– Nordsjøen er blant områdene med størst potensial i verden

Flytende vindturbiner til havs er ennå ikke lønnsomt, men nå har forskere fra Universitetet i Bergen nye målinger som utpeker norskekysten og Nordsjøen som en potensiell gullgruve for vindkraft.

De rager 175 meter over havoverflaten, og har turbin-blader som hver for seg er like lange som vingespennet på et Airbus A380-fly.

Slike flytende vindturbiner har Equinor lyst til å bygge tusenvis av, og spre langs norskekysten og i Nordsjøen.

– Vi er nødt til å skalere opp hele produksjonen. Her i Skottland har vi fem turbiner. I fremtiden vil vi trenge femti, fem hundre og etter hvert fem tusen turbiner for å gjøre denne teknologien til en stor kilde for ren energi til Europa, sa konserndirektør Al Cook i Equinor, da TV 2 ble med til verdens første flytende vindfarm utenfor den skotske øst-kysten i august.

Langt ute av syne for folk flest, dupper Hywind Scotland-turbinene i sjøen og gir strøm til 20 000 husholdninger. Det er likevel én ting som hindrer ytterligere utbygging og kraftproduksjon i storskala – kostnadene.

– Ja, per i dag er kostnadene for høye. Men til de som er skeptiske, så sier vi bare se på sol, se på landbasert vindkraft og bunnfast havvind, og se på den teknologi- og industriutviklingen de har hatt. Der har kostnadene blitt redusert, og det er ingen grunn til at ikke det samme skal skje med flytende havvind, med det enorme potensialet som finnes der, sier forretningsutvikler Arne Eik i Equinor.

Nye målinger

Denne uken var deler av bransjen og fagmiljøet rundt vindkraft samlet til konferansen «Science Meets Industry» ved Universitetet i Bergen.

Professor Nils Gunnar Kvamstø ved Universitetet i Bergen er en av forskerne som har målt potensialet for vindkraft langs Norskekysten. Han sier potensialet er stort. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.
Professor Nils Gunnar Kvamstø ved Universitetet i Bergen er en av forskerne som har målt potensialet for vindkraft langs Norskekysten. Han sier potensialet er stort. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Der kom det blant annet frem at forskere ved Universitetet i Bergen har gjort vindmålinger ved en rekke oljeplattformer langs hele Norskekysten, noe som aldri før har blitt gjort på denne måten.

– Vi har tidligere målt vindgrunnlaget ved hjelp av værkart og modellstudier, men vi har aldri før vært i stand til å gjøre nøyaktige beregninger ved hjelp av observasjoner. Det kan vi nå, sier professor Nils Gunnar Kvamstø ved UiB.

Disse observasjonene har gitt forskerne bedre grunnlag for å anslå potensialet for flytende vindkraft på norsk sokkel.

– Så langt viser resultatene på de enkelte målestasjonene at det er et veldig høyt potensial for å ta ut vindkraft på norsk sokkel. Dette er faktisk blant områdene med høyest potensial i verden, fordi man har jevn og stabil vind hele året, sier Kvamstø.

Saken fortsetter under bildet

Det virker kanskje utrolig, men ifølge forskerne ved Universitetet i Bergen, kan flytende havturbiner innenfor et areal på 70 ganger 70 kilometer (firkanten) gi like mye energi som hele den norske vannkraftproduksjonen i dag. Grafikk: TV 2.
Det virker kanskje utrolig, men ifølge forskerne ved Universitetet i Bergen, kan flytende havturbiner innenfor et areal på 70 ganger 70 kilometer (firkanten) gi like mye energi som hele den norske vannkraftproduksjonen i dag. Grafikk: TV 2.

– Like mye energi som hele den norske vannkraftproduksjonen

Så hvor mye kraft kan en flytende havturbin produsere? Turbinene som flyter i vindfarmen Hywind Scotland produserer 6 megawatt hver. Det er nok strøm til 4000 husholdninger. I fremtiden ser Equinor for seg å utvikle teknologi som gjør det mulig å produsere enda mer.

UiB-forskerne ser ingen begrensninger for hvor mange flytende vindturbiner man kan plassere i Nordsjøen, sett at man unngår konflikter med fiskerinæringen og andre aktører.

For å sette det hele i perspektiv, kan man si det slik:

– Hvis man hadde plassert flytende vindturbiner i sjøen innenfor et areal på 70 ganger 70 kilometer, kunne man produsert like mye energi som hele den norske vannkraftproduksjonen i dag, sier Kvamstø.

Nøkkelen: – Få ned kostnadene

Forretningsutvikler Arne Eik i Equinor sier allerede har redusert kostnadene med flytende havturbiner betydelig, og at de ser for seg å redusere dem ytterligere. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.
Forretningsutvikler Arne Eik i Equinor sier allerede har redusert kostnadene med flytende havturbiner betydelig, og at de ser for seg å redusere dem ytterligere. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

I august gav regjeringen og Enova 2,3 milliarder kroner i støtte til Equinor sitt Hywind Tampen-prosjekt. Hvis alt går etter planen, skal Gullfaks- og Snorre-feltene få energi fra elleve flytende vindturbiner.

Nå er Equinor klare for videre satsing, og de mener potensialet for flytende havvind er nesten uendelig.

Hva skal til for at planene om havturbiner langs norskekysten skal slå til?

– Det er flere ting. Først må leverandørindustrien – altså oss – jobbe for å få ned kostnadene. Deretter må vi i en overgangsfase ha på plass støtteordninger fra staten, slik at vi kan klare å gjøre det lønnsomt. Det er likevel viktig å nevne at vi ikke ser det samme behovet for støtte etter 2030, sier Eik.

Så etter 2030 er man sikker på at flytende havvind vil være lønnsomt?

– Helt sikker kan man aldri være når det kommer til teknologi- og industriutvikling, men hvis man ser på erfaringene fra bunnfast havvind så har vi god tro på at vi skal få det til, sier han.

Saken fortsetter under bildet

De fem flytende vindturbinene utenfor Skottland er 175 meter høye, men under havoverflaten er det et flyteelement som strekker seg 80 meter nedover. Ifølge Equinor er de testet for bølger opptil 26 meter, og har aldri hatt problemer med for grov sjø.
De fem flytende vindturbinene utenfor Skottland er 175 meter høye, men under havoverflaten er det et flyteelement som strekker seg 80 meter nedover. Ifølge Equinor er de testet for bølger opptil 26 meter, og har aldri hatt problemer med for grov sjø. Foto: Ivar Lid Riise

Regjeringen åpner områder

Regjeringen har hittil ment at flytende havvind er for dyrt, men med støtten til Hywind Tampen er olje- og energidepartementet klare på at de begynner å se et potensial.

Statssekretær Liv Lønnum (FrP) i Olje- og energidepartementet sier det er viktig for regjeringen å lykkes med lønnsomme fornybare energikilder. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.
Statssekretær Liv Lønnum (FrP) i Olje- og energidepartementet sier det er viktig for regjeringen å lykkes med lønnsomme fornybare energikilder. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Dette er først og fremst et veldig spennende industriprosjekt for Norge i internasjonal sammenheng. Dette favner jo om et globalt marked, og i Norge har vi kraftoverskudd så vi jobber for å utvikle denne industrien, sier statssekretær Liv Lønnum i olje- og energidepartementet.

Equinor er klare for å bygge havturbiner, men sier de trenger støtte fra staten. Får de mer?

– Først og fremst så trenger de områder. Derfor er nå regjeringen i ferd med å åpne to områder, med et tredje ute på høring. Ellers har Enova gitt støtte til Hywind Tampen, og vi har Innovasjon Norge og NORWEP (Norwegian Energy Partners). Dessuten har vi ikke minst brukt 500 millioner kroner på forskning til slike prosjekter de siste ti årene, sier Lønnum.

– Vi har enormt gode naturressurser i Norge, og derfor jobber vi for å legge til rette for den fornybare energi-industrien, sier hun.