Dette betyr stats-budsjettet for deg

Hvem er du? Trykk på lenken som passer deg for å se hvordan du blir påvirket av statsbudsjettet for 2020.

Mandag klokken 10 presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2020.Ettersom regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre danner en flertallsregjering, vil budsjettet i stor grad forbli slik det nå er foreslått.Trykk på lenken som passer deg best for å se hvordan du påvirkes av budsjettet.BarnefamilienStudenten