BEDRAGERITILTALT: Advokaten er allerede tiltalt i en omfattende narkotikasak. I november må han møte i Nord-Troms tingrett for å ha forledet en klient til å overføre et millionbeløp til sin egen konto.
BEDRAGERITILTALT: Advokaten er allerede tiltalt i en omfattende narkotikasak. I november må han møte i Nord-Troms tingrett for å ha forledet en klient til å overføre et millionbeløp til sin egen konto. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Narkotikatiltalt advokat skal ha svindlet til seg dødsbo

Advokaten er allerede tiltalt i en omfattende narkotikasak. Nå står han anklaget for å ha svindlet en klient for et millionbeløp.

Ifølge tiltalen har advokaten forledet en klient til å overføre om lag 3,4 millioner kroner til en konto han selv disponerer.

Fra før er advokaten tiltalt sammen med en annen advokat i en omfattende narkotikasak, der de ifølge tiltalen skal ha vært en del av en organisert kriminell gruppe som innførte et titalls kilo amfetamin til Norge.

Mannen ble pågrepet for narkotikasaken på et hotell i Tromsø i september i 2017. Forholdene i den nye tiltalen, som omfatter bedrageri og underslag, skal ha skjedd mellom mai 2017 og mai 2018.

Tilegnet seg dødsbo

Advokaten skal ifølge tiltalen ha forledet sin klient, en mann i 80-årene, til å gi fra seg tilgang til nettbanken slik at han kunne plassere penger på en sikret konto. Påtalemyndigheten mener at de to hadde en avtale om at pengene skulle forvaltes på klientens vegne.

Advokaten skal deretter ha overført 2,5 millioner kroner til sin egen konto, for så å ha brukt pengene på egne formål.

Senere fikk han kontroll over dødsboet til klientens bror, og overførte i underkant av én million kroner – noe som ifølge TV 2s opplysninger skal være størsteparten av dødsboet – til seg selv.

Den fornærmede mannen er enearving til brorens dødsbo.

Mener de hadde en avtale

Advokatens forvarer, Jan Christian Kvanvik, sier til TV 2 at hans klient synes saken er beklagelig, og at han mener det er en misforståelse.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han har forklart seg om forholdet og redegjort for bakgrunnen for transaksjonene, sier Kvanvik.

Den tiltalte advokaten har erkjent at transaksjonen beskrevet i tiltalen har funnet sted, men ifølge forsvareren har hans klient en god forklaring på hvorfor dette har skjedd.

– Det er snakk om et økonomisk anliggende mellom de to. Man kan spørre seg om det som har skjedd er heldig i et advokat/klient-forhold, men det er noe ganske annet enn bedrageri, sier Kvanvik.

Forsvareren sier at hans klient har forklart seg åpent om dette for politiet, men ønsker ikke å gå videre inn på hva avtalen har dreid seg om før saken tas opp for retten.

TV 2 har vært i kontakt med den fornærmede mannens bistandsadvokat, Ingun Tøllefsen, men hun ønsker ikke å kommentere saken i media.

Tiltalt for å være del av narkotikanettverk

Saken ble rullet opp da politiet i oktober 2017 gjorde det største beslaget av amfetamin som noen gang er gjort i Nord-Norge.

På Ami hotell i Tromsø fant politiet 70 kilo amfetamin. Den videre etterforskningen avdekket at samme nettverk også hadde innført 17 kilo amfetamin et år i forveien, ifølge tiltalen.

Innførselen har skjedd mellom høsten 2016 og høsten 2017, mener statsadvokaten. Av de 87 kiloene tiltalen omfatter skal 70 kilo ha blitt innført 10. september.

Strafferammen for forholdet er inntil 21 års fengsel. Advokaten som nå er tiltalt for bedrageri skal ha vært direkte involvert i narkotikasalget. Han erkjenner delvis straffskyld, men kjenner seg ikke igjen i mengdene beskrevet i tiltalen.

Bedrageri- og underslagsaken kommer opp for Nord-Troms tingrett den 27. november. Det er satt av tre dager.