Arkeologer med gigafunn i Østfold

På Gjellestad i Halden har arkeologer funnet et vikingskip under bakken. Det er det første bekreftede funnet av et vikingskip siden 1903.

Arkeologene som gjør undersøkelser på Gjellestad i Halden kommune kunne onsdag ettermiddag bekrefte at de har funnet et vikingskip under bakken.

– Det er helt sikkert at dette er et skip. Mye av de øvre delene er pløyd bort, så det er nederste del av skipet som er igjen, sier Christian Rødsrud, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, til TV 2.

Arkeologene har vært klar over vikingskipet siden i fjor, da man ved hjelp av georadar fant spor av det.

Men det er først nå at arkeologene har gravd seg helt frem til det, og blant annet har funnet nagler og spor av tjære i jorden. Siden mandag har de gravd seg inn langs en dreneringssjakt som ble lagt her, trolig rundt 1950.

Sjakten har gjort at det har kommet luft til, slik at akkurat denne delen er skadet av forråtnelse.

Men graden av fuktighet gjør at arkeologene fra Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune har tro på at resten av skipet kan ha blitt godt bevart.

FORNØYD: Christian Rødsrud forteller at arkeologene kan se små trefragmenter etter vikingskipet. Foto: TV 2
FORNØYD: Christian Rødsrud forteller at arkeologene kan se små trefragmenter etter vikingskipet. Foto: TV 2

Kan være mer

Ute på jordet på Gjellestad helt nord i Halden kommune jobber arkeologene fra Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune møysommelig.

Det var Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, som gjennomførte georadarundersøkelser av jordet i fjor sommer og høst. Disse viste spor av fem langhus i tillegg til det tydelige bildet av vikingskipet i midten.

– Det er usikkerhet knyttet til georadardataene, på den måten at de ikke viser alt som befinner seg her. Derfor er dette et verifiseringsprosjekt. Det kan være at vi har et kjempeanlegg fra vikingtiden her, sa arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen til TV 2 tirsdag.

Flere gravhauger

Rødsrud forteller at skipet som nå er bekreftet funnet, er del av en skipsbegravelse.

– Det er det første vikingskipet i en grav som undersøkes på 100 år, så dette er en stor sjeldenhet. Det er veldig gøy og spennende å ta del i og det har et forskningsmessig stort potensiale, sier han.

Det har vært tolv til fjorten gravhauger på jordet på Gjellestad. Med unntak av graven arkeologene nå jobber med, var det nok ingen av dem som inneholdt skip.

Derimot var det vanlig å legge klær og pyntegjenstander i gravene, kanskje våpen og redskaper, og dyr som den døde hadde et forhold til.

Gravhaugene har forsvunnet, rett og slett fordi bøndene trengte matjord, og at med kristningen av Norge fikk norrøn historie liten verdi.

Stedet der jordet ligger, er flere kilometer fra sjøen nå, men heter likevel Vik.

– Det har vært en vik inn mot jordet her. Denne sletta heter jo Vik idag. Så dette skipet har blitt trukket noen få meter opp på stokker, før de gjennomførte en begravelse her, sa Christian Rødsrud til TV 2 tirsdag.

Dette betyr at det er svært sannsynlig at det like nedenfor der E6 passere i dag, har ligget brygger og båthus, med skipsutstyr og fiskeredskaper.

OPPSIKTSVEKKENDE: Funnet i Østfold vil være av stor forskningsmessig interesse.
OPPSIKTSVEKKENDE: Funnet i Østfold vil være av stor forskningsmessig interesse. Foto: Ronnie Baraldsnes, TV 2

Kostbar affære

Det er Riksantikvaren, i samarbeid Klima -og miljødepartementet og Utannings- og forskningsdepartementet som avgjør om det blir fullskala utgraving av området. Det bli i så fall en svært kostbar affære.

Da georadarbildene avslørte historieskattene i fjor høst, sa Klima- og miljøminister Ola Elvestuen dette på spørsmål om han vil gå inn for en fullskala utgraving:

– Dette er en del av vår felles verdensarv, og det skal vi selvsagt ta vare på.

Når det gjelder det nyoppdagede vikingskipet i Østfold, forteller arkeolog Christian Rødsrud at man ikke skal grave opp hele skipet ennå, men at skipets tilstand må vurderes før det eventuelt kan graves helt ut senere.

– Dette kan lære oss mye om graver fra vikingtiden, sier Rødsrud.

Ny teknologi vil avdekke mer

Det finnes slike gravhauger overalt i Norge. Bare i Borre i Vestfold finnes over femti gravhauger, og disse var i vikingtiden svært nær sjøen, og etter alt å dømme i tilknytning til skip og bryggeanlegg.

Georadarteknologien har avdekket flere funn de siste årene, men bruk av slik teknologi forutsetter foreløpig at bakken er flat, altså at selve haugene er fjernet. Arkeologene formentlig sitrer av spenning med tanke på at ny teknologi i nær fremtid kan gi oss svar på hva som finnes inne i de flere tusen større eller mindre gravhaugene vi har i Norge.

– Det er spennende tider vi går i møte?

– Ja, veldig, sier arkeologen Sigrid Gundersen.