til en praksis som går utover den taksten, sier Høie.

Helseministeren sier det er viktig med et tillitbasert system i Norge, men det at det også betyr at Helfo må gjøre sin jobb med å påse at takstene blir brukt riktig.

Vil informere om takst

Helfo sier til TV 2 at brevet er en del av en kampanje rettet mot leger, fysioterapeuter og tannleger knyttet til informasjon om ulike takster.

– Målet med kampanjen er å gjøre det lettere for leger og andre helseaktører å sette frem riktige refusjonskrav, sier fungerende avdelingsdirektør Kari Melle i Helfo.

Som en del av denne kampanjen har de sendt ut nyhetsbrev til 11.000 mottakere for å informere om hvordan takster skal benyttes.

– I tillegg har vi sendt ut en egen epost til en stor gruppe på omtrent 450 leger som har benyttet takst 2cd betydelig mer enn gjennomsnittet, sier Melle.

Hvorfor de sendte brevet

Melle informerer om at de sendte dette brevet ut for å informere om regelverket, og hjelpe legene til å sette frem riktige refusjonskrav. Dette er også som en tilbakemelding på at leger og helseaktører ønsker informasjon fra Helfo.

– Vi vet at legene ønsker å bruke regelverket korrekt. Gjennom slik informasjon kan legene selv gjøre vurdering av om de benytter takstene riktig, sier Melle og legger til:

HELFO: Fungerende avdelingsdirektør Kari Melle. Foto: Morten Rakke / Helfo
HELFO: Fungerende avdelingsdirektør Kari Melle. Foto: Morten Rakke / Helfo

– I dette tilfellet ble det sendt ut informasjonsbrev kun til de som ligger høyt i bruk av taksten, men i en del tilfeller sender vi også ut informasjon til de som har lav eller ingen bruk av slike takster.

Hun opplyser om at det i kontrollarbeid kommer fram at en del takster blir feilbrukt, og at de ønsker å forebygge og trygge legene i sin takstbruk.

– Dersom vilkårene er oppfylt og legen vurderer at det er medisinsk nødvendig med konsultasjoner utover 20 minutter, vil det være helt riktig at legen ligger høyt i sin bruk av taksten. Dette handler om at takstbruk og refusjonskrav skal være riktig, ikke om at legene skal bruke mer eller mindre tid på pasientene, sier hun.

Vil gjøre det enklere

Hun sier videre at informasjonsbrevet er sendt til de som ligger godt over gjennomsnittet, og at det tydelig fremgår at Helfo ikke vurderer det som feil takstbruk å motta et slikt brev.

I fastlegeevalueringen kom det fram at pasienter ønsker å bruke mer tid hos fastlegen. Kan dette føre til usikkerhet rundt hva fastlegene egentlig skal gjøre?

– Informasjon om vilkår bidrar til å redusere usikkerhet. Helfo ønsker å gjøre det enklere for legene å benytte regelverket riktig, og få tydelig frem vilkårene som blant annet er knyttet til at pasienten må være tilstede for at tidstillegg skal benyttes.

Hvor lenge skal en fastlege ideelt sett være med en pasient?

– Dette er ikke opp til Helfo å ta stilling til. Legen må ut fra pasienten sitt behov selv vurdere hvor lang tid konsultasjonen bør ta. Så lenge konsultasjonen er medisinsk nødvendig, skal legen ta tidstillegg hvis konsultasjonen varer i mer enn 20 minutter.