Et amerikansk overvåkingsfly lander på Andøya flystasjon i 2016.
Et amerikansk overvåkingsfly lander på Andøya flystasjon i 2016. Foto: Jørn Aune/Andøyposten

Forsvaret: – Uvanlig høy aktivitet av russiske fartøy utenfor norskekysten

Russland har varslet fire militærøvelser utenfor kysten av Nordland og Troms.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Russland har varslet fire ulike militærøvelser utenfor kysten av Nordland og Troms, vest av Helgeland og Andøya fra 14. til 17. august, med øvings- og skyteaktivitet, opplyser Forsvaret til TV 2.

– Vi ser en uvanlig høy aktivitet av russiske fartøy, sier oberst Eystein Kvarving i Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2 om øvelsene som er varslet.

Et større antall marine fartøy er på vei fra Russland til øvingsområdene.

For å øke situasjonsforståelsen i området mens øvelsene pågår, er det stasjonert tre amerikanske Poseidon P8-overvåkingsfly på Andøya.

Fire store fareområder

Den russiske marinen har varslet fire missiltester, ifølge såkalte «Notice to airmen» (NOTAM), slik at sivile fly kan holde seg utenfor det aktuelle testområdet i internasjonalt luftrom.

Disse fire fareområdene er innrapportert, ifølge Forsvaret:

  • 80 nautiske mil i diameter rett vest av Mo i Rana. Med utgangspunkt i tolvmilsgrensen; 140 nautiske mil ut fra norsk grense.
  • 70 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya. Med utgangspunkt i tolvmilsgrensen; 50 nautiske mil ut fra norsk grense.
  • 55 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya, lenger vest enn felt nummer to. Beliggenhet i Smutthavet, 230 nautiske mil ut fra norsk grense, med utgangspunkt i tolvmilsgrensen.
  • 65 nautiske mil i diameter nordvest av Andøya; 200 nautiske mil ut fra tolvmilsgrensen. Dette feltet ligger i fiskevernsonen og strekker seg inn i norsk økonomisk sone.

Forsvarsdepartementet sier i en pressemelding at Russland har varslet at de vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms, noe som tyder på at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene.

Ifølge departementet føyer den russiske øvingsaktiviteten seg inn i et mønster der det foregår militær aktivitet hyppigere og lengre vest enn tidligere.

– Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette og vil følge nøye med på den ventede russiske øvingsaktiviteten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Russisk misnøye

Ifølge Etterretningstjenesten dreies den russiske militærmaktens aktivitet i Arktis mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye. Etterretningssjef Morten Haga Lunde mener at den russiske utviklingen i Arktis stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne.

I 2017 simulerte russiske angrepsfly og avskjæringsjagere angrep mot Vardø-radaren. I februar i år sa etterretningssjefen at russiske fly simulerte angrep mot Vardø-radaren også i 2018.

Før og under NATO-øvelsen Trident Juncture, gjennomførte Russland en rekke militære tiltak.

  • Det ble fremgruppert et mindre antall strategiske bombefly til Kolahalvøya.
  • Russiske ubåter opererte i farvannet nord av Finnmark.
  • I en kortere periode opererte også en multirolleubåt i en mer tilbaketrukket rolle i Barentshavet.
  • Maritime bombefly utrustet med sjømålsmissiler fløy ut til nord av Tromsø, og snudde om lag 500 kilometer fra det amerikanske hangarskipet USS «Harry S Truman», som opererte utenfor Lofoten.
  • En krysser av Kirov-klassen gjennomførte øvelser og skarpskyting med artilleri og luftvernmissiler nord av Finnmark. Også fregatten «Admiral Gorshkov» deltok i skyteøvelsen på sin retur til Kola.
  • Mens en omfattende elektronisk jamming pågikk, gjennomførte Russland flere vestlige tokt med strategiske bombefly, som fløy sydover langs norskekysten før de snudde i området vest av Florø.

Forsvarsministeren understreker at Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening.

– Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene. Vi ser heller ikke rent militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge, sier Frank Bakke-Jensen.