ARKTIS: Satelittbilder fra september 1979 og september 2019 viser tydelige endringer. Foto: Meterologisk institutt
ARKTIS: Satelittbilder fra september 1979 og september 2019 viser tydelige endringer. Foto: Meterologisk institutt

Disse bildene bekymrer norske forskere

Satellittbilder fra Meteorologisk Institutt viser en halvering av den arktiske isen på 40 år: – Nå kan vi fastslå en trend, sier seniorforsker.

Meteorologisk institutt fastslår også at halveringen kommer som direkte følge av klimaendringer.- Det er alarmerende. Det er snakk om enorme mengder is som har forsvunnet. Sjøisen i september er redusert med 3,3 millioner kvadratkilometer siden 1979. Det tilsvarer ni ganger Norge i størrelse, sier Thomas Lavergne, seniorforsker ved Meteorologisk institutt.Funnene støttes også av spesialrapporten til FNs klimapanel,