FASTLEGE: Barn som blir sjekket av fastlege. Illustrasjonsfoto.
FASTLEGE: Barn som blir sjekket av fastlege. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kun ni prosent av medisinstudentene vil bli fastlege

En gjennomgang av fastlegeordningen viser at ordningen er svært presset, sliter med rekrutteringen og at mange pasienter opplever fastlegene som for travle. I Bergen er det ingen flere ledige plasser på fastlegelistene.

Helsedirektoratet la onsdag klokken 13 frem en gjennomgang de har gjort av fastlegeordningen i Norge.

Finn Holm, ansvarlig for EY sin helsegruppe, la fram hovedtrekkene de har avdekket.

– Arbeidsbelastningen øker, og en betydelig andel av fastleger opplever belastningen som uhåndterbar, sier Holm.

– Blant de fastlegene som opplever at belastningen er økende, opplever mange at livskvaliteten deres er betydelig redusert. Samtidig frykter de at det skal gå utover pasientsikkerheten, sier Holm.

Litt av grunnen til dette er at flere eldre bor hjemme, pasienter blir skrevet raskere ut av sykehus, noe som gjør at fastlegen får en større rolle med å koordinere.

– For fastlegene øker volumet raskt, sier Holm.

Få vil bli fastlege

10 prosent av alle fastleger oppgir i undersøkelsen at de er på vei ut av yrket. Stadig færre medisinstudenter ønsker også å bli fastlege.

Blant medisinstudentene er det kun 9 prosent som ønsker å bli fastlege. Blant de som er fatslegevikarer, ønsker kun 18 prosent å fortsette som fastlege.

– Det er en krevende situasjon for fastlegeordningen. Vi ser at den nye generasjonen med leger som kommer nå ønsker mulighet for mer frihet, de ønsker å kunne stifte familie, og dette kan virke vanskelig slik ting er nå, sier han.

LA FRAM RAPPORT: Finn Holm la fram hovedtrekkene i kartleggingen av fastlegeordningen torsdag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
LA FRAM RAPPORT: Finn Holm la fram hovedtrekkene i kartleggingen av fastlegeordningen torsdag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han understreker at ordningen derfor sliter med rekruttering, og at det flere steder derfor ikke går opp.

– Kommunene må bruke ekstra midler for å få det til gå opp.

Et av hovedspørsmålene som skulle besvares, var hvorvidt ordningen har hatt ønsket effekt.

– På et vis har den det. Vi har god legedekning, og det er ingen som sier at ordningen ikke er riktig modell. Likevel ser vi stabiliteten er på vei ned, og tilgjengeligheten til tjenesten er fremdeles en utfordring, sier Holm.

Som løsning viser undersøkelsen at fastlege-yrket må gjøres mer attraktivt.

– Ingen ledige plasser

Legeforeningens leder, Marit Hermansen, sier gjennomgangen av ordningen viser det de har fått tilbakemeldinger om i flere år.

– Situasjonen for fastlegeordningen er alvorlig. Rapporten konkluderer med at arbeidsbelastningen er for stor, og bruker faktisk ordet uhåndterbar, sier Hermansen.

Hun snakker blant annet om Bergen by, der situasjonen nå er kritisk.

– I Bergen er det ikke lenger noen ledige plasser på fastlegenes liste. Og for å håndtere de pasientenes om trenger hjelp må pasienter sendes på legevakten. Situasjonen i Bergen er dessverre ikke unik, sier hun.

Pasientenes synspunkt

Folkehelseinstiuttet har gjennomført en undersøkelse på pasienterfaringene med fastlegeordningen.

Undersøkelsen viser at 27 prosent av pasientene mener legen ikke har god nok tid til dem. 71 prosent av pasientene sier de må vente utover avtalt tid på venterommet.

Samtidig synes 36 prosent at det i noen eller større grad er vanskelig å få kontakt med legekontoret via telefon.

I undersøkelsen med pasientene, svarer flere at ordningen er god, men at det må flere fastleger til og at de må få bedre tid til pasientene.

– Grunnlag for videre arbeid

Helseminister Bent Høie (H) mener kartleggingen er alarmerende.

– Jeg er glad for at vi nå har fått et grunnlag som kan brukes for å ruste fastlegeordningen for fremtiden. Evalueringen viser det fastlegene har sagt over tid – at belastningen har økt så mye at mange opplever sin arbeidssituasjon som uholdbar, sier Høie.

Han understreker likevel at det er et tankekors at det i brukerundersøkelsen er de friskeste pasientene, som bruker ordningen minst, er mest fornøyd.

– VI har besluttet å sette av 50 millioner kroner til de delene av ordningen som har mest utfordringer, sier Høie.

Regjeringen er i gang med en handlingsplan for ordningen, som skal legges fram neste år.

– Vi har et stort arbeid foran oss, med å finne ut hvordan vi kan få en bærekraftig ordning for fremtidens fastlegeordning, sier helseministeren.