VIKTIG MILJØTILTAK: Statsrådene Kjell-Børge Freiberg (Frp) og Ola Elvestuen (V) er enige om at man må lykkes med karbonfangst for å nå målene i Paris-avtalen. Foto: Gorm Røseth/TV 2
VIKTIG MILJØTILTAK: Statsrådene Kjell-Børge Freiberg (Frp) og Ola Elvestuen (V) er enige om at man må lykkes med karbonfangst for å nå målene i Paris-avtalen. Foto: Gorm Røseth/TV 2

samarbeider om karbonfangst:

– Et viktig steg

Syv europeiske industriselskaper har inngått avtale om å utvikle løsninger for transport og lagring av CO2.

– Det er et viktig steg videre med tanke på å få på plass fangst og lagring av CO2 som et verktøy som må være der for å nå målene i Paris-avtalen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Equinor og partnerne Shell og Total står bak Northern Lights-prosjektet, som jobber med håndtering av CO2. Torsdag signerte Northern Lights avtale med syv europeiske selskaper om å jobbe videre med karbonfangst og -lagring (CCS).

– Dette forteller oss at mange er opptatt av karbonfangst og -lagring, og vi ser at veldig mange industrielle sektorer er avhengig av slik teknologi for å redusere sitt karbonavtrykk, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til TV 2.

Lagres under havbunnen

I Norge er man i gang med to fullskalaprosjekter for fangst og lagring av CO2 – ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og ved sementfabrikken Norcem i Breivik.

CO2-gassen komprimeres til en væskelignende tilstand og transporteres til permanent lagring i havbunnen under Nordsjøen.

Teknologien vil redusere CO2-utslipp fra store industrianlegg. Ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud, som er Oslos største punktutslipp av CO2, forventer man at et ferdig anlegg vil kutte utslippet med 400.000 tonn i året.

– Jeg mener dette er noe som må tas i bruk over hele verden. Det er noe som ikke er for vanskelig å gjøre. Med en gang man har fått det i drift, kan det enkelt kopieres over hele verden. Dette er hva vi trenger, sa EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, da han besøkte pilotanlegget på Klemetsrud i februar.

Usikker finansiering

Det norske prosjektet har vekket betydelig internasjonal oppmerksomhet. Torsdag kom EUs energi- og klimakommisær Miguel Arias Cañete på eget initiativ til Norge for å snakke med norske aktører om satsingen på CO2-fangst.

– Karbonfangst og -lagring er en nøkkelteknologi for å nå EUs mål om klimanøytralitet innen 2050, sa Cañete på en pressekonferanse torsdag.

Men å bygge fullskala anlegg vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner. I neste års statsbudsjett er det satt av 225 millioner kroner til prosjektet.

– Hvem andre skal dere få med dere på spleiselaget?

– Det er akkurat det vi har pratet om i dag, at dette er et fellesprosjekt – et spleiseprosjekt – på en teknologi som vi må ha på plass som et av verktøyene for å nå målene i Paris-avtalen, sier Kjell-Børge Freiberg.

Freiberg peker på at staten siden 2014 har lagt 3,3 milliarder kroner på bordet i dette prosjektet.

– Så finansierer vi dette opp i neste års statsbudsjett sånn at vi kommer til et tidspunkt i 2020 der vi kan ta en endelig investeringsbeslutning og der forhandler vi med næringsaktører og vi jobber mot EU for å få til det spleiselaget CCS må være, sier Freiberg.

Avgjørende miljøtiltak

I en kronikk som ble publisert onsdag beskrives CO2-fangst som noe av det viktigste Norge kan gjøre for klimaet. Miljøbevegelsen og oljeindustrien står samlet bak budskapet – kronikken er signert av NHO, LO, ZERO, Bellona, Norsk Industri og Norsk olje og gass.

«Vi har knapt tiden og veien når det gjelder å skalere opp CO2-fangst og -lagring som global klimaløsning. Dette er noe av viktigste Norge kan gjøre for klimaet», heter det i kronikken på NRK Ytring.