Den siste uken har det gått flere ras på Vestlandet. I Jordalen i Voss ble et ektepar nesten tatt. I Jølster er en mann fremdeles savnet etter raset som gikk sist tirsdag.

Audun Lysbakken er knallhard i kritikken mot regjeringen, og mener de ikke ser alvoret i klimaendringene.

– Regjeringen er totalt uforberedt på det som kommer. Det ser vi i den manglende evnen til å bevilge det som trengs til skredsikring og forberede oss på framtiden. Utslippene øker, men likevel investerer de i oljeleting, sier Lysbakken.

Trenger flere milliarder til sikring

I 2019 får Norges vassdrags- og energidirektorat 350 millioner kroner til rassikring.

En oversikt NVE selv har laget, viser imidlertid et behov på 3.903.000.000 kroner i rassikringsmidler – altså nesten fire milliarder kroner.

– Det å jobbe med samfunns- og beredskapssikkerhet må i mye større grad handle om å forberede oss på klimaendringer, sier Lysbakken, og fortsetter:

– Det betyr at vi må bruke mer penger på skredsikring, og å stoppe klimakrisen i å bli verre. Men i Norge øker utslippene, og det investeres mer i olje. Det er en farlig politikk for fremtiden.

NVE-direktøren: – Må regne med flere slike hendelser

Vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, er også klar på at samfunnet må regne med å bruke mer ressurser på skredsikring i årene framover.

– Slike hendelser som skjedde på Jølster sist uke kommer det til å bli mer av. Vi har god erfaring med at det kan være god økonomi i å sikre og være forberedt, i stedet for å bruke penger på å rydde opp senere, sier Lund.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) slår hardt tilbake mot Lysbakkens påstander.

– Det er stort sett inntektene fra olje og gass-industrien som gjør at vi har råd til å rassikre områder og ha en høy beredskap. Vi vet at vi skal forberede oss på å håndtere større klimaendringer, derfor gjør vi en rekke ting for å få ned CO2-utslippene, men også for å sikre oss bedre for fremtiden, som kartlegging, utbygging og rassikring, sier Dale.