EU gjør godstransport på vei 40 ganger dyrere enn med tog

For å nå egne miljømål vil EU fra 2020 kreve dekning for såkalte samfunnsutgifter på godstransport. Det blir nå brukt som et argument for å bygge jernbane fra Narvik og nordover.

Ofotbanen ble bygd for å frakte ut jernmalm fra gruvene i svensk Lappland via den isfrie havnen i norske Viktoriahavn, i dag Narvik. Ofotbanen ble åpnet i 1902, og regnes fortsatt som en mesterprøve på godt norsk-svensk samarbeid. Nå vil mange ha nettopp Narvik som startsted for en ny jernbane videre nordover.

Bygg Tromsbane fra Narvik

– Det er ikke noen tvil om at vi må starte byggingen av banen mellom Tromsø og Narvik, sier Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap). Dermed vil hun ha skinner gjennom Troms og inn i Sverige i stedet for en forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske. En langt billigere løsning.

I 1923 vedtok Stortinget å bygge en Troms-bane, men den ble aldri realisert. Men ønsket er fortsatt sterkt i nord, og en undersøkelse gjort for avisen Nordlys viser at tre av fire i Nord-Norge ønsker mer jernbane. Det handler om miljø, og nye EU-regler som skal gjelde fra 2020. Og ikke minst, transport av sterkt økende mengder sjømat fra Nord-Norge til Europa.

– Vei vil på veldig mange måter bli helt umulig for å ta i mot de 3-5 millioner tonn som skal fraktes ut av landsdelen om 20-30 år, Terje Traavik, leder i det kommunale jernbaneutvalget i Tromsø.

Tog er framtida

CargoNet er landets største i gods på tog, og opererer i store deler av Europa. Administrerende direktør Erik Røhne ser begrensningene som ligger i et økende transportbehov og dagens vegnett.

– Vi tror jo tog er den framtidige løsningen, sier han.

I tillegg skal transport med bil beskattes langt strengere fram mot 2050. EU vil kreve inn samfunnskostnader utløst av utslipp, støy og ulykker, og vil nå egne miljømål gjennom å flytte godstransport fra veg over på bane. En transportkalkulator som viser disse utgiftene basert på 1000 tonn gods, sendt fra Tromsø/Narvik til Hamburg viser samfunnskostnadene på veg, sammenlignet med tog. Tog kommer klart best ut, 7000 kroner. Bil, 280 000 kroner. Tromsø-ordføreren mener de deler av landet som ikke har tog, vil komme svært dårlig ut.

– Det vil koste så mye mer. Vi har ikke sjanse til å bære de kostnadene, mener Røymo.

Hennes linjevalg vil altså gjøre jernbanestasjonen i nordsvenske Kiruna til første stasjon på vegen ut i Europa. Et godt alternativ vil mange hevde. Men det vil kreve tiltak ut over utbyggingskostnader på omkring 30 millioner kroner.

Må øke kapasiteten

– Da må Ofotbanen ha tilstrekkelig kapasitet og tilstand slik at vi kan øke volumet der, og så er vi veldig avhengig av svenskene og infrastrukturen på svensk side, sier Erik Røhne. Doble spor på Ofotbanen der kapasiteten i hovedsak fylles opp med malmtog, og fjerning av flaskehalser på linjenettet i Sverige.

Jernbanedirektoratet har estimert at en jernbane fra Fauske nordover til Tromsø og Harstad vil koste opp mot 140 milliarder kroner. En Troms-bane fra Narvik, i underkant av 30 milliarder.

– Dette er er prosjekt for Norge, en investering for fremtiden og for fremtidens næringsliv i våres land. Ikke bare god lokal- og regionalpolitikk, mener Tromsø-ordføreren.