Som et ledd i den strategiske gjennomgangen av Valsede Produkter har Hydro besluttet å iverksette et omfattende restruktureringsprogram for virksomheten.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Målet er å styrke lønnsomheten betraktelig. Hydros valsevirksomhet har de siste årene levert skuffende økonomiske resultater.

– Vi tar nå betydelige grep for å styrke vår lønnsomhet, sier Einar Glomnes, konserndirektør for Valsede Produkter.

Restruktureringen inkluderer en planlagt nedleggelse av deler av folie- produksjonen ved Grevenbroich, i tillegg til forbedringstiltak på tvers av organisasjonen.

– Vår kostnadsposisjon i deler av vår folievirksomhet er for høy, hovedsakelig som følge av arbeidsintensive og manuelle produksjonsprosesser. Vi møter også sterk konkurranse i denne delen av markedet. Som en konsekvens av dette planlegger vi å stenge ned vår hovedlinje for folie, sier Glomnes.

Den totale restruktureringen består av en planlagt reduksjon av personalkostnader på opptil 60 millioner euro per år. Dette vil føre til en reduksjon av opptil 735 årsverk.

Dette tallet inkluderer en reduksjon på 226 årsverk gjennom den planlagte nedleggelsen av hovedlinjen for folie innen slutten av 2020 og 117 årsverk gjennom nedleggelsen av den tidligere varslede folielinjen innen slutten av 2019.