DRAMA: Trine Skei Grande har fått med seg en helt ny skisse til de andre partiene.
DRAMA: Trine Skei Grande har fått med seg en helt ny skisse til de andre partiene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

venstre-kilder:

Skei Grande vil presentere en ny skisse for partilederne

TV 2 får bekreftet av en regjeringskilde at Venstres stortingsgruppe og ledelse har laget en helt ny skisse som skal forelegges de andre partilederne.

Opplysningene bekreftes av flere i partiet.

Venstres stortingsgruppe har i over tre timer vært samlet til et ekstraordinært møte om bompenger.

– Dette er første gang jeg har fått sett hele skissen Frp og Siv Jensen la frem i helgen. Den får terningkast 1, for dem som er opptatt av miljø og byluft, sa Abid Raja til TV 2 etter møtet.

Siv Jensen har allerede slått fast at de anser forhandlingene som avsluttet.

KrF skal ifølge TV 2s kilder gått med på å gå videre med skissen, men det var flere punkter de ønsket å justere. Da Venstre sa nei til hele skissen, skal Siv Jensen ha reagert kraftig og kalte deretter inn sitt landsstyre til møte.

Frp-kilder beskriver en situasjon der de opplever at Venstre har trenert forhandlingene bevisst.

SE VIDEO: – Et drama det er lenge siden vi har sett i norsk politikk

Ifølge kilder er er dette noen av punktene i skissen Frp sa ja til søndag.

  • Det statlige bidraget til finansieringen av bypakkene i de store byene, øker fra 50 til 70 prosent. Dette koster rundt 1 milliard i året. Totalt 10 milliarder over 10 år. Halvparten av økningen skal gå til kollektivprosjekter og samtidig skal det brukes midler til bompengereduksjoner,. Etter det TV 2 forstår er den summen problematisk for Venstre.
  • Sletting av bompengegjeld på syv milliarder på 10 år. Mange av disse prosjektene ligger i Distrikst-Norge og disse pengene skal være de minst problematiske for partene.
  • Fire milliarder i ekstraordinære kollektivsatsing på 10 år.
  • I skissen ligger et krav om at byene innfører en egenandel på 20 prosent ved bygging av kommune- og fylkesveier.
  • Nullvekstmålet omtales også i avtaleteksten. Det står at målet skal videreutvikles. Etter det TV 2 forstår tolker Frp formuleringen som at man skal gå fra at man måler utslipp og ikke biltrafikk i nye byvekstavtaler.
  • Rushtidsavgiften på Nord-Jæren fjernes hvis det er et ønske lokalt. I Rogaland har dette vært en sentral del av valgkampen så langt.
  • Det åpnes ikke for veiprising.
  • Det innføres en bompause på tre timer i de store byene. Bilistene skal bare betale for bompenger en gang i løpet av tre timer. Løsningen lanserte Høyre i Oslo og Bergen før sommeferien.