RØMT: 10.000 oppdrettslaks har rømt fra et slakteri i Gulen.
RØMT: 10.000 oppdrettslaks har rømt fra et slakteri i Gulen. Foto: Kristine Kjendalen / TV 2

Her er minst 10.000 oppdrettslaks på rømmen

GULEN (TV 2): Rundt 10.000 laks svømmer fritt i fjorden, og nå er både de lokale laksefiskerne og fiskeridirektoratet bekymret.

Fiskeridirektoratet mottok mandag en melding om at oppdrettslaks har rømt i Sognefjorden.

Det var fra Slakteriet Brekke AS i Gulen laksen kom ut i fjorden. Slakteriet ligger ved Instefjorden i Risnefjorden, som er en fjordarm i den ytre delen av Sognefjorden.

Leni Marie Lisæter, seksjonssjef i kyst- og havbruksseksjonen region Vest i Fiskeridirektoratet forklarer overfor TV 2 at det antageligvis er en båtpropell som har skadet notet.

– Det var omtrent tomt for laks da hullet ble oppdaget. Det er et stort hull i nota som antagelig oppstod i løpet av helgen. Det var rundt 700 laks igjen, sier Lisæter.

Frivillige fiskere hjelper nå til med å fiske opp så mange av de rømte laksene som mulig.

Per Arne Nilsson er én av dem som bidrar i dette arbeidet.

– Jeg syns dette er en tragedie med tanke på norsk natur. Det er mildt sagt forferdelig at oppdrettslaksen kommer til å blande seg med villaksen og ødelegge den, sånt skal ikke skje, sier Nilsson.

Fanger rømlingene

De frivillige fiskerne håper på å få fanget så mange de klarer før laksen sprer seg.

– Nå står jeg her for å få litt vekk, men det er ikke så mye vi får gjort. Jeg hadde håpet at det var mer fisk å få her, men de har kanskje begynt å trekke seg innover i fjorden. Det skulle vært gjort mer for å få det opp igjen, sier Nilsson.

ØDELEGGENDE: Flere lokale laksefiskere har i tiden etter lakserømmingen stilt seg disponible til å bidra med gjenfangst. Foto: Kristine Kjendalen / TV 2
ØDELEGGENDE: Flere lokale laksefiskere har i tiden etter lakserømmingen stilt seg disponible til å bidra med gjenfangst. Foto: Kristine Kjendalen / TV 2

Ståle Møller, som er en annen lokal laksefisker, sier at oppdrettslaksen kan ødelegge mye på lang sikt.

– Det er for at de ikke skal ødelegge lokale villaksstammer. Elvene er allerede trua. Mye av fisken har allerede rømt, men det er stadig noen vi får på kroken, sier Møller.

Kan skade villaksen

Fiskeridirektoratet sier det er for tidlig å si hvilke konsekvenser denne lakserømmingen vil få. Det er satt ut rundt 130 garn som skal fange opp så mye fisk som mulig.

– Det er for tidlig å si noe om hvorvidt dette blir anmeldt, vi jobber nå med å sikre bevismateriale. Vi har ikke tenkt på reaksjoner ennå, sier Lisæter.

Hun sier som de lokale laksefiskerne, at det ofte ikke er så mange av rømte laksene som blir fanget opp igjen.

FISKET: De lokale laksefiskerne sier at det er lite fisk å fange. De frykter at oppdrettslaksen allerede har spredd seg opp i elver og videre rundt i fjorden. Foto: Kristine Kjendalen / TV 2
FISKET: De lokale laksefiskerne sier at det er lite fisk å fange. De frykter at oppdrettslaksen allerede har spredd seg opp i elver og videre rundt i fjorden. Foto: Kristine Kjendalen / TV 2

– Vanligvis er det ikke høy gjenfangst når oppdrettslaks rømmer. Vi har avtale med fiskere, det er 130 gjenfangstgarn som ligger ute, og hittil er det fanget omtrent 400 laks, sier Lisæter.

Hun understreker at de ser alvorlig på dette og deler bekymringen for at oppdrettslaksen kan påvirke villlaksen.

– Fiskeridirektoratet ser veldig alvorlig på dette, Laksen går opp i elvene og kan påvirke villaksen genetisk, det er et fremmedelement som ikke skal være der.