Barnebarnet ble tvangsadoptert: – Jeg får ikke skjemme ham bort

Foreldre og besteforeldre fatter håp etter dommen mot Norge i Strasbourg, mens menneskerettighetsekspert krever at Stortinget gransker barnevernet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

73 år gamle Ruth Ensby har ikke sett sitt eneste barnebarn (4) siden gutten ble tvangsadoptert for to år siden.

I forrige uke dro hun til Strasbourg for å følge Lobben-saken, der Norge ble dømt for å ha krenket Trude Lobben og sønnens rett til familieliv.

Han ble tvangsadoptert for åtte år siden.

Den knusende dommen gir Ruth Ensby og andre familier som er fratatt barna sine, gjennom det de mener er feilaktige beslutninger, et håp.

– Gir håp

Ruth Ensby sier Lobben-saken gir henne et håp om at barnebarnet kan komme hjem til foreldrene sine.

– Gutten er snart fire år og jeg får ikke se ham. Jeg får ikke skjemme han bort. Jeg en voksen dame og jeg må få mulighet til det, sier Ruth.

Hun mener det ble begått en stor urett da Lagmannsretten besluttet at gutten skulle tvangsadopteres for to år siden.

Barnebarnet hennes er sønnen til Sylvia og Trond Ensby. TV 2 har satt kritisk søkelys på saken, og den er en av de 26 barnevernsakene som er godkjent for behandling i Strasbourg.

Trude Lobben har kjempet mot barnevernet helt siden sønnen hennes ble plassert i fosterhjem. Foto: Olav Wold
Trude Lobben har kjempet mot barnevernet helt siden sønnen hennes ble plassert i fosterhjem. Foto: Olav Wold

Sterk strid

Som i Lobben-saken mente barnevernet at Sylvia og Trond Ensby hadde for dårlige omsorgsevner, noe det har vært sterk strid om.

Det ble besluttet tvangsadopsjon, noe som var stikk i strid med synet til den rettsoppnevnte sakkyndige psykologen i saken.

Ruth Ensby mener Trude Lobben har banet vei for mange andre som får prøvet sakene sine i Strasbourg og som krever endringer i barnevernet. Da de møttes etter dommen, ga hun moren, som har kjempet i mange år, en stor klem.

– Det er godt å vite at det er verdt å kjempe, sier Trude Lobben.

– Ja. Det er verdt det. Den lille mammaen, Trude, er den store helten. Takk skal du ha, sier Ruth Ensby.

Krever kommisjon

Menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune engasjerte seg personlig i Ensby-saken.

Gro Hillestad Thune mener det skjer alvorlige menneskerettighetsbrudd i barnevernet. Foto: Olav Wold
Gro Hillestad Thune mener det skjer alvorlige menneskerettighetsbrudd i barnevernet. Foto: Olav Wold

Hun ringte tidlig og advarte Ringerike kommunes barnevern mot brudd på menneskerettighetene. Men hun ble ikke hørt.

– Jeg har sagt høyt i mange år at det skjer brudd på menneskerettighetene i barnevernet. Men ingen bryr seg, sier Hillestad Thune til TV 2.

Hun har vært dommer i Menneskerettighetsdomstolen i 17 år. Og krever nå at Stortinget nedsetter en kommisjon for å granske barnevernet og foreslå endringer.

– Det er avdekket at det er alvorlige problemer, menneskerettighetsbrudd og krenkelser. Og vi må vite mer om hva problemene består i, for de må løses. Vi kan ikke fortsette med dagens situasjon, sier hun.

Ringerike kommune ønsker ikke å kommentere saken siden det er staten som er klaget inn til Menneskerettighetsdomstolen.

– Vanskelige avveininger

TV 2 har sendt flere spørsmål til Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad.

– Vil statsråden beklage overfor Trude Lobben?

– Jeg har stor forståelse for at dette har vært svært krevende for den biologiske moren. Saker om adopsjon etter barnevernloven innebærer alltid vanskelige avveininger, der hensynet til de biologiske foreldrene må veies opp mot hva som er det beste for barnet, skriver Ropstad.

Barne og familieministe, Kjell Ingolf Ropstad.
Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix
Barne og familieministe, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix Foto: Ryan Kelly

Han skriver videre at de tar denne dommen på stort alvor, og at kjernen i dommen er at tingretten ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering av saken for syv år siden

– Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen, skriver Ropstad.

– Hvordan ser du på forslaget om å nedsette en uavhengig barnevernkommisjon?

– Selv om mye har blitt gjort for å styrke barnevernet siden 2012, kjenner vi godt til utfordringene i barnevernet, skriver Ropstad.

Grundige vurderinger

Han forteller at det har vært flere grundige gjennomganger av barnevernet de siste årene, og at de kontinuerlig jobber med tiltak for å gjøre barnevernet bedre.

– Samtidig må vi vurdere grundig om vi har den kunnskapen vi trenger for å utvikle et barnevern som gir et best mulig tilbud til barn og familier i hele landet. Det vil vi se på nærmere fremover, framholder statsråden.

I forslaget til ny barnevernlov foreslås endringer i reglene om kontakt og samvær.

– Vi foreslår også å lovfeste kravet om at det må foreligge særlig tungtveiende grunner for å vedta adopsjon. Dette følger av gjeldende rett, men foreslås nå tydeliggjort i loven, skriver statsråden.

At så mange barnevernssaker fra Norge er tatt inn til behandling i Menneskerettighetsdomstolen kommenterer han slik:

–Vi forholder oss til de sakene som EMD tar til behandling, og følger dem grundig opp fra vår side. Hver sak må imidlertid vurderes konkret. Det er for tidlig å si noe sikkert om betydningen av denne dommen for de øvrige norske barnevernssakene som er brakt inn for EMD.