Ap-leder Jonas Gahr Støre blir informert av sin tidligere statssekretær Robin Kåss, om hvordan Porsgrunn kommune løser fastlegekrisen. Kåss er idag ordfører i Porsgrunn.
Ap-leder Jonas Gahr Støre blir informert av sin tidligere statssekretær Robin Kåss, om hvordan Porsgrunn kommune løser fastlegekrisen. Kåss er idag ordfører i Porsgrunn. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

– En varslet krise – regjeringen har bare snakket

Fastleger som jobber 55-60 timer hver uke, som i tillegg er tilgjengelige på sms hele døgnet, tar lite ferie og kjører legevakt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener helseministeren har latt krisen blant fastlegene utvikle seg, uten å ta tak i problemene.

– Vi står egentlig i både en rekrutteringskrise og en avgangskrise. Veldig mange unge velger ikke å bli fastleger, og en avgangskrise, ved at det er ganske mange som velger å slutte og går ut av den jobben. Det har vært en varslet krise og regjeringen har ikke handlet i forhold til den. Så vi kan ende opp med å ha for få og ganske overbelastede fastleger, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Han forteller om arbeidsforholdene til fastlegene han møter. Det er et stort arbeidspress, som inkluderer legevaktkjøring for de fleste.

– Se til Porsgrunn

Det er et hjertelig gjensyn mellom gamle venner utenfor Legevakten i Porsgrunn. Da Jonas Gahr Støre var helseminister var legen Robin Kåss hans statssekretær. Idag er Kåss ordfører i Porsgrunn. Støre er invitert for å se hvordan Porsgrunn kommune er i ferd med avhjelpe det som kalles fastlege-krisen. I Porsgrunn ansettes flere leger ved Legevakten for å avlaste fastlegene. Disse legene tar blant annet imot pasienter som normalt ville gått til fastlegen eller pasienter som ikke har fastlege. De jobber på sykehjemmene og kjører legevakt.

– Er det ikke en bedre løsning å få flere fastleger?

– Jeg sier ja takk, begge deler. Ved denne ordningen her så avhjelper vi fastlegene så de får mer tid til pasientene sine. I tillegg så gjør vi det lettere å få flere fastleger, fordi det blir mer fristende å jobbe som fastlege i en kommune, hvor du ikke nødvendigvis må ha vakt hele tiden, sier ordfører Robin Kåss.

Støre oppfordrer andre kommuner til å følge Porsgrunns eksempel. Legeforeningen har flere ganger slått alarm om arbeidssituasjonen til fastlegene og Støre etterlyser konkrete tiltak fra helseminister Bent Høie for å avhjelpe fastlegekrisen.

– Jeg synes han har latt den utvikle seg. Jeg synes han har snakket rundt den, og han har handlet lite, sier Støre.

– Støre har ingen alternativ politikk

Helseminister Bent Høie er uenig i kritikken og viser til at det er satt av 180 millioner kroner for å rekruttere nye fastleger. Det kommer også en evaluering av fastlegeordningen i månedsskiftet august/september og en handlingsplan om et halvt års tid.

– Her ser vi igjen at Jonas Gahr Støre er best på kritikk, men han har ingen alternativ politikk, sier helseminister Høie.

– Skal det være sånn at fastleger skal jobbe 55-60 timer i uken og være tilgjengelig på sms hele tiden?

– Nei, og derfor må vi ha flere fastleger, til å dele jobben på. Og det er nettopp derfor vi har satt igang betydelige rekrutteringstiltak, sier Høie.