Jordmødre varsler om høyt arbeidspress – nå vil helseministeren rydde opp

Tidlig i sommer ble det kjent at mange jordmødre jobber med et enormt høyt arbeidspress. Nå tar helseministeren problemstillingen på alvor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I juni kunne tillitsvalgt for jordmødre ved Oslo universitetssykehus, Lene Bachmann, opplyse om at hun stadig får negative tilbakemeldinger fra jordmødre om dårlige arbeidsforhold.

Søndag kunne TV 2 fortelle om jordmor Marit Øgaard som følte seg tvunget til å si opp jobben fordi den ble umulig å stå i.

Bachmann sier at Øgaard dessverre ikke er et unikt eksempel.

Setter i gang tiltak

Nå meddeler helse- og omsorgsminister Bent Høie, at han har satt sammen en arbeidsgruppe som skal ta tak i det jordmorforeningene har gitt tydelig beskjed om.

– Arbeidsgruppen ledes av direktoratet, og består blant andre av de to jordmorforeningene og alle helseregionene. De skal se på bemanningssituasjonen, seleksjonskriteriene og finansieringssystemet, sier Høie til TV 2.

Jordmødrene vektlegger at i mange situasjoner er de ikke nok personell til å følge opp de arbeidsoppgavene de har blitt pålagt. Dette gjelder spesielt de siste årene.

Uheldig utvikling

En del av årsaken til utviklingen er at gjennomsnittsalderen på de fødende har økt, noe som medfører flere komplikasjoner. Øgaard sier at slike kompliserte fødsler krever høy grad av overvåking og behandling.

– De som jobber, spesielt på de store fødeklinikkene våre, gir tydelig beskjed om at den utviklingen som har vært til nå ikke kan fortsette. Vi får også tilbakemelding om at jordmødre ønsker å slutte, og slutter, sier helseministeren.

I GANG: Bent Høie sier arbeidsgruppen skal bli ferdig før 1. mars.
I GANG: Bent Høie sier arbeidsgruppen skal bli ferdig før 1. mars.

Han ønsker å forhindre at dette får fortsette, fordi det er et stort behov for erfarne jordmødre.

– Litt av utfordringen her er at det er et sprik mellom det tallene forteller oss og det jordmødrene som står ute i tjeneste har fortalt oss. Tallene sier at det er trygt å føde i Norge, og at kvinnene generelt er fornøyde. Det er viktig for oss å få i gang dette arbeidet før vi får de negative tallene, sier Høie.

Skal undersøke finansieringen

Et av spørsmålene som arbeidsgruppen skal se på er om de må øke finansieringen til fødeavdelingene.

– Vi må finne ut om dagens finansieringssystem treffer den endringen som har vært når det gjelder alderssammenheng, komplikasjoner hos flere fødende, seleksjonskriteriene, fordeling av fødsler på de mindre fødeavdelingene og kvinneklinikkene, og ikke minst på bemanningen, sier Høie.

Ministeren sier de ser høy bruk av deltidsstillinger på dette området, og utfordringer med helger og ferietid som de skal ta hensyn til.

– Det er allerede flere av jordmødrene som har sluttet. Kommer disse tiltakene for sent?

– Man kan alltid ønske at slike ting skjer raskt. Vi fikk brev om dette i slutten av juni, og vi hadde møte på fredag. Vi kommer til å komme raskt i gang med arbeidsgruppen, svarer Høie.

Stor tro på arbeidsgruppen

Leder i jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, er glad for at arbeidet for en tryggere fødselsomsorg er i gang.

– Vi har hele tiden god dialog med regjeringen og helseministeren. Vi ser at vi blir hørt når det gjelder viktige problemstillinger og vi er ikke i tvil om at vi får på plass en styrket fødselsomsorg etter dette arbeidet, sier Schjelderup.