MISNØYE: Oslo-politiet går glipp av gode ledere på grunn av en gammeldags holdning fra ledelsen, skriver Akademikerne i et brev fra august.
MISNØYE: Oslo-politiet går glipp av gode ledere på grunn av en gammeldags holdning fra ledelsen, skriver Akademikerne i et brev fra august. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Konflikt i Oslo-politiet:

Tar oppgjør med ledelsen i internt brev

Akademikerne i Oslo politidistrikt (OPD) mener at deres politiutdannede kolleger driver en intern kamp som svekker politiets evne til å bekjempe alvorlig kriminalitet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konflikten går ut på at Akademikerne mener ledelsen i politidistriktet er gammeldagse og ekskluderende når de ansetter nye ledere.

De fleste utlyste lederstillinger i OPD krever nemlig at søkeren har politiutdanning, noe Akademikerne ofte finner meningsløst.

– Etter vårt syn er den reelle årsaken til at ikke flere lederstillinger åpnes for et bredere rekrutteringsgrunnlag, at det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene Oslos leder Heidi Hansen.

– Dersom det er riktig, er det svært uheldig for en effektiv og fremtidsrettet bekjempelse av organisert kriminalitet, sier hun.

Kun to søkere

Sammen med lederne fra fagforeningene Econa, Samfunnsviterne, Tekna og Norsk Psykologiforening sendte hun et brev til politimester Beate Gangås og HR-direktør Anne-Cecilie Kran den 22. august.

I brevet viser Akademikerne blant annet til stillingen som avsnittsleder for finans og korrupsjon, som nylig var utlyst to ganger. Stillingen går for å være den viktigste innenfor økonomisk kriminalitet i Oslo-politiet.

Første gang stillingen ble utlyst, hadde den to søkere. En av dem var en servitør, mens den andre var en politibetjent med snaut tre års erfaring.

Da søkerlisten ble kjent, sendte Econa, støttet av de andre akademikerforeningene, et brev der de ba om at stillingen ble utlyst sivilt – altså at kravet om politiutdanning ble fjernet.

«Dette er en svært ettertraktet stilling som vil tiltrekke seg mange. Den muligheten må vi bruke for å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet i Oslo. Behovet er skrikende», skrev de i brevet.

Deltar ikke i møte

Da stillingen ble utlyst på nytt, kom det to nye søkere til. En av dem var en spesialetterforsker med master i både økonomi og rettsvitenskap. Fordi vedkommende ikke hadde politiutdanning, skal søknaden ha blitt vurdert som ikke god nok.

I stedet flyttet ledelsen en politiutdannet leder fra Avsnitt for skatt og konkurs inn i stillingen. Vedkommendes tidligere jobb ble dermed utlyst, og Akademikerne er derfor rutinemessig innkalt til drøfting av den nye stillingen.

Det drøftingsmøtet nekter Akademikerne å være med på før ledelsen har besvart brevet deres fra august.

«Søkermassen ved gjentatte utlysninger viser at det er svært få med politiutdannelse som innehar nødvendig kompetanse», skriver de i brevet, der de også ber om at stillingen som avsnittsleder for finans og korrupsjon utlyses på nytt.

– Ingen saklig grunn

Etter det TV 2 forstår, har saken vært hyppig diskutert internt siden 2017, da Politidirektoratet (POD) sendte ut nye retningslinjer for ansettelser i politiet.

Siden har akademikerforeningene opplevd at de ikke blir hørt. TV 2 har snakket med akademikere i politiet som forteller at frustrasjonen er økende.

I brevet fra 2017 skriver POD at «ved vurdering av formalkrav, herunder utdanningskrav, skal avgrensninger være saklig begrunnet i de oppgaver og det ansvar som tilligger stillingen».

– Vi mener at personer med annen relevant utdannelse og erfaring utestenges til fordel for PHS-utdannede uten at det er saklig eller tjenstlig grunn til det, sier Hansen i Politijuristene.

Ledelsen beklager

Politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt henviser TV 2 sine spørsmål til HR-direktør Anne Cecilie Kran. Hun kjenner seg ikke igjen i konflikten som Akademikerne beskriver.

– Vi er kjent med brevet deres og tar slike innspill på største alvor. Samtidig opplever vi at vi har en god dialog og et godt samarbeid med fagforeningene, sier Kran.

– Akademikerne kaller dette en profesjonskamp og sier rett ut at de ikke føler seg hørt?

– Vi beklager at de ikke føler seg hørt, og fra arbeidsgivers side opplever vi ikke dette som en profesjonskamp, sier hun.

– Når vi skal ansette ledere og andre, gjør vi en grundig vurdering av kompetansebehov og krav til personlige egenskaper i hver enkelt stilling. Noen ganger vil enkelte fagforeninger være uenige med oss. Det er helt naturlig at vi ikke alltid er enige.

Skal få svar

Kran ønsker ikke å kommentere enkeltstillinger eller -saker i media, men sier at Akademikerne kan vente seg et svar på brevet sitt «innen kort tid».

– Generelt kan jeg si at vi gjør en grundig jobbanalyse for å kartlegge hvilken kompetanse de ulike stillingene krever, sier hun.

Lokallalgsleder Kristin Aga i Oslo Politiforening har 2.800 medlemmer, hvorav 2.300 har politiutdanning.

Hun er uenig i at polititjenestepersonene i distriktet driver profesjonskamp.

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi synes ledelsen driver gode rekrutteringsprosesser, og så er det ofte slik at lederstillinger i politiet krever en politiutdanning, sier hun.