ARKTIS: Satelittbilder fra september 1979 og september 2019 viser tydelige endringer.
ARKTIS: Satelittbilder fra september 1979 og september 2019 viser tydelige endringer. Foto: Meterologisk institutt

Disse bildene bekymrer norske forskere

Satellittbilder fra Meteorologisk Institutt viser en halvering av den arktiske isen på 40 år: – Nå kan vi fastslå en trend, sier seniorforsker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Meteorologisk institutt fastslår også at halveringen kommer som direkte følge av klimaendringer.

– Det er alarmerende. Det er snakk om enorme mengder is som har forsvunnet. Sjøisen i september er redusert med 3,3 millioner kvadratkilometer siden 1979. Det tilsvarer ni ganger Norge i størrelse, sier Thomas Lavergne, seniorforsker ved Meteorologisk institutt.

Funnene støttes også av spesialrapporten til FNs klimapanel, som ble publisert på onsdag. Et av hovedfunnene i rapporten er at oppvarmingen av Arktis er akselererende, noe som fører til at havisen smelter stadig fortere.

Blir åpent hav

Seniorforskeren forteller at funnene de har gjort har stor betydning i klimasammenheng.

– Havisen har en betydelig effekt på klimaet, og dersom den forsvinner helt så vil det være mye som endrer seg, sier Lavergne.

Under sjøisen i Arktis er det ikke noe land. Det betyr at hele området forsvinner og blir til hav dersom isen smelter.

– Den dramatiske issmeltingen får store konsekvenser, både i Arktis og for oss i Norge. Åpent hav påvirker fiskeri, turisme og oljevirksomheten i nord, på godt og vondt, sier Lavergne.

– Mest trafikkerte området

Issmeltingen fører også til mer skipstrafikk i de sårbare arktiske områdene – noe som igjen har negativ effekt på klimaet.

– Smeltingen har også en stor effekt på den menneskelige trafikken. Mye tyder på at Arktis vil være isfritt i september om 20-30 år dersom vi fortsetter med dagens utslipp av klimagasser, forteller seniorforskeren og legger til:

SENIORFORSKER: Thomas Lavergne i Meteorologisk institutt. Foto: Magne Velle, MET
SENIORFORSKER: Thomas Lavergne i Meteorologisk institutt. Foto: Magne Velle, MET

– Det vil si at man vil kunne seile fra Tromsø gjennom Nordpolen til Stillehavet og Asia.

I kartet fra 1979 ser man at isen brer seg fra helt øst i Russland og inn i store områder på Grønland og i Canada. I 2019 rører nærmest ikke isen Russland.

– Den første delen av isen som forsvant og lagde en åpning i havet, er delen ved Russland. Nå har det blitt det mest trafikkerte området for skipstransport. Før kunne ikke skip kjøre der, sier han.

Svalbard som konsekvens

Lavergne forteller at Svalbard kommer til å bli rammet hardt som en konsekvens av klimaendringene.

– Forsvinnende havis betyr at Svalbard blir varmere, og temperaturen vil fortere gå opp der enn i resten av verden, sier Lavergne.

En global oppvarming som tilsvarer to grader på resten av kloden, vil tilsvare en økning på 6 til 7 grader på Svalbard. Den store temperaturøkningen skyldes delvis at havisen rundt øygruppen smelter.

Seniorforskeren i Meteorologisk Institutt støttes av den største norske klimarapporten som er laget for Svalbard, publisert i februar.

– Dette er ekstrem oppvarming, som vil føre til en fullstendig endring i klimasystemet på Svalbard. Rapporten tegner et ganske pessimistisk bilde, sa Stephanie Mayer, forsker i NORCE og Bjerknessenteret i en kommentar til rapporten.

Mayer er en av seks redaktører for rapporten og er en av nøkkelpersonene i Norsk klimaservicesenter.

Videre sier blant annet rapporten at den årlige nedbøren ventes å øke med 45 til 65 prosent. Mer nedbør vil komme som regn i stedet for snø. Permafrost nær overflaten vil smelte, noe som vil føre til mer erosjon og sedimenttransport. Faren for jordras og snøskred vil øke.

40 år med data

Meteorologisk institutt har fulgt med på satelittbildene siden september 1979. Siden det noen år er mer is enn andre, og siden det noen måneder er kaldere enn andre måneder, har de ventet lenge før de fastslo en trend.

– Nå begynner vi å få seriøse data på hvordan dette utvikler seg. I 1980 var det mer is enn i 1979, så det tar tid å se en slik forandring, forklarer seniorforskeren.

2019 er ikke et år som slår noen rekorder når det gjelder ismengde, og det er ikke derfor de offentliggjør dataene nå. Lavergne forteller at den minste registrerte sjøisen på 40 år var i 2012.

SMELTER: Tidskurven forskerne bruker for å slå fast at isen minker. Foto: Meteorologisk Institutt
SMELTER: Tidskurven forskerne bruker for å slå fast at isen minker. Foto: Meteorologisk Institutt

Kan stige én meter

FNs klimarapport viste at havnivået kan stige med en hel meter de neste 80 årene med mindre utslipp kuttes drastisk.

En slik havstigning vil gjøre 100-årsflommer vanlige, og det vil være kritisk for lavtliggende øystater og kystbyer.

Dette kan få konsekvenser for 280 millioner mennesker som bor i disse områdene, ifølge rapporten. Hvis den globale oppvarmingen overstiger to grader, kan dette antallet bli enda høyere.

– Forskningen er klar på at vi har mye større sjanse for å beholde isen i Arktis dersom vi klarer å holde den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Lavegne.

I tillegg til hyppigere hundreårsflommer, vil vi se flere ødeleggende sykloner tilsvarende den vi nylig så på Bahamas, og uforutsigbare årstider. I tillegg vil Skandinavia miste 80 prosent av breene innen år 2100.