Oslo 20190805. 
Statsminister Erna Solberg (H) og partileder Jonas Gahr Støre (A) møtes til valgdebatt i Oslo.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Gardermoen  20190316.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) taler på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

slik skal ap finansiere skolematen:

Høyre: – Dette kan fort bli et mageplask

Arbeiderpartiet erkjenner at en helt gratis skolemåltidsordning er avhengig av et regjeringsskifte. Høyre-nestleder Jan Tore Sanner spør om Arbeiderpartiet er i ferd med å avlyse valgkampløftet om skolemat.

Forrige uke gikk Jonas Gahr Støre ut med et valgkampløfte hos TV 2: Alle elever i videregående skole skal få skolemat.

Fra før har partiet lovet skolemat i grunnskolen.

Arbeiderpartiet mener det totalt vil koste tre milliarder kroner.

Da TV 2 utfordret Støre på hvordan dette skal finansieres, avviste Ap-lederen at Arbeiderpartiet skal øke skattene for å gi skoleelever mat i grunnskolen og på videregående skole.

– Det virker som Arbeiderpartiet tror at penger vokser på trær. Hvis staten skal finansiere gratis mat til alle, er det minimum 3,4 milliarder som må bordet. Og dette kommer på toppen av alle de andre dyre løftene deres, sier Høyre-nestleder og kunnskapsminister, Jan Tore Sanner til TV 2.

– Dette blir ikke fryktelig dyrt. Det er et fryktelig mye dyrere alternativ, dårligere helse og dårligere læring fra starten. Mange fylker gjør dette innenfor budsjettene de har i dag, og vi går nå til valg på at dette skal skje i hele landet.

Støre sier Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett allerede har satt av penger til mat i grunnskolen.

– Vi har penger til skolemat i grunnskolen i vårt alternative budsjett. Hadde vårt budsjett vært der, så hadde kommunene fått støtte til det.

– Så kommer skolemat i videregående på toppen. Hvor skal dere kutte?

– Fordi vi ikke bruker penger på store skattekutt, har vi rom for det. Selv i dag innenfor dagens budsjettrammer er det fylker som prioriterer dette, fordi det er så viktig.

– Så du vil ikke peke på kutt?

– Jeg peker på ting vi ikke gjør. Vi innfører ikke store skattekutt, vi nekter ikke kommunene å ta inn inntekter som skal løse behov. I Oslo var de ærlige med velgerne og sa at det ble en moderat eiendomsskatt. Det blir flere i eldretjenesten, flere avganger i kollektivtrafikken og flere som jobber i barnehagene. Vi leverer.

– Blir det mer skatt for å gi mer mat?

– Nei, det blir det ikke. Vi gjør det innenfor de rammene vi har, og som sagt innenfor dagens rammer prioriterer fylkene allerede.

Satte av 700 millioner i 2019

I Aps alternative budsjett ble det satt av 700 millioner kroner til skolemat fra skolestart høsten 2019. Da var planen at det kun skulle gjelde grunnskolen. I budsjettet la partiet opp til en egenandel på seks kroner. Totalt vil mat for alle elever i grunnskolen koste 1,6 milliarder årlig, med en egenandel på seks kroner per måltid, ifølge partiet.

Senere har Arbeiderpartiets landsmøte vedtatt gratis skolemat til alle i grunnskolen, og nå i valgkampen har Støre lovet mat til alle elever i videregående skole.

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at det vil koste 3,4 milliarder å servere et enkelt brødmåltid, frukt eller grønnsaker og melk til alle elevene i grunnskolen og videregående skole.

TV 2 har spurt Arbeiderpartiet hvordan partiet skal finansiere de økte kostnadene, og hvem som skal betale.

Arbeiderpartiets helsepolitiske rådgiver svarer slik:

«Vårt landsmøte satte våren 2019 et mål om at skolemat skal være gratis på sikt. Totalkostnaden for stat og kommune for dette målet er 2,34 milliarder. kr.

Flere fylker har skolemat i videregående allerede, og Jonas slo nylig fast at vi gradvis vil innføre et gratis skolemåltid også her over hele landet. Totalkostnaden for både grunnskole og VGS er 3 milliarder. kr. Finansiering av skolemat i VGS vil også være et spleiselag mellom stat og fylkeskommune, men vi har ikke tatt stilling til detaljene i fordelingsnøkkelen. (TV 2s utheving)

Vi har 3,5 mrd. mer enn regjeringen til kommuner og fylkeskommuner i alternativt statsbudsjett, i tillegg til at staten skal ta en andel. Den spesifikke andelen blir et tema for budsjettbehandlingen, men vi holder oss til skatteopplegget for denne perioden, og forventer at det ikke skal fortrenge andre tilbud i kommunen/fylkeskommunen», skriver Arbeiderpartiets helsepolitiske rådgiver Karl Kristian Bekeng.

Jan Tore Sanner: – Kan fort bli et mageplask

Sanner spør om Arbeiderpartiet og Støre er i ferd med å avlyse skolemat-valgløftet, når de presses på hvordan det skal finansieres og gjennomføres.

– Først sier han at det skal være et spleiselag hvor foreldrene også skal bidra, så sier han at det skal være gratis, før han nå erkjenner at de ikke klarer å levere på dette i denne valgkampen. Støre er uklar, og dette kan fort bli et mageplask, sier han til TV 2.

KRITISK: Jan Tore Sanner (H) mener Arbeiderpartiet er i ferd med å avlyse sitt eget valgkampløfte..
KRITISK: Jan Tore Sanner (H) mener Arbeiderpartiet er i ferd med å avlyse sitt eget valgkampløfte.. Foto: TV 2

Han viser til at Støre overfor NTB innrømmet at skolemat for alle kan bli vanskelig å innfri så lenge Ap ikke har stortingsflertallet med seg.

– Alt dette handler om å starte et arbeid. Det kommer til å skje i litt ulik takt i kommune-Norge, fordi det motarbeides av stortingsflertallet, sa Støre til NTB 3. august.

Høyre og Sanner peker på at 97 prosent av alle skolebarn har med seg matpakke, og at det er lærerne som er det viktigste.

– Dette handler om prioriteringer både nasjonalt og lokalt. Vi må løfte de barna som har faglige utfordringer i skolen. For mange vil ikke det handle om skolemat, men tilgangen til kvalifiserte lærere eller kvaliteten på spesialundervisningen. Da må vi bruke de store skolepengene på det viktigste først: Kunnskap og mestring i skolen, på flere kvalifiserte lærere og faglig fordypning, sier Sanner.

– Sanner overdriver kostnadene

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, erkjenner at en helt gratis skolemåltidsordning i hele landet er avhengig av at regjeringen styres av partier som er for skolemat.

– Det er fullt mulig å begynne i kommuner og fylker. Det ser vi at flere har gjort, for eksempel i Nordland og Aust-Agder, skriver Henriksen i en epost til TV 2.

VIL KOSTE MINDRE: Martin Henriksen (Ap) mener det vil koste mindre med skolemat, enn det Høyre hevder.
VIL KOSTE MINDRE: Martin Henriksen (Ap) mener det vil koste mindre med skolemat, enn det Høyre hevder. Foto: Vidar Ruud

– Da må vel i så fall det finansieres av kommunen eller fylkeskommunen? Er det da et alternativ å øke eller innføre eiendomsskatt?

– Vi bestemmer ikke hvordan kommunene skal disponere pengene sine. Men i fylker som Nordland og Aust-Agder og i enkeltkommuner har man begynt med skolematordninger uten å ta inn mer i skatt for det. Mange Ap-kommuner går til valg på skolemat til elevene, og det er en klar skillelinje til Høyre i kommunene.

Henriksen sier Sanner overdriver kostnadene når han sier det vil koste 3,4 milliarder.

– Han har tatt et estimat som er over 10 år gammelt og prisjustert det. Men mange kommuner, fylker og skoler har nå gjort forsøk med skolematordninger, og kostnadene er lavere enn det departementet legger til grunn. Det finnes faktisk skoler som får til et slikt måltid med en varekost på under 10 kroner per elev, altså under halvparten av det Sanner legger til grunn, skriver Henriksen.

– Hva betyr det at dere ikke har tatt stilling til detaljene i fordelingsnøkkelen?

– Arbeiderpartiet finansierer skolematløftet i de årlige budsjettene. Vårt grunnprinsipp er at oppgaver som staten pålegger kommunene skal fullfinansieres av staten. Den budsjettekniske gjennomføringen kan skje gjennom øremerkede midler eller frie inntekter til kommunene. Fordelingen mellom disse to metodene er en budsjettmessig teknikalitet som avgjøres i de årlige budsjettprosessene.

– Dere satte av 700 millioner i 2019 – vil dere sette av 3 milliarder i deres alternative budsjett? Eller skal det skje gradvis?

– Vi har sagt at vi ønsker en gradvis innføring, og kommuner og fylker må få tid på å innføre skolemåltids-ordninger. Vårt alternative budsjett for 2020 vil også legge opp til at de kommuner og fylker som ønsker det, skal kunne komme i gang med et skolemåltid. 700 millioner tok utgangspunkt i innføring i grunnskolen, så vi må legge på noe for å komme i gang i fylkene også.

Henriksen mener Høyre «må slutte å late som om man må velge mellom læring og mat».

– Fordi Ap satser mer på helse og skole kan vi sørge for både flere kvalifiserte lærere og skolemat til alle, skriver Ap-politikeren.

Han mener Høyre har valgt mer til millionærene fremfor sunn mat til elevene.

– Høyre har et mål om å avvikle formuesskatten. Det koster 15 mrd kroner, og Høyre har brukt våre barns pensjonspenger til å betale for egne skattekutt i flere år. Jeg har ingen problemer med å forsvare at Ap vil ha skolemat for alle elever til en langt mindre kostnad enn Høyres skattesløsing. Så kan jo folk velge hva som utgjør størst forskjell i deres liv. Høyre har valgt mer til millionærene foran sunn mat til elevene, skriver Henriksen.