VIL FLYTTE: Alt Grethe vil er å flytte til et enklere sted.
VIL FLYTTE: Alt Grethe vil er å flytte til et enklere sted. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2

Grethe (71) vil flytte, men er «fanget» i eget hus: – Noen ganger sitter jeg bare og griner

For 16 år siden ble det bestemt at nye E16 skal bygges over Grethe Elisabeth Bjørge (71) sin eiendom. Veien er fortsatt ikke bygget, og kommunen vil heller ikke kjøpe huset hennes.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg vet akkurat hvor jeg har lyst til å bo, sier Grethe Elisabeth Bjørge (71) med et smil.

– Det er en firemannsbolig i Årnes med en liten hageflekk, en carport og gåavstand til alt jeg trenger.

Men boligdrømmen kan være langt unna for den hørselshemmede 71-åringen.

Boligen til Grethe har vært båndlagt siden 2003 på grunn av den planlagte traseen gjennom huset hennes.

Traseen har aldri blitt bygget, og kommunen ønsker ikke å kjøpe huset til Grethe. Dermed føler hun seg «tvunget» til å bo i huset til veien endelig blir bygget.

– Det går ut over livskvaliteten min. Man blir lei seg og sliten av å jobbe mot noe hele tiden. Livet blir satt på vent. Det er ingen som vet hva som skjer, så man har liksom ikke noe tidsperspektiv på noe som helst, sier Grethe.

Det var lokalavisen Raumnes som omtalte saken først.

– Fugl i bur

Grethe har eid huset siden 1990. I 2012 flyttet hun inn i huset, da hun ble skilt fra sin tidligere ektemann.

At en eiendom ligger helt eller delvis innenfor en båndleggingssone vil innebære visse begrensninger for huseieren i muligheten for å gjennomføre byggearbeider som nybygg, tilbygg eller påbygg til eksisterende bygningsmasse.

– Jeg hadde ikke økonomisk mulighet til å flytte et annet sted, dessuten hadde jeg en stor forventning om at veien skulle komme ganske snart og at eiendommen skulle innløses, forteller Grete.

Nå er hun avhengig av at traseen blir bygd – eller båndleggingen oppheves – for å kunne selge huset.

– Ingen vil kjøpe et hus som er båndlagt. Og det er i desperat behov for å vedlikeholdes i tillegg, men jeg vet ikke om jeg får tilbake pengene for alle forbedringer utover 2003-standard, sier Grethe.

Mellomstopp

Da Grethe flyttet inn i 2011, var to deler av strekningen Kløfta-Kongsvinger allerede under utbygging. Planen var at huset var et mellomstopp på veien til en leilighet.

– Jeg skulle gjerne fått solgt huset med en gang jeg skilte meg, men jeg kommer liksom ikke videre. Badet blir jo eldre og eldre for hvert år. Det som også bekymrer meg mer for hver dag som går, er at verdien synker.

HUS: Grethes hus krever mye vedlikehold, både inne og ute. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2
HUS: Grethes hus krever mye vedlikehold, både inne og ute. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2

71-åringen har hyret en advokat for å forsøke å finne en løsning på problemet.

– Jeg føler meg som en fugl i bur. Jeg ønsker desperat å bo enklere nå som jeg begynner å bli eldre, forteller hun.

16 år på vent

Vi spoler tilbake til 2003. Utbyggingen av nye E16 planlegges, og det er kommunestyremøte i Nes kommune. Av tre traseer gjennom Nes, ble traseen gjennom Grethes eiendom vedtatt.

16 år senere er strekningene Kløfta til Nybakk og fra Kongsvinger til Slomarka ferdigstilt, men traseen over Grethes bolig er fortsatt underveis.

Den 13. januar 2017 fikk 71-åringen imidlertid et glimt av håp.

Da ble det plutselig snakk om å innløse eiendommen. Statens Vegvesen hadde ikke formelt fått midler til å bygge ut enda, men Grethe meldte seg som interessent for innløsing og kommunen sendte en takstmann til gården.

– Jeg tenkte bare: «Hipp hurra, nå løser det seg!».

Men så ble det ikke bevilget noen penger i transportplanen for 2017. Statens Vegvesen kunne ikke starte å bygge, og den siste av tre traseer ble igjen satt på vent.

– Da gikk jeg helt i kjelleren. Igjen. Noen ganger er det sånn at jeg bare sitter og griner så snørra renner fordi jeg ikke orker mer, forteller Grethe.

ENKLERE: Grethe vil gjerne bo et sted som gjør livet enklere, ikke vanskeligere. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2
ENKLERE: Grethe vil gjerne bo et sted som gjør livet enklere, ikke vanskeligere. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2

– Kan ikke kjøpe

Grethe ga derimot ikke opp håpet denne gangen, og spurte kommunen om de ikke enten kunne oppheve båndleggelsen eller kjøpe huset av henne.

– Da fikk jeg beskjed om at kommunen ikke kunne kjøpe huset. Og det var heller ikke aktuelt å oppheve båndleggelsen av huset. Så da satt jeg der igjen, sier Grethe.

Kommunalsjef Elisabet Frøyland sier dette til TV 2 om innløsing av eiendommen:

«Eiendommene vurderes ikke som egnet til kommunalt formål i «ventetiden». Rådmannen har forståelse for at berørte grunneiere kan oppleve situasjonen som belastende. På den andre siden er det nå knyttet stor usikkerhet til om både når og hvor veien blir bygget.»

«Innløsning i forbindelse i denne saken er et statlig ansvar. Påtar kommunen seg et ansvar vil det skape forventninger og presedens i andre lignende saker. Boligens beliggenhet gjør at den ikke er egnet for kommunalt utleie for vanskeligstilte. Det er for langt til tjenestetilbud, servicefunksjoner og for dårlig utbygd offentlig kommunikasjon», står det videre.

– Jeg syns det er fryktelig arrogant. Det har ingenting å si hva de ville brukt huset til, poenget er at jeg ikke skal være tvunget til å bo her. Dette er ikke et dårlig sted å bo, men jeg har blitt for gammel til det, sier Grethe.

– Ikke prioritert

I juni 2019 overtok Nye Veier offisielt prosjektet fra Statens Vegvesen. Sistnevnte har ikke lenger noe med prosjektet å gjøre.

– Ti år med offentlig debatt om trasévalg nord eller sør for Glomma, nord eller sør for Herbergåsen, folkeavstemming og politiske skifter er medvirkende faktorer til at prosjektet har tatt så lang tid, sier Svein Røed, prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Han forteller at de fullførte strekningene var de to strekningene med mest trafikk. I tillegg hadde strekningen Kløfta-Nybakk den dårligste veistandarden, og flest ulykker.

VIL FLYTTE: Grethe trives i huset, men skjønner at hun må ta hensyn til alderen sin.Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2
VIL FLYTTE: Grethe trives i huset, men skjønner at hun må ta hensyn til alderen sin.Foto: Vilde Brandtzæg Clausen / TV 2

– Det var derfor naturlig å prioritere disse to strekningene foran delstrekningen Nybakk-Slomarka. Man må også nevne at strekningen har hatt en kostnadsøkning, og at den ikke ble prioritert i siste revisjon av Nasjonal Transportplan, sier Røed.

Nå er det usikkert om traseen over Grethes hus skal benyttes i det hele tatt.

Det har ikke lyktes TV 2 å få et eksakt tidsperspektiv fra firmaet, men de uttaler at de nok er i gang før 2025.

– Vi har per nå ingen konkrete planer for hvilken trasé som skal velges. Vi forstår godt grunneiernes frustrasjon over en mangeårig planprosess, og vi vil gjøre alt vi kan for å få fortgang i planleggingen, sier direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland.

Har ikke ork

Grethe føler hun ikke har noe tidsperspektiv på sitt eget liv, og at hele livet er satt på vent.

– Hvor mye lenger orker jeg å måke snø?, spør hun.

Som hørselshemmet begynner hun også å føle seg utrygg i eget hus. Når hun tar ut høreapparatene, hører hun absolutt ingenting.

– Det var forferdelig tordenvær her i sommer, og alle snakket om det. Så sier jeg: «Hæ, har det vært tordenvær i natt?», forteller Grethe.

Nes kommune har ikke konstituert seg etter valget, men sittende ordfører Grete Sjøli (Ap) mener grunneiernes og Grethes situasjon ikke er akseptabel.

– Som ordfører er dette en uholdbar situasjon som berørte i traseen har blitt pålagt og utsatt for siden 2003. De har fått livene sine satt på vent, og kommer ikke videre, sier Sjøli.

Hun forteller at hun ønsker å fortsette å se på muligheter for å løse situasjonen. Det er planlagt at Nye Veier skal fortelle mer om deres plan den 1. oktober.

– Det hadde vært fint å få en avklaring fra Nye Veier, sier Sjøli.