DRAPSDØMT: Svein Jemtland er dømt for å ha drept kona Janne Jemtland og dumpet henne i Glomma.
DRAPSDØMT: Svein Jemtland er dømt for å ha drept kona Janne Jemtland og dumpet henne i Glomma. Foto: Privat

Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel

Svein Jemtland er i to instanser dømt for drapet på kona Janne. Straffutmålingen på 17 års fengsel ønsker han ikke å anke til Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dommen falt i Eidsivating lagmannsrett falt i begynnelsen av juli.

Ankefristen har gått ut, og Jemtland har, etter det TV 2 kjenner til, ikke levert noen anke.

Fengselsstraffen var ett år kortere enn dommen fra tingretten i desember i fjor. Jemtland ble også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av parets to sønner.

Statsadvokaten: Ingen anke

Forsvarer Ida Andenæs sa den gangen at Jemtland er skuffet over å ha blitt funnet skyldig også i lagmannsretten.

– Min klient er selvsagt skuffet over domfellelsen, men han noterer seg at straffeutmålingen ble noe mildere enn i tingretten, sa Andenæs.

Overfor TV 2 tirsdag ønsker hun verken å bekrefte eller avkrefte NRKs opplysninger.

– Jeg må henvise til statsadvokaten i forbindelse med spørsmålet om anke. Utover det har vi ingen kommentarer, sier hun.

Til NRK, som først omtalte saken, sier konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen at de har fått beskjed fra forsvaret om at Jemtland ikke vil anke.

Skutt og druknet

Janne Jemtland døde etter ha blitt skutt i panna fra kloss hold. Skuddet var i seg selv dødelig, men obduksjonen viste at den 36 år gamle kvinnen døde av drukning.

Hun ble funnet – etter en to uker lang, intens leteaksjon – på bunnen av Glomma, rundt åtte mil fra hjemgården. Da hadde hun et 38 kilo tungt lastebilbatteri bundet rundt livet.

Da statsadvokat Iris Storås avsluttet sin prosedyre for lagmannsretten for en uke siden, la hun ned påstand om at ektemannen blir dømt til 18 års fengsel for forsettlig drap på kona.

Skjerpende omstendigheter

Den nesten ti år eldre Svein Jemtland erkjente omsider at han hadde forledet politiet, storfamilien og parets to sønner til å tro at Janne etter egen vilje hadde forlatt dem – et moment som ble tillagt straffeskjerpende betydning da Hedmarken tingrett før jul i fjor avsa sin dom på 18 års fengsel.

Også måten han behandlet liket av kona på, ble tillagt skjerpende betydning.

Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde i perioden fra Jemtland ble skutt til liket ble dumpet over rekkverket på Eid bru i Våler i Hedmark. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma, men et annet sted.

I dommen fra lagmannsretten står det at ektemannen «utsatte henne (...) for vann slik at hun druknet innen 2–3 timer etter at skuddet falt». Samtidig påpeker retten at det ikke har vært mulig å avklare sikkert hvordan hun druknet.

Svein Jemtland nekter for å ha druknet henne og hevder hun døde av skuddet.

En rapport fra Statens vegvesen om kjørelengder på ulike biler – som forsøksvis skulle kaste lys over ektemannens bevegelser i dagene etter at Jemtland døde – ble frafalt som bevis i ankesaken.

Skutt etter juleselskap

Bevismessig sto saken i lagmannsretten så å si likt som da den gikk for tingretten. Ekteparet hadde vært på romjulsselskap i bygda og drukket betydelige mengder alkohol.

Vel hjemme natt til 29. desember oppsto det en voldsom krangel mellom ekteparet, som utviklet seg til et basketak og situasjonen ute på trammen på Veldre da skuddet gikk av.

Ifølge ektemannen falt de to samtidig da han forsøkte å fravriste kona skytevåpenet, hvorpå skuddet gikk av og traff henne i panna. I dommen er det redegjort for hva ektemannen har forklart om det som skjedde, men konklusjonen er at «lagmannsretten fester ikke lit til tiltaltes forklaring på disse sentrale punkter».

Aktoratet mener det var ektemannen som holdt våpenet, og at det ikke gikk av ved et uhell. Det er også det retten har kommet fram til, nemlig at «tiltalte forsettlig har forvoldt Janne Jemtlands død ved å avfyre et dødelig skudd som traff Janne midt i panna og medførte umiddelbar bevisstløshet».

Det angivelige hendelsesforløpet ble demonstrert for retten gjennom en rekonstruksjon som ble filmet på gården. Forklaringen parets 14 år gamle sønn har gitt i tilrettelagte avhør er også tillagt «vesentlig vekt» i lagmannsrettens bevisvurdering.

Gutten var hjemme den natten moren ble drept, men så ikke hva som skjedde. Han har derimot forklart at han hørte krangling og en pistol som ble avfyrt.