BOMSTASJON: 1. juni ble det innført flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
BOMSTASJON: 1. juni ble det innført flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET FOR DEG:

Trafikanten

Slik påvirkes du av statsbudsjettet dersom du har bil eller benytter deg av kollektivtransport.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vei:

 • Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene foreslås økt til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019. Økningen brukes til en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld.

I 2020 prioriteres følgende prosjekter:
- E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

- E18 Arendal–Tvedestrand i Agder Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland

- E6 Hålogalandsbrua i Nordland

- For E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen legges det til grunn at innkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skal opphøre.

 • For prosjektet rv3/25 i Hedmark er det gjennom regjeringspartienes bompengeavtale, som ble inngått i august i år, forutsatt 200 millioner kroner til bomkutt. Regjeringen legger opp til å utbetale i senere år, men før innkrevingen starter.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 38 milliarder kroner til veiformål i 2020. Av den foreslåtte bevilgningen går 32,4 milliarder kroner til Statens vegvesen og 5,6 milliarder kroner til Nye Veier AS. Det er foreslått 19,2 millioner kroner til Vegtilsynet.
 • 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.
 • 100 millioner til tunnel- og rassikring over Kvamskleiva på E16 nord for Fagernes.
 • 25 millioner kroner til utbedring av riksveg 4 gjennom Gran og Lunner.
 • Regjeringspartiene har tidligere varslet at folk som har store utgifter til bompenger, skal få trekke det fra på skatten gjennom et eget fradrag. Men dette forslaget er nå skrinlagt, ifølge VG.

Les også: Gode nyheter for bilkjøperne

Kollektiv:

 • Nær 2,1 milliarder kroner til store kollektivprosjekter, der staten dekker inntil 50 prosent av kostnadene. For at det statlige bidraget kan økes til 66 prosent, er det i tillegg satt av om lag 850 millioner kroner. Halvparten av økningen skal øremerkes reduserte bompenger og halvparten skal øremerkes bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.
 • 1,15 milliarder kroner til belønningsmidler som brukes til kollektivtransport, sykling og gange etter lokal prioritering.
 • 200 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.
 • Om lag 700 millioner kroner til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveier, blant annet til sykkelstamveiene på Nord-Jæren og i Bergen. · Det legges for Nord-Jæren opp til at rushtidsavgiften kan forsvinne fra 1. januar forutsatt lokal tilslutning.
 • I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge 26,8 milliarder kroner til jernbanen. Det er en økning på 88 prosent siden 2013. De foreslåtte bevilgningene vil blant annet gå til ni nye togsett og anleggsstart for et nytt stort prosjekt på Dovrebanen.
 • 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.
 • 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner.

Fly:

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,1 milliard kroner til luftfart. Av dette skal i overkant av 245 millioner kroner til Luftfartstilsynet og 84,9 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.
 • Regjeringen setter av 718 millioner kroner til kjøp av flytransport i distriktene.
 • Regjeringen foreslår om lag 30 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Vestfold og Telemark vil overta ansvaret for tilskudd til Notodden lufthamn.
 • Flypassasjeravgiften økes fra 75 kroner til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.

Annet:

 • Bunnfradraget for pendlere øker fra 22.700 til 23.100 kroner, i tråd med anslått prisvekst.
 • Regjeringen øker CO2-avgiften med fem prosent. Samtidig reduseres bruksavgiften på drivstoff med fem prosent, som skal skjerme bilistene for økte priser.
 • Avgiften for bioetanol kuttes med 54,9 prosent.
 • Engangsavgiften for biler økes med 1,9 prosent. Avgiften gjelder ikke for elbiler.