Sofiemyr  20190507.
Statens vegvesen region øst, politiet, tollvesenet, skatteetaten og arbeidstilsynet avholder storkontroll på Taraldrud kontrollstasjon på E6 i Akershus tirsdag. Alle kjøretøyer på vei nordover stanses og kontrolleres.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiet knallhardt ut mot Facebook-trend: – Overbevist om at liv kan gå tapt

Øst Politidistrikt er bekymret for konsekvensene når sosiale medier brukes til å varsle om politiets trafikkontroller.

– Hvis ikke politiet kan stoppe dem som kjører altfor fort eller i ruset tilstand, kan det få fatale følger, sier Stig Inge Bakken i Utrykningspolitiet i Øst Politidistrikt.

Det finnes mange grupper på Facebook og andre sosiale medier hvor man kan bli varslet om hvor og når politiet har trafikkontroller.

Bakken forteller at disse varslingstjenestene hindrer politiet i å gjøre jobben sin og holde veiene trygge.

Liv kan gå tapt

Det er ikke et nytt fenomen å varsle andre sjåfører om trafikkontroll, men Bakken sier at det har vært en økende bruk av varsling på sosiale medier.

– Vi opplever det hver dag når vi er ute i trafikken. Det tar ikke lang tid fra vi har etablert oss til noen har varslet om det i en Facebook-gruppe eller et annet sted, sier Bakken.

Dette gjør at de som kjører for fort, er alkoholpåvirket og har ugyldig førerkort kan unngå å bli stoppet av politiet.

– Politiet er ute på veiene for å gjøre de tryggere. Det er jo en grunn til at vi er der, sier Bakken.

Han er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få at politiet ikke får stoppet de som bryter trafikklovene.

– Jeg er overbevist om at det kan gå liv tapt, sier Bakken.

Mange misforstår

Øst politidistrikt valgte derfor å dele et innlegg på sin Facebook-side der de ba folk slutte og varsle andre. Bakken sier de har et behov for å forklare hvor farlig det kan være.

– Det er utrolig merkelig at folk velger å varsle når man vet at rus og fart er de største årsakene til dødsulykker, sier Bakken.

Han tror mange ikke er klar over at politiets mål ikke er å ta de som kjører litt over fartsgrensen. Politiet ønsker å stoppe dem som kjører altfor fort, og de som kjører når de er påvirket av alkohol og narkotika.

– Det er de vi vil stoppe. Det er de vi må få tatt ut av trafikken, sier Bakken.

Bakken forteller at mange tror politiet har trafikkontroller bare for å kreve inn penger til statskassen, men at det egentlig handler om å gjøre veiene trygge og unngå ulykker.

Selv om politimannen tror mange av dem som varsler kun mener å hjelpe andre, er han redd for at de ikke forstår hvilke konsekvenser det kan få.

– Det er jo grådig trist hvis man har varslet den sjåføren som ender opp med å kjøre på noen, sier Bakken.

Vil ha lovendring

Utrykningspolitiet vet at mange benytter sosiale medier og ulike apper for å bli varslet og føler derfor aktivt med på når en kontroll blir lagt ut. Bakken forteller at det kan være at de flytter kontrollvirksomhetet et annet sted, men at folk kjører forsiktig uansett ettersom de tror det fortsatt er kontroll.

På den måten har denne typen varslig også et forebyggende aspekt. Bakken ser likevel langt flere negative konsekvenser.

Det er i dag ingen lov mot å varsle andre om en trafikkontroll, og det er derfor ikke ulovlig å ha slike varslingsgrupper på Facebook.

Bakken mener det gjeldende lovverket burde gjennomgås, og at det bør vurderes om det er på tide å gjøre noen endringer. Han håper at Stortinget eller Politidirektoratet kan se på hvordan man kan løse denne vanskelige situasjonen.

– Det er virkelig ikke heldig at vi blir hindret i å gjøre vår jobb, nemlig å gjøre veiene tryggere, sier Bakken.