Norge får USA-hjelp til å overvåke øvelse

Det er intens flyaktivitet på Andøya flystasjon, som politikerne besluttet å nedlegge i 2016.

Russland startet onsdag det som Forsvaret beskriver som en «uvanlig stor» militærøvelse utenfor norskekysten med skip, fly og ubåter.

Russiske sjø- og luftstridskrefter vil fra 14. til 17. august trolig gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.

USA og Canada på Andøya

For å holde øye med den russiske militærøvelsen utenfor norskekysten, er flere amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly og et kanadisk CP-140 patruljefly stasjonert på Andøya flystasjon.

TV 2 er kjent med at et ombygd, amerikansk Boeing 747-fly tirsdag landet på Andøya, etter en flight fra Frankfurt i Tyskland.

QRA

NATOs Quick Reaction Alert-fly har fremskutt 15 minutters beredskap.

QRA-beredskapen er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ønsker ikke å svare på hvilket ærend Boeing 747-flyet hadde på Andøya, og vil ikke gå ytterligere i detalj om hvilke tiltak som Norge og NATO har iverksatt for å følge den russiske militærøvelsen.

Talspersonen ved FOH vil heller ikke tallfeste antall russiske fartøy som er i aktivitet.

– Amerikanske P-8 opererer med norske Orion på Andøya, og vi har to DA-20-fly og F-16 på QRA i Bodø, sier Moen til TV 2.

– Ikke noen bekymring

Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Han sier at Norge nok ville varslet en tilsvarende øvelse som den russerne nå har med et års varsel, men at det ikke er noe å være bekymret for.

– Noen kan kanskje la seg provosere av at øvelsen skjer med en dags varsel, men det er ingen grunn til å frykte situasjonen. Dette skjer i en periode uten særlig stor spenning, og det er ingen aggressivitet å spore, sier Jakobsen til TV 2.

– At de har en slik øvelse er helt naturlig ut fra deres behov, legger han til.

Det er foreløpig ikke observert at russerne har skutt opp missiler, som de har varslet at de ønsker teste.

Den konvensjonelle ubåten Vladikavkaz av Kilo II-klassen på vei langs norskekysten til Kola. I bakgrunnen ser man et norsk Sea King redningshelikopter.
Den konvensjonelle ubåten Vladikavkaz av Kilo II-klassen på vei langs norskekysten til Kola. I bakgrunnen ser man et norsk Sea King redningshelikopter. Foto: Kystvakten/Forsvaret

– Største i manns minne

Ifølge NRK deltar 30 russiske overflatefartøy sammen med fly, i det Forsvaret kaller en svært kompleks operasjon.

– Jeg tror vi må langt tilbake i den kalde krigen før vi finner øvelser av dette omfanget. Såvidt vi kan erindre, er dette det største vi har sett i manns minne, og det er de siste 40 årene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Ifølge forsvarssjefen har russerne kombinert ressurser fra Østersjøflåten, Nordflåten og Svartehavsflåten for å prøve å nekte NATO tilgang til Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet.

– Det er en nasjonal utfordring. Dersom noe skulle skje, så ligger jo Norge på feil side av konfrontasjonslinjen for å få hjelp og forsterkninger dersom vi skulle trenge det, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Den russiske storøvelsen har ført til intens flyaktivitet på Andøya, som politikerne besluttet å nedlegge i 2016.

Stiller økte krav

Forsvarets DA-20-fly representerer Norges kapasiteter innen luftbåren elektronisk krigføring.
Forsvarets DA-20-fly representerer Norges kapasiteter innen luftbåren elektronisk krigføring. Foto: Sigfinn Andersen/TV 2

Ifølge regjeringen skal Andøya og Bodø ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkninger i krise og krig.

Samme dag som Russland kunngjorde at det er utplassert et kystmissilsystem på grensen mot Norge, rykket norske F-16 ut etter ni russiske militærfly på tokt langs kysten.

Norske F-16-fly på QRA-beredskap fra Bodø har vært på vingene hver eneste dag i den siste tiden for å identifisere fremmede militære fly, og norske Orion overvåkingsfly er konstant på vingene fra Andøya, skriver Bladet Vesterålen.

Siden 2016 har det vært en ytterligere tilspissing i den sikkerhetspolitiske situasjonen, og Russlands militære opprustning stiller økte krav til norsk militær tilstedeværelse og reaksjonstid, ifølge forsvarssjefen.

Trappet opp presset

I 2018 trappet USA opp presset mot Norge om å øke forsvarsbevilgningene, og i juni presenterte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tall som viser at Norge ligger an til å bruke en sum tilsvarende 1,7 prosent av BNP på forsvar i 2019.

– Men Norge henger etter i innsatsen for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar, advarte Stoltenberg.

Ifølge en artikkel i tidsskriftet Internasjonal politikk har Norges plassering på NATOs liste falt fra 7. til 12. plass, og ligger an til å gå videre nedover.

Norge er i dag det eneste europeiske landet som grenser til Russland som ikke når NATOs toprosentmål.

USA gjentok misnøye

Dagen før Russland satte i gang militærøvelsen, gjentok USA sin misnøye med Norges bidrag til alliansen.

– Selv om Norges bidrag til forsvar har økt, har de nok en gang kommet til kort etter den målestokken som ble avtalt i Wales. Det er utvilsomt mange måter å analysere og måle ens innsats og kapabiliteter. Men det var en grunn til at alle NATO-allierte, inkludert Norge, ble enige om 2 prosent, skrev USAs ambassadør Kenneth J. Braithwaite tirsdag i et innlegg i VG og på ambassadens nettsider.

NATO-landene ble i Wales i 2014 enige om å stoppe kuttene og begynne å bevege seg mot 2 prosent innen 2024. Ifølge forsvarsminister Franke Bakke-Jensen jobber Norge «knallhardt hver dag» for å oppfylle denne ambisjonen.

I 2014 gjennomførte USA den største utskiftningen av militært materiell i Norge noensinne, og i 2016 rullet det amerikanske marinekorpset for første gang ut Abrams-stridsvogner av fjellagrene i Norge.