Mattilsynet har mottatt melding om enda en hund med symptomene på sykdommen som har tatt livet av mange hunder i Norge, melder VG.

Hittil har 26 hunder dødd etter blodig oppkast og diare, over en periode på et par uker.

Det er ukjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.

Mattilsynet påpeker at det ikke er en unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet og jobber på spreng for å finne ut av årsaken.

I tillegg til obduksjon av hunder, mottar de prøver fra veterinærklinikker og går aktivt ut for å innhente informasjon om sykdomstilfeller.

Mattilsynet skriver at det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.

Sykdommen er sannsynligvis ikke smittsom til mennesker, i følge Veterinærkjeden AniCura.

Veterinærene anbefaler hundeeiere å holde hundene sine unna parker, hundejorder og store samlingspunkter for hunder i en periode fremover.